ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

"Του πτυχίου της Φιλολογίας αξιωθείς όρκον ομνύω προ του Πρυτάνεως και του Προέδρου του τμήματος Φιλολογίας και πίστιν καθομολογώ τήνδε. Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος κατ' επιστήμην βιώσομαι, ασκών ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω προς άπαντας τους δεομένους της εμής αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ, προς την αληθείαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της Σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι συν ταις ευχαίς των εμών διδασκάλων ο Θεός βοηθός εν τω βίω".

Ο «Φιλόλογος Ερμής» δημιουργήθηκε το 2011, με στόχο να προβάλλη τα περί της φιλολογίας και  να μετάσχη στα της εκπαιδευτικής - κοινωνικής πληροφόρησης.

Είναι ένα συλλογικό και ανοιχτό ιστολόγιο, έμπειρων και αξίων φιλολόγων και εκπαιδευτικών  αλλά και ελπιδοφόρων νέων φοιτητών, στο οποίο καταγράφονται, αναλύονται και διαδίδονται γεγονότα της εκπαιδευτικής κι όχι μόνον επικαιρότητας, απόψεις, ύλη και άρθρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολλών κατηγοριών των ανθρωπιστικών σπουδών με σκοπό την ενεργή πληροφόρηση και την ανταλλαγή απόψεων, απο την Φιλολογία και όλες της πτυχές της, μέχρι την πολιτική, την ορθοδοξία και την επικαιρότητα. Mε την συνεχή ροή άρθρων, σχολίων, θεμάτων και πληροφοριών, ο «Φιλόλογος Ερμής» καλύπτει και καταγράφει καθημερινά ότι μπορεί να αναζητήση ο επισκέπτης στον ευρύ τομέα της πληροφόρησης της επιστήμης της φιλολογίας, παιδαγωγικής και εν γένει εκπαίδευσης και κοινωνικής πολιτικής, καθιστώντας τον μία πλήρης τράπεζα πληροφοριών και παράλληλα μία γενικευμένη - θεματική πύλη (portal) στο διαδίκτυο.

Ο «Φιλόλογος Ερμής» απευθύνεται:

·        Σε όσους ενδιαφέρονται για μια φιλολογική - παιδαγωγικήν - εκπαιδευτικήν έποψιν του κόσμου και της ελληνικής κοινωνίας
·        Στους νέους που αναζητούν συγκεντρωμένες πληροφορίες, απο ένα ευρύ φάσμα διαφόρων κατηγοριών της φιλολογίας και των ανθρωπιστικών σπουδών στο διαδίκτυο
·        Στους ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες, που αποκτούν ένα ακόμη παράθυρο πληροφόρησης αναφορικά με τα παγκόσμια και ελληνικά δρώμενα των ανθρωπιστικών σπουδών
·        Στους  Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να ενημερώνονται από πρώτο χέρι για τις καθημερινές εξελίξεις των ανθρωπιστικών σπουδών και θεματολογίας αυτών στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τι είναι ο "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" δείτε εδώΓια να επικοινωνήσετε μαζί μας για οιονδήποτε λόγο χρησιμοποιήστε την κατωτέρω φόρμα: