Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ YΠΟ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚYΡΙΑΡΧΙΑ


Φεουδαρχικό σύστημα, εκκλησία-προνόμια, ραγιάδες, κοινότητες, Φαναριώτες, αρματολοί και κλέφτες, παιδεία-Νεοελληνικός Διαφωτισμός, παροικιακός Ελληνισμός***


Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 

Οι Έλληνες υπό βενετική κυριαρχία

1.   Συνθήκες διαβίωσης

Ορισμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου εξακολούθησαν να βρίσκονται υπό βενετική κυριαρχία και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Στα εδάφη αυτά οι Βενετοί επέβαλαν το δυτικό φεουδαρχικό σύστημα, προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες. Yπήρξαν, όμως, αντιστάσεις των πληθυσμών που εκδηλώθηκαν με ποικίλες μορφές.Ὁ κατά Μαξεντίου πόλεμος τοῦ ΚωνσταντίνουΠ. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
Ο Μάρκος Αυρήλιος Βαλέριος Μαξέντιος (Marcus Aurelius Valerius Maxentius[1], 278 - 28 Οκτωβρίου 312) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το έτος 306 έως το 312. Ήταν γιος του πρώην αυτοκράτορα Μαξιμιανού και γαμπρός του Γαλέριου.Διάλογος Μηλίων και Αθηναίων: ένα καθόλα διδακτικό παράδειγμαΚαίτη Βασιλάκου

 

 


Στον αιματηρό και πολύχρονο πελοποννησιακό πόλεμο που μας εξιστορεί με το γνωστό ψύχραιμο και παράλληλα συγκλονιστικό τρόπο του ο Θουκυδίδης, είναι καταγραμμένο το επεισόδιο της αντιπαράθεσης Αθήνας και Μήλου, ενός νησιού που βρέθηκε στη δίνη του πολέμου, χωρίς να το θέλει.Μνήμη τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, 
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, 
εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
29 Ιουνίου

† Μνήμη τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου.


῾Ο ᾿Απόστολος ΠΑΥΛΟΣ, ρωικότερη ἀποστολική μορφή τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ᾿ ἐξοχήν ᾿Απόστολος τῶν ᾿Εθνῶν, ὁ μοναδικός διδάσκαλος καί ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγός τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικός ἀγωνιστής καί φυτουργός τῆς ᾿Εκκλησίας. Οἱ Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας ἐκφράζονται μέ τό μεγαλύτερο θαυμασμό καί ἐξυμνοῦν μέ τά καλύτερα λόγια τήν προσωπικότητά του, τό καταπληκτικό ἱεραποστολικό ἔργο του καί τή μοναδική διδασκαλία του. Μάλιστα ὁ κυριότερος ἑρμηνευτής του, ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῶν κορυφαίων πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας, εὔστοχα τόν χαρακτηρίζει ὡς «τόν πρῶτον μετά τόν ῞Ενα» καί συνιστᾶ «μή θαυμάζειν μόνον ἀλλά καί μιμεῖσθαι τό ἀρχέτυπον τοῦτο τῆς ἀρετῆς». ῎Αριστος γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί παιδείας, ἔφερε τό ἀληθινό φῶς τῆς θεογνωσίας, τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τήν ᾿Ανατολή στή Δύση. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Dominus Illuminato MeaΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ἀπόστολος: Ρωμ. στ΄ 18 - 23
Εὐαγγέλιον: Ματθ. η´ 5 - 13
Ἦχος. γ΄.– Ἑωθινόν: Δ΄


Ἀρχιμ. Ἰωὴλ ΚωνστάνταροςΕλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾿ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος. νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
Ἡ γιόγκα δὲν ταιριάζει στοὺς χριστιανούς
Γράφει ὁ Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης 
Καρδιολόγος,
Ἄμ. Καθ. παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν


Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο παρουσιάσθηκε στὴν «Καθημερινή», 17.6.2015 ἄρθρο τοῦ κ. Ἀποστόλου Λακασᾶ, γνωστοῦ γιὰ τὴν ἐπιμέλειά του, μὲ σοβαρὰ ἄρθρα καὶ σὲ εὐρὺ φάσμα θεματολογίας. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἐπρόκειτο γιὰ τὴν «πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Ο.Η.Ε. (Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν) νὰ καθιερώσει τὴν 21 Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμια Ἡμέρα Γιόγκα». Καί, -συνεχίζει στὸ ἄρθρο του- «ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ της καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔκρινε σκόπιμο νὰ προειδοποιήσει χθὲς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα, καὶ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ νά... ἀφορίσει τὴ γιόγκα».Σεισμοί στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Βυζαντίου
Radic Radivoj
Μετάφραση : Radic Radivoj
1. Η στάση των Βυζαντινών απέναντι στους σεισμούς

Ανέκαθεν οι σεισμοί προκαλούσαν στους ανθρώπους φόβο. Από την Αρχαιότητα ακόμη, στον παγανιστικό κόσμο, θεωρείτο ότι οι σεισμοί, όπως και κάποια άλλα φυσική φαινόμενα (έκλειψη Ηλίου ή Σελήνης, εμφάνιση κομητών και άλλα) ανήγγειλαν επικείμενες καταστροφές. Ακολουθώντας τέτοιες αντιλήψεις, οι Χριστιανοί θεωρούσαν ότι οι σεισμοί αποτελούν ένδειξη της οργής του Θεού και αναμφίβολη προειδοποίηση στους ανθρώπους ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Έτσι, για παράδειγμα, ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄ (726-741), ιδρυτής της δυναστείας των Ισαύρων και πρώτος εικονομάχος αυτοκράτορας, ερμήνευσε σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής του έναν ισχυρό σεισμό ως ένδειξη θεϊκής δυσαρέσκειας για την λατρεία των εικόνων. Για τον εξευμενισμό του Θεού και την εξαγορά κατά κάποιον τρόπο των αμαρτιών που θεωρούσαν αιτία της θεϊκής οργής που εκφραζόταν με τους σεισμούς, οι Βυζαντινοί τελούσαν λειτουργίες και λιτανείες και πολύ συχνά ζητούσαν την μεσολάβηση τοπικών αγίων και ιερών προσώπων. Μερικές φορές χρησιμοποιούσαν λείψανα αγίων ως φυλαχτό για προστασία από σεισμούς. Για να μην ξεχαστεί ποτέ η δύναμη της θεϊκής οργής, καθιερώθηκε, ως ένα είδος συνεχούς προειδοποίησης και απειλής, ειδική μνημόσυνη δέηση στις επετείους καταστροφικών σεισμών τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αλεξάνδρεια.Σοφοκλέους "Αίας"

Sophocles aias, Σοφοκλέους Αίας

διόρθωσε και εξηγήσατο
Παναγής Λορεντζάτος.
Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου “Εστία”, 1932.
anemi.lib.uoc.gr

Θέμης Μπελέκος

Ο Περικλής στον Επιτάφιο λόγο του για τους νεκρούς του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου με τη φράση «τόν μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν» αντικατόπτριζε την πίεση που υπήρχε για ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την προσπάθεια της Αθήνας να διαμορφώσει έναν νέο, πολιτικό τρόπο σκέψης. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ «Ανδρομάχη»

Ευριπίδης, Ανδρομάχη
μετάφρασις 
Γ. Τσοκοπούλου
Εν Αθήναις Φέξης 1910

Ανδρομάχη
·         Αβέβαιη η χρονολόγηση (Ανάμεσα στο 430 και 415 π.Χ)
·         (1288 στίχοι)
·         Χορός: Φθιώτισσες γυναίκες
·         Πρόσωπα: Ανδρομάχη, θεράπαινα, Ερμιόνη, Μενέλαος,
Παιδί Ανδρομάχης, Τροφός, Ορέστης, Άγγελος, Θέτιδα


Ο Νεοπτόλεμος (γιος του Αχιλλέα), μετά την άλωση της Τροίας  πήρε βραβείο την γυναίκα του ΄Εκτορα, Ανδρομάχη, και έκανε ένα παιδί μαζί της.ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ «BAΚΧΑΙ» / Euripides “ΒACCHAE”


