ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗDONATIONS
FILOLOGOS HERMES

***

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4JPDBKKK7AEY6


Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα όποια έξοδα λειτουργίας του από το 2011 οπότε και ευρέθηκε να λειτουργεί στηρίζονται αποκλειστικά και μόνον στις δωρεές, χορηγίες σας.

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ προσφέρεται δωρεάν, με ύλη επιλεγμένη προσεκτικά, και με την επιμέλεια και τον προσωπικό μόχθο συναδέλφων καθηγητών. Τα πάγια έξοδα του online περιοδικού (επιμέλεια-διόρθωση κειμένων και καθημερινή ανάρτηση ύλης) διατηρούνται όσο το δυνατόν μηδαμινά και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας παρέχεται από τους συνεργάτες του με χαρά, δικό τους ζήλο και ευχαρίστηση. Διαρροή εξόδων αντιμετωπίζουμε στην διατήρηση δικού μας domain, hosting service, server, trust seals κ.α

Μία δωρεά εκ μέρους σας αρκεί για να καλυφθούν τα πάγια έξοδα λειτουργίας του!

...

Thank you for your interest in donating to FILOLOGOS HERMES website.

We rely on our website users (that's you!) to support our growing website and community. There's always a need for funds to finance the hosting of our site, including our dedicated server, bandwidth, hardware upgrades and domain registrations and renewals. "Extra" software and continued support for that software is also an essential piece of the backbone of our website and community. It really adds up!

FILOLOGOS HERMES website is, and always will be, a free site. But, if you like what we do and want to show your appreciation, please consider supporting our site with a donation.πατήστε το πλήκτρο ανωτέρω "Donate"
ή πιέστε ΕΔΩ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him on Twitter, Facebook or email him