ΟΡΟΙ / ΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Θέλεις να εγγραφής στο

ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΕΡΜΗ;

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν" («as is») και «ως διατίθενται» («as available»). Δεν διαθέτουμε την κυριότητα ούτε την κατοχή και τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού, ούτε του ενημερωτικού περιεχομένου, που ενυπάρχουν σ' αυτήν, παρά μόνον το γραπτό περιεχόμενο στο οποίο σαφώς αναγράφεται το όνομά μας το οποίο αποτελεί δική μας πνευματική ιδιοκτησία. Τα υπόλοιπα ερανίζονται απο το διαδίκτυο. Το ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οποιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σας σύστημα και όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ο "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" δεν ευθύνεται πάλι και για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.

Το ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μπορεί να προσπελάσετε από τον παρόντα ιστότοπο. Οι παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας, κυρίως μέσω feed που βρίσκονται ελεύθερες στο διαδίκτυο και με σύνδεσμο προς την πηγή αυτών και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ ενστερνίζεται ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Τα άρθρα, τα οποία φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ», εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη του δημιουργού και διαχειριστή του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ», εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα. Επιπλέον, εξαρτάται από σας να πάρετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε, ότι το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο από ιούς, παράσιτα, δούρειους ίππους και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Ο διαχειριστής του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» μπορεί να διαγράψει καταχωρίσεις, οι οποίες παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται να ελέγχει το σύνολο του κάθε είδους υλικού, αν και θα καταβάλλονται προσπάθειες να πραγματοποιείται τέτοιος έλεγχος.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Μπορείτε και πρέπει εφόσον εντοπίσετε τέτοιο σφάλμα να τα διορθώσετε. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου «ως έχει» και το «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.


ΟΡΟΙ:
 1. Οι όροι οι οποίοι ακολουθούν αποτελούν δέσμευση και υποχρεωτική αποδοχή για κάθε επισκέπτη και αναγνώστη του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ». Η χρήση του Δικτυακού Τόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του Δικτυακού Τόπου καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται, ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
 2. Ο κάτοχος του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» τονίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου προσφέρεται μόνο για ενημέρωση, εκπαίδευση, αυτομόρφωση ή και ψυχαγωγία. Η γνώση των ευθυνών και των όρων του ιστοτόπου θεωρείται δεδομένη.
 3. Σε περίπτωση χρήσης του από ανηλίκους την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι γονείς τους οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία για το Διαδίκτυο.
 4. Το περιεχόμενο του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν φωτογραφικού ή / και γενικότερα διαφημιστικού υλικού, είναι απλά ενημερωτικό - ιδέ και ανωτέρω εις την αποποίηση ευθυνών - και δεν μπορεί αλλά και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πρόταση ή ως συμβουλή ή ως προτροπή ή ως παρακίνηση ή ως καθοδήγηση για να συμμετέχει οποιοσδήποτε επισκέπτης / αναγνώστης σε κάθε είδους ενέργειες του διαδικτύου.
 5. Το "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" δε φέρει ευθύνη για τις τυχόν επιλογές οποιουδήποτε επισκέπτη και αναγνώστη ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό.
 6. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Δικτυακής Πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
 7. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, ολικώς ή μερικώς - τμηματικώς χωρίς τη γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του δικτυακού τόπου. Για αναδημοσιεύσεις άρθρων επικοινωνήστε με το περιοδικό συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρήτε στην σελίδα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".
 8. Απαγορεύεται ρητά η ενσωμάτωση (με τη χρήση κώδικα iframe html ή οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού «εργαλείου»), αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αναρτήσεων και αρχείων του "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" σε άλλους δικτυακούς τόπους με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου χωρίς τη γραπτή άδεια της Διεύθυνσης.
 9. Το δημοσιευθέν υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου συνοδεύεται με όλες τις νόμιμες άδειες. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων – αγνώστων δημιουργών – που συγκαταλέγονται στο "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.
 10. Τα ψηφιακά αρχεία, που ως πηγή τους αναφέρoνται οι διαδικτυακοί τόποι του Υπουργείου Παιδείας - Ψηφιακό Σχολείο-Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα, ή άλλων τόπων σχετικών διατίθενται, πλην ειδικής αναφοράς, με άδεια χρήσης Creative Commons 3.0. Τα αρχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου χορηγούνται με άδεια Creative Commons 3.0 (CC BY-NC 3.0)
 11. Ο "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και μελών του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση.
 12. Προϋποθέσεις αναδημοσίευσης: Με εξαίρεση το αμιγώς εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο με τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών (και κατόχων των πνευματικών διακαιωμάτων) διακινείται στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω του δικτυακού τόπου "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προσφέρεται για αναδημοσίευση: α) Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την αρχική δημοσίευση, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, εφόσον πρόκειται για είδηση (με τη χρήση ενεργού συνδέσμου στην περίπτωση που το κείμενο αναπαραχθεί στην αρχική του μορφή) β) Κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση της ιστοσελίδας, εφόσον πρόκειται για ενυπόγραφο άρθρο. Δεν υπάρχει το δικαίωμα αντιγραφής μιας ανάρτησής και ιδίως ανεβάσματος αυτής σε άλλον ιστότοπο (ιδέ και 7 & 8 του παρόντος κανονισμού). Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Τούτο θα θεωρήθη κακοπροαίρετη αντιγραφή χωρίς τη θελησή του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ», και θα διαγράφεται ο πράττων τούτο από τις εγγραφές του, εάν τυχόν υπάρχει επιπλέον μέλος του δικτυακού τόπου, θα χάνει την ιδιότητα μέλους αυτού, και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επανεισόδου εις αυτόν.
 13. Ο κωδικός που δίδεται στα εγγεγραμμένα μέλη του είναι μοναδικός και προσωπικός προκειμένου να προχωρήσουν αυτά στην είσοδο στον ιστότοπο και δεν δίδεται ούτε μοιράζεται. Σε περίπτωση διαρροής του ο υπέυθυνος υφίσταται όσα αναγράφονται στην περίπτωση 12.
 14. Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ, και οι συγγραφείς του ιστοτόπου γράφουν κατά το δοκούν. Δεν είναι αναγκασμένοι να γράφουν καθημερινώς και όπως και δήποτε. Ουδείς δύναται να τους επιβάλλει το γράφειν. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» απηχούν αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των αρθρογράφων και σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούνται από την ιστοσελίδα μας.
 15. Είτε από υπαιτιότητα της Google, η οποία φιλοξενεί τον ιστότοπο του ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ είτε από άλλη αιτία αυτός πάψει κάποια στιγμή να υφίσταται, ουδείς δύναται να έχει αξιώσεις και ο ιστότοπος δεν έχει καμμίαν υποχρέωση και συνέπεια. Το «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» εν γένει δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, η οποία οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στο δικτυακό αυτό τόπο.
 16. Τα σχόλια στις αναρτήσεις του ιστοτόπου δημοσιεύονται έχοντας ο καθένας του υπόψιν για μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή προσβλητικά ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Tο «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Γράφοντας σχόλιο σημαίνει την κατανόηση και την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
 17. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δύνανται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του παρόχου του ιστοτόπου και εναπόκειται εις τα εγγεγραμένα μέλη να έχουν γνώση αυτών και να ενημερώνονται συχνά για αυτού.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου και του επισκέπτη ή μέλους των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Δικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις: άρθρα 897, 899 [παρ. 2] ΚΠολΔ και με βάσει τον όρο ενθάδε μεταξύ του όποιου αναγνώστου / μέλους και διαχειριστού της σελίδος και δικτυακού τόπου, προβλέπεται να υπαχθούν σε φιλική επίλυση κάθε διαφωνίας που αναφύεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, όλες οι διαφορές, που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, θα επιλύονται υποχρεωτικά με φιλική διευθέτηση, αποκλειομένης κάθε άλλης δικαιοδοσίας. .