Euripides “ΒACCHAE”
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ «BAΚΧΑΙ»
Μετάφραση:  
Μαρίκα Θωμαδάκη
γλώσσα: αγγλική – νέα ελληνική
Οι «Βάκχαι» είναι το μόνο σωζόμενο έργο με θέμα σχετικό με το θεό Διόνυσο. Εδώ μύθος και ιστορία συνενώνονται και ανάγονται με ποιητικό τρόπο. Η λατρεία του θεού Διονύσου παρουσιάζεται στην πρωτόγονή της μορφή, με τη μορφή εκείνη που συνδέεται με το διθύραμβο, το χορικό άσμα του θεού από το οποίο γεννήθηκε η τραγωδία.Αισχύλου Προμηθεὺς Δεσμώτης, μετάφραση: Ι. Γρυπάρη
Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης
μετάφραση: Ι. Γρυπάρη
γλώσσα: πρωτότυπη – νέα ελληνική

24grammata.com / free ebookΑπό την θαυμαστήν τριλογίαν του Αισχύλου «Προμηθεύς» μας σώζεται μόνον το δεύτερον μέρος, ήτοι ο «Προμηθεύς δεσμώτης». – Πρώτον μέρος ήτο ο «Πυρφόρος Προμηθεύς» και τρίτον ο «Προμηθεύς λυόμενος».Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΙΑ

Ἡ Ψυχολογία ἐρευνᾷ τὰ ψυχικὰ φαινόμενα. Ταῦτα δέ, ὡς γνωστόν, διακρίνονται εἰς τρεῖς κατηγορίας: γνωστικά, βουλητικὰ καὶ συναισθηματικά.Τὰ τοπωνύμια τῆς Ἑλλάδος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΟὕτω καλοῦνται τὰ ὀνόματα τῶν οἰκισμῶν καὶ διαφόρων ἐν γένει περιοχῶν (χωρίων, πόλεων, λόφων, ἀγροτικῶν ἢ παραθαλασσίων περιοχῶν). Ταῦτα ἐδόθησαν εἰς παλαιοτάτην ἐποχήν.Βάσεις 2015 - Οἱ ἐκτιμήσεις για ὃλες τις σχολές του 1ου Ἐπιστημονικοῦ Πεδίου


Σύντομα ο
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ 

θα αναρτήση τις εκτιμήσεις του
για τις βάσεις εισαγωγής
όλων των σχολών
του 1ου επιστημονικού πεδίου.
Ήδη το πρωί σήμερα αναρτήθηκε η εκτίμησή του για τις
ΝΟΜΙΚΕΣ σχολές της χώρας
Βλ. ΕΔΩ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ...Ὁ ζωτικὸς χῶρος
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡ ἀξία τὴν ὁποίαν περιοχή τις τῆς γῆς δύναται νὰ ἔχῃ διὰ τὸν ἄνθρωπον, ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ποικιλίας καὶ τῆς ἐκτάσεως τῶν δυνατοτήτων ὠφελείας, τὰς ὁποίας αὕτη παρέχει εἰς τοῦτον. Πᾶσα περιοχή, ἥτις παρέχει εἰς τὸν ἄνθρωπον τὰ μέσα διαβιώσεως αὐτοῦ, ὀνομάζεται ζωτικὸς χῶρος τούτου. Ἡ ἔκτασις τοῦ ζωτικοῦ χώρου ὑπέστη διὰ μέσου τῶν αἰώνων διεύρυνσιν παράλληλον πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ ζωτικὸς χῶρος διακρίνεται ὡς ἑξῆς:
Οι εκτιμήσεις του ΕΡΜΗ για τις βάσεις 2015 των Νομικών Σχολών
Οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις ανέδειξαν το εξής χαρακτηριστικό όσον αφορά την θεωρητική κατεύθυνση. Μείωση των επιτυχόντων βαθμού 10 και άνω κατά 3%.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015
Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά σύμφωνα με το Βαθμό Πρόσβασης.
  
