ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ως σπουδάστρια της νοηματικής γλώσσας αυθόρμητα τη χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και πολλές φορές και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μου, γεγονός που δημιούργησε απορίες στους μαθητές μου για το τι είναι και πώς μπορούν να τη μάθουν. Κάπως, έτσι, λοιπόν οι ίδιοι γνώρισαν από κοντά –μέσω εμού- τον κόσμο της νοηματικής και εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις γύρω από αυτόν. Μια προσπάθεια καταγραφής τους γίνεται στο συγκεκριμένο άρθρο θέλοντας να αναδεΙχθεί το πόσο προσιτή και ωφέλιμη είναι η νοηματική γλώσσα σε όλες τις ηλικίες.


Μαθητής Α’ Δημοτικού: «Αυτά τα νοήματα που μιλάς είναι ωραία. Κοίτα ξέρω και εγώ. Θα μιλάμε και με νοήματα. Είναι πιο εύκολο γιατί τα δείχνω όταν δε μπορώ να πω αυτό που θέλω. Και με βλέπεις από μακριά. Είναι διαφορετική γλώσσα σαν τα αγγλικά.»

Μαθήτρια Γ’ Δημοτικού: «Μου αρέσει πολύ η νοηματική. Έμαθα κάποια γράμματα και κάνω λέξεις. Κοίτα (νοηματίζει τη λέξη γάτα). Στο σχολείο μαθαίνω νοηματική στους φίλους μου. Τώρα και άλλα παιδιά έρχονται να μάθουν από μένα νοηματική. Έχω περισσότερους φίλους. Είναι ωραία. Θέλω να μάθω και άλλα».

Μαθητής Β’ Γυμνασίου: «Είναι μια καινούρια εμπειρία. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει εξελιχθεί, το πώς ξεκίνησε και έχει διαδοθεί σε όλους τους τομείς. Θέλω πολύ να μάθω και εγώ νοηματική. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας».

Μαθήτρια ΣΤ’ Δημοτικού: «Στην αρχή μου φαινόταν περίεργο. Δεν ήξερα ότι μπορείς να πεις λέξεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι διαφορετικό. Είναι ωραίο διαφορετικό όμως και είναι πιο εύκολο από τα άλλα που μαθαίνουμε».

Μαθητής Δ’ Δημοτικού: «Έχει πολύ πλάκα. Μου αρέσει πολύ κάνεις και γκριμάτσες και κουνιέσαι. Σε κάνει να μη βαριέσαι».

Μαθητής Ε’ Δημοτικού: «Όλη μέρα να κάνουμε μάθημα έτσι. Είναι πιο διασκεδαστικό. Βρήκα και μια ιδέα. Εσείς, κυρία, θα κάνετε στη νοηματική μια ιστορία και εγώ θα προσπαθήσω να τη γράψω. Αλλά δε θα μου πείτε τι κάνετε. Μετά στο τέλος».

Μαθήτρια Β’ Δημοτικού: «Ποτάμι, μολύβι γράφονται με /ι/, γιατί τα δάχτυλα σας όταν κάνετε νοήματα μοιάζουν με /ι/. Μπράβο, κυρία

Μαθητής Νηπιαγωγείου: «Εντάξει κυρία όταν θα κάνεις έτσι (νοηματίζει τη λέξη ηρεμία) εγώ δε θα μιλάω. Θα μου δώσεις και ένα όνομα τέτοιο νόημα να έχω μυστικό κωδικό; Αλλά μόνο εμείς θα το ξέρουμε, εντάξει;»

      Παρατηρήθηκε ότι μέσω της χρήσης της νοηματικής γλώσσας οι μαθητές μου επωφελήθηκαν ως προς διάφορα επίπεδα:
Ø      Έγιναν περισσότερο επικοινωνιακοί
Ø      Ενισχύθηκαν ως προς τις διαπροσωπικές τους σχέσεις
Ø      Υπήρχε μεγαλύτερη εμπλοκή κατά τη διάρκεια της μαθησιακής πράξης
Ø      Ενίσχυσαν την εξερευνητική τους συμπεριφορά
Ø      Ανέλαβαν πρωτοβουλίες σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία
Ø      Ανέπτυξαν προσωπικές μνημονικές τεχνικές.

Φαίνεται ότι η χρήση νοηματικής γλώσσας ανταποκρίνεται στη θεωρία του Howard Gardner περί πολλαπλών νοημοσύνων και διαφορετικών τρόπων μάθησης. Για παράδειγμα, μέσω της παρατήρησης και της οπτικής αντίληψης μπορεί να αφοφιώσει καλύτερα ένα μαθητής που είναι οπτικός. Λόγω της κίνησης και της έκφρασης που απαιτείται επωφελείται κάποιος κιναισθητικός μαθητής. Ακόμα και ο μαθηματικός-λογικός τύπος καλύπτεται καθώς η νοηματική είναι μια γλώσσα ξεκάθαρη, κυριολετική και υπάγεται σε χρονικές ακολουθίες.
  
    Η νοηματική, επίσης, φαίνεται να συμβάλλει στη διατήρηση των ορίων μέσα στο μάθημα, μέσω της χρήσης κοινού κώδικα επικοινωνίας με τους μαθητές. Οι τελευταίοι φαίνεται να ανταποκρίνονται αρκετά θετικά σε αυτόν τον τρόπο καθώς είναι διασκεδαστικός για τους ίδιους, όπως φαίνεται και από την άποψη του μαθητή που φοιτούσε στο νηπιαγωγείο.

   Κλείνοντας, η νοηματική γλώσσα αποτελεί μια γέφυρα επικοινωνίας πολυαισθητηριακή, πολλαπλά ωφέλιμη στην εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς αναπηρία. Η φαντασία και ο συνδυασμός της με άλλες διδακτικές μεθόδους μπορεί να δημιουργήσει μια βιωματική και διαφοροποιημένη μαθησιακή διαδικασία.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Vicky Siamanta - She graduated from the Training and Education Department of Early Childhood Education of the National University of Athens with a degree EXCELLENT while she is also an undergraduate at the Graduate Program "Special Education" of the same department... She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the August of 2016. Read More