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ:

Για να δείς τις ενημερώσεις του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» της ζώνης μελών αυτού και να λάβεις τον κωδικό για είσοδο στο περιεχόμενο των μελών του, πρέπει να εγγραφείς κι εσύ μέλος. Η ΕΓΓΡΑΦΗ είναι ΔΩΡΕΑΝ και έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα(1) έτος. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού ορίου ή κανείς επανεγγράφεται ή η εγγραφή του παύει να έχει ισχύ.  Χρησιμοποιούμε την εγγραφή μελών για να κάνουμε το site μας πιο λειτουργικό, πιο ευκολόχρηστο, και για να προσαρμόσουμε τα αναρτηθέντα από εμάς στις ανάγκες σας. Παρακολουθώντας την πλοήγησή σας στο web site μας και το προφίλ σας, μας βοηθάει στην χάραξη μελλοντικών δραστηριοτήτων. Επίσης, χρησιμοποιούμε την εγγραφή για να συλλέξουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά, στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το site μας, ενώ μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε παρά να σας αναγνωρίζουμε μόνο από αυτές τις πληροφορίες.

· Εγγράφεσαι ανά πάσα ημέρα και ώρα. Η περίοδος χρήσης ως μέλος του περιοδικού έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα(1) έτος. Κανείς δύναται να ζητήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site ότι επιθυμεί να διαγραφεί από την ιστοσελίδα, οπότε και διαγράφεται και τα στοιχεία του σβήνονται δια παντός από τα καταχωρημένα μέλη του.

· Η Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υπάρχει κατωτέρω, συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού μας portal από πλευράς χρηστών. Ο χρήστης αφού συμπληρώσει την φόρμα αυτή και προχωρήσει σε εγγραφή στο «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» θα λάβει άμεσα ή εντός μιας ημέρας το δικαίωμα εισόδου με ένα username κι έναν κωδικό που ο ίδιος έχει επιλέξει προκειμένου να κάνει LOGIN στο περιοδικό και να χρησιμοποιεί αυτά κάθε φορά για την είσοδό του σε αυτό.

· Διαγράφεσαι ανά πάσα ημέρα και ώρα. Τούτο συνεπάγεται την πλήρη διαγραφή των στοιχείων του χρήστη από τις καταστάσεις των μελών του ιστοτόπου. Διεγραμμένα μέλη δεν δύνανται να επανεγγραφούν αλλά ούτε και να εισέλθουν στον ιστότοπο αν δεν διέλθη το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Η διαγραφή καθίσταται δυνατή μέσω αποστολής σχετικού μηνύματος στην φόρμα επικοινωνίας του site.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Παρακαλούμε, ως τελευταίο βήμα, συμπληρώστε την φόρμα αποδοχής των όρων του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» και πιστοποιήσετε το ενδιαφέρον για εγγραφή σας...


ΕΓΓΡΑΦΗ