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
%
ΘΕΤΙΚΗ
%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
%
ΣΥΝΟΛΟ
32055

12833

908

33272

0 έως 1
35
0,11
7
0,05
0
0
35
0,11
1 έως 2
93
0,29
24
0,19
0
0
45
0,14
2 έως 3
197
0,61
84
0,65
0
0
116
0,35
3 έως 4
601
1,87
99
0,77
7
0,77
525
1,58
4 έως 5
1098
3,43
140
1,09
13
1,43
1263
3,8
5 έως 6
1251
3,9
168
1,31
34
3,74
1706
5,13
6 έως 7
1479
4,61
257
2
33
3,63
1885
5,67
7 έως 8
1757
5,48
318
2,48
36
3,96
2059
6,19
8 έως 9
1854
5,78
402
3,13
54
5,95
2228
6,7
9 έως 10
2221
6,93
534
4,16
57
6,28
2344
7,04
10 έως 11
2379
7,42
580
4,52
48
5,29
2530
7,6
11 έως 12
2506
7,82
808
6,3
73
8,04
2745
8,25
12 έως 13
2582
8,05
839
6,54
72
7,93
2805
8,43
13 έως 14
2581
8,05
1059
8,25
63
6,94
2833
8,51
14 έως 15
2704
8,44
1275
9,94
72
7,93
2642
7,94
15 έως 16
2588
8,07
1467
11,4
80
8,81
2462
7,4
16 έως 17
2463
7,68
1707
13,3
79
8,7
2275
6,84
17 έως 18
2196
6,85
1704
13,3
105
11,6
1677
5,04
18 έως 19
1308
4,08
1138
8,87
69
7,6
914
2,75
19 έως και 20
162
0,51
223
1,74
13
1,43
183
0,55
Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης
  
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
%
0 έως 5
%
5 έως 10
%
10 έως 12
%
12 έως 15
%
15 έως 18
%
18 έως και 20
%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
32025
4257
13,29
306
0,96
4536
14,16
5612
17,52
13076
40,83
8129
25,38
366
1,14
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
347
35
10,09
70
20,17
145
41,79
36
10,37
41
11,82
37
10,66
18
5,19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
4024
36
0,89
2127
52,86
1133
28,16
307
7,63
296
7,36
127
3,16
34
0,84
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
21
1
4,76
7
33,33
3
14,29
4
19,05
2
9,52
3
14,29
2
9,52
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
27575
245
0,89
2148
7,79
6753
24,49
3125
11,33
5174
18,76
5907
21,42
4468
16,2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
31917
1549
4,85
3766
11,8
12084
37,86
6053
18,96
6631
20,78
3080
9,65
303
0,95
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
31898
130
0,41
5611
17,59
6617
20,74
3553
11,14
5872
18,41
6510
20,41
3735
11,71
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
31962
5861
18,34
3050
9,54
9309
29,13
5204
16,28
8002
25,04
5387
16,85
1010
3,16
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
31898
2092
6,56
5925
18,57
7204
22,58
2838
8,9
4818
15,1
6846
21,46
4267
13,38
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
3007
31
1,03
566
18,82
691
22,98
232
7,72
439
14,6
564
18,76
515
17,13
Η κλιμάκωση της βαθμολογία στα μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης


2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 % 
0 έως 5
%
5 έως 10
%
10 έως 12
%
12 έως 15
%
15 έως 18
%
18 έως και 20
%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
12827
1560
12,16
102
0,8
709
5,53
1184
9,23
5141
40,08
5394
42,05
297
2,32
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
46
3
6,52
26
56,52
8
17,39
2
4,35
5
10,87
4
8,7
1
2,17
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
2192
34
1,55
129
5,89
186
8,49
122
5,57
255
11,63
510
23,27
990
45,16
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 
675
1
0,15
13
1,93
16
2,37
16
2,37
47
6,96
161
23,85
422
62,52
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 
9907
52
0,52
147
1,48
438
4,42
317
3,2
858
8,66
2484
25,07
5663
57,16
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
12807
54
0,42
448
3,5
1641
12,81
1244
9,71
3032
23,67
3874
30,25
2568
20,05
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
12794
109
0,85
1622
12,68
3368
26,32
1845
14,42
2987
23,35
2393
18,7
579
4,53
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
12791
162
1,27
2361
18,46
3702
28,94
1582
12,37
2662
20,81
1822
14,24
662
5,18
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
12795
33
0,26
985
7,7
1762
13,77
848
6,63
1664
13,01
3067
23,97
4469
34,93
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
650
3
0,46
40
6,15
48
7,38
25
3,85
71
10,92
147
22,62
319
49,08
Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
  
