ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗDONATIONS
FILOLOGOS HERMES

***

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4JPDBKKK7AEY6


Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα όποια έξοδα λειτουργίας του από το 2011 οπότε και ευρέθηκε να λειτουργεί στηρίζονται αποκλειστικά και μόνον στις δωρεές, χορηγίες σας.

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ προσφέρεται δωρεάν, με ύλη επιλεγμένη προσεκτικά, και με την επιμέλεια και τον προσωπικό μόχθο συναδέλφων καθηγητών. Τα πάγια έξοδα του online περιοδικού (επιμέλεια-διόρθωση κειμένων και καθημερινή ανάρτηση ύλης) διατηρούνται όσο το δυνατόν μηδαμινά και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας παρέχεται από τους συνεργάτες του με χαρά, δικό τους ζήλο και ευχαρίστηση. Διαρροή εξόδων αντιμετωπίζουμε στην διατήρηση δικού μας domain, hosting service, server, trust seals κ.α

Μία δωρεά εκ μέρους σας αρκεί για να καλυφθούν τα πάγια έξοδα λειτουργίας του!

...

Thank you for your interest in donating to FILOLOGOS HERMES website.

We rely on our website users (that's you!) to support our growing website and community. There's always a need for funds to finance the hosting of our site, including our dedicated server, bandwidth, hardware upgrades and domain registrations and renewals. "Extra" software and continued support for that software is also an essential piece of the backbone of our website and community. It really adds up!

FILOLOGOS HERMES website is, and always will be, a free site. But, if you like what we do and want to show your appreciation, please consider supporting our site with a donation.πατήστε το πλήκτρο ανωτέρω "Donate"
ή πιέστε ΕΔΩ***ή προκειμένου να καταστήσετε εαυτόν κατά προτεραιότητα μέλος του "ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ" 


Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων των μελών του περιοδικού παρακαλούμε σκεφθείτε να κάνετε μια ΔΩΡΕΑ στο site. Οι δωρητές προηγούνται έναντι των υπολοίπων και εξασφαλίζουν είσοδο στο περιοδικό για (1)ένα έτος και η αίτησή τους που βρίσκεται ΕΔΩ - εγκρίνεται άμεσα με μετάβαση μετά την ΔΩΡΕΑ στην φόρμα εισόδου, όπου συμπληρώνεται το username και το password της αρεσκείας του καθενός για να εισέρχεται κάθε φορά σ'αυτό. Εφόσον υπάρχουν ακάλυπτες θέσεις από δωρητές προσπαθούμε να αποδεχθούμε μέλη όλους, όσους κάνουν αίτηση, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο Φιλόλογος Ερμής δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα έξοδα της online λειτουργίας του στηρίζονται αποκλειστικά και μόνον εις τας δωρεάς σας. Βοηθήστε εις την λειτουργίαν και διάδοσιν του Φ.Ε. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him