Οι εκτιμήσεις του ΕΡΜΗ για τις βάσεις 2015 των Νομικών Σχολών
Οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις ανέδειξαν το εξής χαρακτηριστικό όσον αφορά την θεωρητική κατεύθυνση. Μείωση των επιτυχόντων βαθμού 10 και άνω κατά 3%.Το 2014 όσοι έγραψαν πάνω από την βάση ήσανπερίπου 70%  ενώ φέτος οι αντίστοιχοι που ξεπέρασαν την βάση ήσαν 67%.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα υψηλά πατώματα των βαθμολογιών, ήτοι στις κλίμακες του 18-20. Στα αρχαία και στην ιστορία κατεύθυνσης που έχουν υψηλή βαρύτητα παρατηρήθηκε μείωση των αριστούχων κατά 4,05% και 1,96% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις όσον αφορά την ΝΟΜΙΚΗ σχολή Αθηνών από τα 18.714 μόρια το 2014 αυτή θα σημειώση μείωση όσον αφορά την βάσιν εισαγωγής της και την υπολογίζουμε να είναι της τάξεως των 199 μορίων ή τουλάχιστον όχι περισσότερα από 440…

Εμείς θεωρούμε βάσιν εισαγωγής της πρώτης Νομικής της χώρας τα 18.394 μόρια ή τουλάχιστον όχι κάτω από 18.274 το οποίο και θεωρούμε ακραίο πάτωμα…

Κατ' αντιστοιχία σας δίνουμε και τις εκτιμήσεις μας για τις άλλες δύο νομικές σχολές της χώρας

. Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή
Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
Πόλη
Βάση (Μόρια) Εισαγωγής 2014
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Βάση (Μόρια) Εισαγωγής 2015
117
Νομικής
ΑΕΙ
Αθήνα
18.714
18.394
119
Νομικής
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
18.615
17.840
121
Νομικής, Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή
18.303
17.028
 

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him