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 
ΜΑΘΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 % 
0 έως 5
%
5 έως 10
%
10 έως 12
%
12 έως 15
%
15 έως 18
%
18 έως και 20
%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
908
116
12,78
0
0
84
9,25
126
13,88
418
46,04
270
29,74
10
1,1
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
2
0
0
0
0
1
50
0
0
0
0
1
50
0
0
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
362
1
0,28
16
4,42
44
12,15
30
8,29
48
13,26
65
17,96
159
43,92
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 
150
0
0
1
0,67
14
9,33
4
2,67
19
12,67
47
31,33
65
43,33
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 
394
3
0,76
9
2,28
49
12,44
24
6,09
57
14,47
120
30,46
135
34,26
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
908
8
0,88
145
15,97
294
32,38
119
13,11
175
19,27
138
15,2
37
4,07
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
908
13
1,43
206
22,69
289
31,83
96
10,57
148
16,3
121
13,33
48
5,29
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
908
0
0
76
8,37
172
18,94
98
10,79
171
18,83
152
16,74
239
26,32
ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
908
1
0,11
96
10,57
221
24,34
76
8,37
147
16,19
179
19,71
189
20,81
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
144
2
1,39
4
2,78
12
8,33
11
7,64
24
16,67
38
26,39
55
38,19
Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης Τεχνολογική 2
  
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 
ΜΑΘΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 % 
0 έως 5
%
5 έως 10
%
10 έως 12
%
12 έως 15
%
15 έως 18
%
18 έως και 20
%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
33243
4560
13,72
393
1,18
6206
18,67
7244
21,79
13942
41,94
5352
16,1
106
0,32
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
139
7
5,04
44
31,65
53
38,13
12
8,63
13
9,35
11
7,91
6
4,32
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
19235
286
1,49
3885
20,2
3932
20,44
1692
8,8
3013
15,66
3427
17,82
3286
17,08
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 
1370
3
0,22
77
5,62
125
9,12
85
6,2
180
13,14
383
27,96
520
37,96
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 
12474
97
0,78
950
7,62
2657
21,3
1165
9,34
2171
17,4
3026
24,26
2505
20,08
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
33149
217
0,65
11725
35,37
11470
34,6
3561
10,74
3902
11,77
2061
6,22
430
1,3
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
33127
260
0,78
14286
43,12
11939
36,04
2393
7,22
2757
8,32
1337
4,04
415
1,25
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
33186
153
0,46
655
1,97
5974
18
3589
10,81
4977
15
6284
18,94
11707
35,28
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
33158
585
1,76
5297
15,98
7984
24,08
3553
10,72
5227
15,76
6147
18,54
4950
14,93
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
13563
108
0,8
1179
8,69
2079
15,33
946
6,97
1787
13,18
3144
23,18
4428
32,65


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

Για λόγους στατιστικής χρήσης διατηρούμε και τα στατιστικά στοιχεία από τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων της προηγούμενης χρονίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
19,00 -  20,00
356
1,14
646
5,17
36
3,83
441
1,31
1479
1,89
18,00  -  18,99
2068
6,63
2145
17,17
113
12,03
1623
4,81
5949
7,59
17,00  -  17,99
2648
8,48
1724
13,80
124
13,21
1935
5,74
6431
8,21
16,00  - 16,99
2536
8,12
1382
11,06
100
10,65
2145
6,36
6163
7,87
15,00  - 15,99
2532
8,11
1236
9,89
94
10,01
2356
6,99
6218
7,94
14,00  - 14,99
2428
7,78
971
7,77
74
7,88
2410
7,15
5883
7,51
13,00 - 13,99
2487
7,97
894
7,16
68
7,24
2567
7,61
6016
7,68
12,00 - 12,99
2304
7,38
772
6,18
65
6,92
2515
7,46
5656
7,22
11,00 - 11,99
2357
7,55
623
4,99
59
6,28
2461
7,30
5500
7,02
10,00 - 10,99
2100
6,73
472
3,78
52
5,54
2541
7,54
5165
6,59
9,00 - 9,99
1946
6,23
403
3,23
39
4,15
2443
7,25
4831
6,17
8,00 - 8,99
1683
5,39
334
2,67
35
3,73
2207
6,55
4259
5,44
7,00 - 7,99
1448
4,64
238
1,90
29
3,09
2008
5,96
3723
4,75
6,00 - 6,99
1240
3,97
207
1,66
21
2,24
1793
5,32
3261
4,16
5,00 - 5,99
1128
3,61
146
1,17
10
1,06
1646
4,88
2930
3,74
4,00 - 4,99
941
3,01
130
1,04
14
1,49
1400
4,15
2485
3,17
3,00 - 3,99
574
1,84
87
0,70
4
0,43
801
2,38
1466
1,87
2,00 - 2,99
292
0,94
59
0,47
0
0,00
271
0,80
622
0,79
1,00 - 1,99
100
0,32
16
0,13
2
0,21
81
0,24
199
0,25
0,00 - 0,99
45
0,14
9
0,07
0
0,00
66
0,20
120
0,15
ΣΥΝΟΛΟ
31213

