ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β’) επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου-Ι. ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α) εκφέρονται καθ’ οριστικήν παντός χρόνου
-         Οσάκις δηλούν πραγματικόν τι γεγονός, κατά τη διάρκειαν του οποίου ή πρό του οποίου ή μετά το οποίον γίνεται ή έγινεν ή θα γίνη τι.
Π.χ  dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis

-         Οσάκις δηλούν αόριστον επανάληψιν, είτε εις το παρόν, είτε εις το παρελθόν

Π.χ  quoties hostes instabant, nostril succedebant (= οσάκις οι εχθροί επετίθεντο, οι ημέτεροι υπεχώρουν)


Β) εκφέρονται καθ’ υποτακτικήν
-         Όταν δηλούν επιθυμίαν ή επιδιωκόμενον σκοπόν

Π.χ domi manebimus, dum pater redeat (= θα μείνωμεν σπίτι, έως ότου επιστρέψη ο πατήρ= και επιθυμούμεν να επιστρέψη)

-         Όταν δηλούν διήγησιν ή εξιστόρησιν πράξεων του παρελθόντος. Αι τοιαύται χρονικαί προτάσεις εισάγονται με τον ιστορικόν ή διηγηματικόν cum

Π.χ  fuit tempus, cum Galli Germanow virtute superarent (= υπήρξεν χρόνος, ότε οι Γαλάται υπερέβαλλον τους Γερμανούς ως προς την ανδρείαν)

ΙΙ. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Α) είδος
Κατ’ αυτό η μεν υπόθεσις εκφέρεται καθ’ οριστικήν παντός χρόνου, η δε απόδοσις κατά πάσαν έγκλισιν, φανερώνει δε τούτο το πραγματικόν είτε όντως είναι τοιούτον, είται λαμβάνεται ως τοιούτον.

-         si sυnt area, sυnt dei (= ει εισί βωμοί, εισί θεοί)

εξαίρεσις: όταν όμως και η υπόθεσις και η απόδοσις εκφέρωνται κατά χρόνον μέλλοντα, τότε δηλούται ουχί το πραγματικόν αλλά το προσδωκόμενον

-         si volet, poterit (= ει θελήσει, δυνήσεται)

Β) είδος
Δηλώνει το απραγματοποίητον ή ευχήν ανεκλήρωτον είτε εις το παρόν, είτε εις το παρελθόν.
-         Και όταν το απραγματοποίητον αναφέρεται εις το παρόν, η υπόθεσις και η απόδοσις εκφέρονται με υποτακτική παρατατικού
Si hoc crederes, errares (= ει τούτο επίστευες, ήμαρτονες αν)

-         Όταν δε το απραγματοποίητον αναφέρεται εις το παρελθόν η υπόθεσις και η απόδοσις εκφέρονται με υποτακτικήν υπερσυντελίκου
Si Trojani Helenam reddidissent, patriam servavissent (= εάν οι τρώες την Ελένην είχον αποδώσει, θα είχον σώσει την πατρίδαν)

Εξαίρεσις: κατ’ εξαίρεσιν η απόδοσις εκφέρεται με οριστική παρατατικού ή παρακειμένου αντί υποτακτική επί ρημάτων δηλούντων το δυνατόν ή το δέον posse, debere.

Γ) είδος
Δηλώνει το δυνατόν γενέσθαι εις το παρόν και εις το μέλλον ήτοι απλήν σκέψην του λέγοντος. Εκφέρεται και η υπόθεσις και η απόδοσις με υποτακτικήν Ενεστώτα ή σπανίως παρακειμένου
Loquatur mortua, si vocem capiat (= φαίη αν η θανούσα, ει φωνήν λάβοι)

 
ΙΙΙ. ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Αν υποθετικός τις όγος εξαρτηθή έκ τινος ρήματος συντασσομένου με υποτακτικήν δια τινός συνδέσμου (quin), ή αν περιληφθή εντός πλαγίας ερωτήσεως, εκφέρεται και η υπόθεσις και η απόδοσις καθ’ υποτακτικήν, οπωσδήποτε και αν εξεφέρετο, όταν ο λόγος ήτο ανεξάρτητος.

