ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Βάσει του νόμου περί κοινωνίας της πληροφορίας έχουμε τα κάτωθι:

Κοινωνία της πληροφορίας

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.
http://www.parliament.gr/politeuma/syntagmaDetails.asp?ArthroID=6


Έργα που εξαιρούνται ρητά από την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (§5). Νόμος 2121

Η προστασία του παρόντος νόμου ΔΕΝ εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία.


Για ένα νόμιμα δημοσιευμένο κείμενο (όχι «υποκλοπή» δηλαδή), επιτρέπεται η αναπαραγωγή χωρίς άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή:


Στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος, β) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού (άρθρο 25)


Η «σύνδεση υπερκειμένου» δεν συνιστά «αναδημοσίευση» με την έννοια του Ν.2121/1993. Δεν χρειάζεται άδεια για να τοποθετήσει κάποιος συνδέσεις υπερκειμένου, γιατί καλύπτεται από το συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 5Α παράγραφος 2 (συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας).


Για παραδείγματα απτά της χρήσης της ανωτέρω νομοθεσίας δείτε πως λειτουργούν σύγχρονα sites όπως το livester, το ipaideia το palo κ.α.


Εν προκειμένω δια τον δικό μας ιστότοπο αναδημοσιεύουμε ροές από διάφορα άλλα sites προκειμένου να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό ό,τι πιο φρέσκο και νέο υπάρχει ως είδηση.

Αναφέρεται πάντα ο συντάκτης του και υπάρχει ενεργός υπερσύνδεσμος που ανοίγει την οικεία σελίδα του εκάστοτε site.

Δημιουργούμε δε για αυτούς τους ιστοτόπους ισχυρά backlinks εξών ισχυροποιούνται  εις τις μηχανές αναζητήσεως …

Αν ωστόσο είσθε κάποιος κάτοχος ιστοτόπου, webmaster και δεν επιθυμείτε την αναδημοσίευση μέρους των δημοσιεύσεών σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε και η βούλησή σας θα εισακουσθεί και θα κοπεί κάθε ροή από το site μας προς εσάς

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him