12494

939

33710

78356
100,0010,00 - 20,00
21816

10865

785

20994

54460

0,00 - 9,99
9397
1629
154
12716
23896

Στον επόμενο πίνακα γίνεται αναφορά ανά μάθημα, στα ποσοστά σύμφωνα με τη βάση του 10. Ελέγχεται δηλαδή η κίνηση των ποσοστών, που ήταν κάτω ή πάνω από τη βάση, κατά τα τελευταία έτη εξετάσεων. Προσφέρει μία πρώτη γενική εικόνα για την κίνηση των βαθμολογιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
0 - 9,9
  
10 - 20

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  2011 
  2012 
  2013 
  2014 

  2011 
  2012 
  2013 
  2014 


1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
20,44
22,83
12,99
20,01

79,55
77,16
87,00
79,99

2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
61,23
57,59
60,12
62,63

38,76
42,40
39,87
37,37

3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
43,72
39,06
41,83
26,07

56,27
60,93
58,16
73,93

4
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
14,75
20,71
14,27
14,61

85,24
79,28
85,72
85,39

5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
34,39
34,69
30,51
23,23

65,60
65,30
69,48
76,776
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
48,89
49,39
51,89
41,65

51,10
50,60
48,10
58,35

7
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
37,42
37,27
38,97
31,44

62,57
62,72
61,02
68,56

8
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
26,68
25,55
31,58
28,93

73,31
74,44
68,41
71,07

9
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
43,39
37,93
41,42
49,76

56,60
62,06
58,57
50,24


10
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
17,22
15,28
15,99
10,49

82,77
84,71
84,00
89,51

11
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
39,22
40,58
47,82
28,53

60,77
59,41
52,17
71,47

12
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
41,21
45,05
37,43
34,98

58,78
54,94
62,56
65,02

13
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
19,39
25,60
26,42
23,73

80,60
74,39
73,57
76,2714
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
17,39
17,18
14,37
13,54

82,60
82,81
85,62
86,46

15
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
50,58
48,38
57,80
35,5

49,41
51,61
42,19
64,5

16
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
46,39
50,05
44,46
40,83

53,60
49,94
55,53
59,17

17
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
13,53
16,88
18,30
24,73

86,46
83,11
81,69
75,2718
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
72,54
73,81
78,04
60,33

27,45
26,18
21,95
39,67

19
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
74,17
78,33
71,96
69,46

25,82
26,66
28,03
30,54

20
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
29,35
27,04
25,81
26,51

70,64
72,95
74,18
73,49

21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
43,19
41,29
51,01
51,34

56,80
58,70
48,98
48,6622
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
36,09
25,55
36,68
29,7

63,90
74,44
63,31
70,3


Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ανά μάθημα η πορεία των βαθμολογιών, τα τελευταία τρία έτη. Μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα ποσοστά σε κάθε ομάδα βαθμολογίας, και ίσως μία πρώτη προσέγγιση για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ

18 - 20
 
15 - 17,9
 
12 - 14,9
 
10 - 11,9
 
5 - 9,9
 
0 - 4,9

  2012 
  2013 
  2014 
  2012 
  2013 
  2014 
  2012 
  2013 
  2014 

  2012 
  2013 
  2014 
  2012 
  2013 
  2014 

  2012 
  2013 
  2014 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
2,04
1,39
0,93
23,44
28,06
21,22
33,85
41,73
38,89
17,81
15,81
18,96
19,72
11,72
17,50
3,10
1,26
2,51

2
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
7,14
7,94
5,89
12,76
8,87
10,77
12,31
11,37
12,12
10,18
11,68
8,59
32,06
35,66
34,68
25,53
24,45
27,95

