Πώς βοηθά ο εκπαιδευτικός τον μαθητή να συνεργάζεταιΔρ Αριστονίκη Θεοδοσίου-ΤρυφωνίδουΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Τα παιδιά που μαθαίνουν να συνεργάζονται μπορούν ευκολότερα να κοινωνικοποιηθούν και να δημιουργήσουν φιλίες. Ακόμη με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο τα παιδιά βοηθιούνται στο να ισορροπούν ευκολότερα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η συνεργασία των παιδιών διευκολύνει πολύ την διδασκαλία ευνοώντας παράλληλα την ανάπτυξη ακαδημαικών δεξιοτήτων. Επίσης η συνεργασία βοηθά τα παιδιά στο να συγκεντρώνονται καλύτερα, συμβάλλει στη διατήρηση της ηρεμίας τους και ενισχύει την ενσυναίσθηση των παιδιών.

Για την ανάπτυξη της δεξιότητας συνεργασίας ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:

Στο βήμα 1 η εργασία κατά ζευγη. Είναι πολύ ευκολότερο να μάθει το παιδί να συνεργάζεται μόνο με άλλο παιδί από το να συνεργαζεται μέσα σε μια ομάδα πολλών παιδιών. Με την κατά ζεύγη εργασία αναπτύσσει ο μαθητής καλύτερο μοντέλο επικοινωνίας, δηλαδή, μαθαίνει καλύτερα πότε να μιλά και πότε να σωπαίνει και ακόμη μαθαίνει καλύτερα να ακούει και τον συνεργάτη του. Όταν θα έχει εμπεδωθεί η δεξιότητα της κατά ζεύγη εργασίας, περνάμε στο δεύτερο βήμα, την εργασία σε ομάδα με τρία παιδιά. Η εργασία στην τριμελή ομάδα είναι δυσκολότερη από την εργασία κατά ζεύγη. Ωστόσο, αν έχει εμπεδωθεί η δεξιότητα της είναι πιο πιθανό τα παιδιά να μάθουν να εργάζονται σε ομάδα με τρία μέλη.

Κατόπιν στο τρίτο βήμα τα παιδιά μπορούν να εργαζονται σε ομάδες με περισσότερα από τρια μέλη. Τα παιδιά μέσα από αυτό τον τροπο, σύμφωνα με τον Χρηστάκη (2010), θα πρέπει είναι σε θέση να ακούγονται μέσα στην ομάδα, να μάθουν να μην διακόπτουν του άλλους, να είναι ευγενείς και να μάθουν να συνεισφέρουν στην ομάδα και κατ'επέκταση στην τάξη τους.

Όταν ο εκπαιδευτικός διδάσκει με δομημένο πρόγραμμα και χρησιμοποιεί παράλληλα στρατηγικές διδασκαλίας διευκολύνει την μάθηση. Οι McNamara & Moreon (1999) αναφέρουν πως είναι απαραίτητος ο διδακτικός σχεδιασμός από τον εκπαιδευτικο. Ένας διδακτικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει τον εντοπισμό των δεξιότητων που θα διδακτούν, την διδασκαλία των δεξιοτήτων, την δημιουργία μαθησιακών ευκαιριών και την θετική τους ενίσχυση αλλά και τον έπαινο σε παιδιά που πετυχαίνουν λειτουργεί επιβοητικά στην εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτών.

Η διδασκαλία που ακολουθεί μια διαδικασία μικρών βημάτων συχνά είναι πιο πετυχημένη.


DMCA.com Protection Status