Α) η εξαρτησις ως προς το Α είδος:
Η υπόθεσις γίνεται υποτακτική αρκτικού ή ιστορικού χρόνου, ως απαιτεί η ακολουθία των χρόνων, η δε απόδοσις γίνεται απαρέμφατον ή εκφέρεται καθ’ υποτακτικήν.
Π.χ
(ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ)
-         Si hoc dicis, mentiris (= ει τούτο λέγεις, ψεύδεσαι)
(ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ)
-         Ego puto, si hoc dicas, te mentiri (= εγώ ηγούμαι, ει τούτο λέγεις, σε ψεύδεσθαι)

Β) η εξάρτησις ως προς το β’ είδος:
Εις το είδος τούτο του απραγματοποιήτου εν εξαρτήσει και η υπόθεσις και η απόδοσις παραμένουν ως έχουν (υποτακτική ιστορικού χρόνου, έστω κι αν το ρήμα, εξ ού εξαρτώνται είναι αρκτικού χρόνου ήτοι δεν τηρείται εις την περίπτωσιν ταύτην η ακολουθία των χρόνων)
Π.χ
(ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ)
-         Si mecum contederes, quid faceres? (= ει προς εμέ ημιλάσσο, τι αν εποίεις;)
(ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ)
-         Dic mihi, quid faceres, si mecum contederes (= ειπέ μοι, ει προς εμέ ημιλάσσο, τι αν εποίεις;)
Όταν όμως το εξ ού εξαρτώνται ρήμα απαιτή απαρεμφατικήν σύνταξιν, τότε η απόδοσις εκφέρεται κατ’ απαρέμφατον, οπότε η μεν υποτακτική του παρατατικού αποδίδεται με το –turus esse, η δε υποτακτική υπερσυντελίκου με το – turus fuisse.
Π.χ
(ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ)
-         Si hoc dicers, errares
(ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ)
-         Dico te, si hoc diceres, erraturum fuisse

Οἱ ἐξηρτημένοι ὑποθετικοί λόγοι τῆς Λατινικῆς Γλώσσης

                                                                        ΕΔΩ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κανένα sos κείμενο;

Ανώνυμος είπε...

μια ακυρη ερωτηση σχετικα με τ λατινικα αλλα σχετικη με τς πανελληνιες ! τ επαναληπτικα θεματα θ τ βγαλετε ?

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντησή μου, αλλά ήμουν για μάθημα στο πανεπιστήμιο.
Και για τις επαναληπτικές εδώ θα είμαστε, και θα κάνω ότι μπορώ. Και εσείς αν επιθυμείτε κάτι συγκεκριμένο και θέλετε βοήθεια σε κάτι μη διστάσετε να μου το ζητήσετε.

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστω απειρα πολυ ! να στε καλα !

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

για μένα δεν είναι sos δίχως αυτό να σημαίνει ότι είμαι προφήτης τα εξής:
28/49/30/41/42....
πολύ επίφοβα θεωρώ το 32Β (όπου Β' εννοώ το β' μισό, απο την μέση και κάτω)μαζί με το 47 και τα 23 και 37 και 32

Ανώνυμος είπε...

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! :)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

μην ευχαριστείτε... τον όρκο μου ικανοποιώ.
Εσείς να έχετε καλή δύναμη για αύριο και καλά αποτελέσματα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

να είσθε καλά και εσείς...

Ανώνυμος είπε...

γεια σας..να σας ρωτησω..καποιο sos για τα λατινικα που εχει πιθανοτητες να μπει υπαρχει?

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Καλησπέρα σας...

Δες στο FORUM.(Εναλλακτικά στην καρτέλα, ετικέτα "ΛΑΤΙΝΙΚΑ"). Έχω βγάλει sos εδω και καιρό για όλα τα μαθήματα

Ανώνυμος είπε...

σας ευχαριστω πολυ...θεωρειτε πως οι πανελληνιες φετος θα ειναι πιο ευκολες σε σχεση με τα προηγουμενα χρονια;;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Αναζητήστε στην ετικέτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τα εξής δύο:

1. Πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ
2. Πανελλήνιες ἐξετάσεις 2013 - Τελική εὐθεία

Εκεί θα δείτε προς τα πού βαδίζουμε. Να είσθε καλά

Ανώνυμος είπε...

αλλην μιαν τελευταιαν ερωτησην θα ηθελαν να κανω!!απο που πιστευετε πως θα μπουν πηγες στο μαθημα της ιστοριας και συγκεκριμενα απο πια κεφαλαια;;συγνωμην που γινομαι ενοχλητικη αλλα ο φιλος μου ο μητσο γκιζας εχει αγχος και δεν μπορει διοτι δινει για δευτερη φορα πανελληνιες και ο φορητος του υπολογιστης εχει χαλασει και σας ρωταω εκ μερος του

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Πληκτρολογήστε στην μηχανή αναζήτησης του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΕΡΜΗ που βρίσκεται στην δεξιά στήλη την φράση:

Πηγές για τήν ἱστορία τῆς Γ' Λυκείου

και θα δείτε ένα ΜΕΡΟΣ Α' και ΜΕΡΟΣ Β'... Αυτά τα κεφάλαια είναι και τα πιο επίφοβα. Ήτοι προσφυγικό και κόμματα για πηγές.

Όχι άγχος...