3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
22,23
11,09
24,17
17,41
15,36
23,15
13,84
19,65
17,90
7,43
12,05
8,71
18,11
23,29
13,18
20,95
18,53
12,89

4
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
31,15
42,66
46,52
27,33
23,60
20,71
15,05
14,19
11,76
5,73
5,25
6,40
11,39
8,07
10,21
9,32
6,19
4,40

5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
20,99
23,72
30,48
21,10
23,33
23,97
14,68
14,53
14,49
8,53
7,89
7,84
22,26
18,87
16,21
12,43
11,63
7,02
6
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
3,81
1,70
5,00
14,93
11,85
17,12
18,24
19,86
21,13
13,60
14,68
15,10
29,17
30,70
28,06
20,22
21,19
13,59

7
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
16,89
18,27
20,11
21,61
18,42
21,50
15,51
15,48
16,47
8,70
8,83
10,49
15,55
15,85
16,83
21,72
23,12
14,61

8
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
7,17
5,07
3,10
27,71
21,41
20,80
26,12
25,78
29,68
13,42
16,13
17,50
19,47
26,54
23,87
6,08
5,04
5,06

9
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
19,18
18,71
15,34
20,08
17,94
15,87
14,34
13,30
11,19
8,44
8,61
7,84
22,50
23,81
25,72
15,43
17,60
24,04
10
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤ.  ΚΑΤ.
31,04
22,64
33,38
32,97
35,01
34,26
14,54
19,15
16,19
6,14
7,18
5,67
9,94
10,92
7,22
5,34
5,07
3,27

11
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤ.  ΚΑΤ.
9,79
2,47
15,12
18,51
14,61
24,88
19,30
21,42
20,96
11,79
13,65
10,52
24,14
27,59
17,11
16,44
20,23
11,42

12
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
9,10
9,82
18,03
16,22
19,12
22,13
17,71
20,98
15,64
11,90
12,63
9,22
29,81
25,62
22,3
15,24
11,80
12,67

13
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
28,57
22,26
26,97
22,66
25,68
24,6
15,48
17,72
16,09
7,66
7,89
8,6
15,73
15,73
16,23
9,86
10,69
7,5
14
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
43,17
28,23
37,74
20,93
33,50
27,61
12,94
16,75
14,50
5,76
7,13
6,61
11,52
8,99
9,81
5,66
5,37
3,73

15
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ.1
9,21
1,86
12,58
12,95
11,58
19,51
17,20
17,37
20,04
12,24
11,37
12,37
28,74
29,36
20,79
19,63
28,43
14,71

16
ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
8,66
10,96
16,52
12,99
17,37
18,87
16,01
14,58
14,29
12,28
12,61
9,49
30,81
30,40
26,55
19,23
14,06
14,29

17
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
43,57
29,67
17,38
21,33
22,64
31,02
10,71
20,26
17,38
7,48
9,10
9,49
11,22
14,78
17,91
5,66
3,51
6,82
18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
2,47
0,65
4,68
6,21
4,55
10,76
9,32
8,88
13,94
8,16
7,86
10,29
28,25
26,68
24,84
45,56
51,35
35,49

19
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
2,16
2,55
4,94
4,81
6,20
8,68
7,60
10,39
9,34
7,07
8,88
7,59
34,51
36,63
34,64
43,81
35,33
34,82

20
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
30,56
20,90
30,65
17,16
22,55
17,05
14,98
18,50
15,06
10,23
12,22
10,73
23,36
23,47
22,17
3,67
2,34
4,33

21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
16,74
13,14
8,36
17,91
16,44
15,34
14,52
11,48
14,39
9,51
7,90
10,57
19,81
26,67
29,32
21,48
24,34
22,02
22
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
33,80
18,69
27,45
19,98
20,48
18,81
13,69
15,46
15,56
6,95
8,67
8,47
14,93
21,13
19,43
10,61
15,55
10,27


Τέλος να τονίσουμε ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία προσφέρουν μία γενική καταγραφή των βαθμολογίων που συγκέντρωσαν οι μαθητές στις εξετάσεις. Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μία εικόνα για τη δική τους παρουσία στις εξετάσεις, σε σχέση με αυτήν των άλλων εξεταζομένων.