ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


      Η Βιωματική μάθηση αποτελεί την παιδαγωγική εκείνη φιλοσοφία και μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί σκόπιμα εμπλέκονται με τους μαθητές τους σε μια εμπειρική μάθηση, εστιασμένη στον προβληματισμό, προκειμένου να αυξήσουν τις γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες, να διαπιστώσουν αξίες. Αναφέρεται συχνά ως μάθηση μέσω δράσης, εμπειρίας, ανακάλυψης και εξερεύνησης, βασισμένη σαφώς σε αυτά τα παιδαγωγικά αξιώματα:


«Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω

Κομφούκιος, το 450 π.Χ.

«Πες μου και θα ξεχάσω, δίδαξε μου και θα θυμάμαι. Ενέπλεξε με και θα μάθω

Benjamin Franklin, 1750

«Υπάρχει μια άμεση και αναγκαία σχέση μεταξύ της διαδικασίας της εμπειρίας και της εκπαίδευσης.»

John Dewey, 1938

Οι βασικές αρχές της βιωματικής μάθησης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
 • Η βιωματική μάθηση πραγματοποιείται όταν μέσα από τις εμπειρίες που διαδραματίζονται προκύπτει προβληματισμός, κριτική ανάλυση και σύνθεση. 
 • Οι εμπειρίες δομούνται με τέτοιο τρόπο που ο μαθητής να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και αποφάσεις. 
 • Καθ 'όλη τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης, ο μαθητής ενεργά εμπλέκεται σε διαδικασίες όπου θέτει ερωτήματα, διερευνά, πειραματίζεται, επιλύει προβλήματα, αναλαμβάνει ευθύνες, δημιουργεί και κατασκευάζει νοήματα.
 • Οι μαθητές κατά αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται πνευματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, σωματικά. Έτσι, η μάθηση γίνεται αυθεντική. 
 • Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι προσωποποιημένα και αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική μάθηση.
 • Οι σχέσεις αναπτύσσονται και προωθούνται συνεχώς μέσα από αυτή: ο μαθητής με τον εαυτό του, ο μαθητής με άλλους μαθητές, ο μαθητής με τον κόσμο γενικότερα.
 • Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής μπορεί να βιώσουν την επιτυχία, την αποτυχία, την περιπέτεια, αλλά και να χρειαστεί να αναλάβουν ρίσκα, διότι τα αποτελέσματα της εμπειρίας δε μπορεί  να είναι τελείως προβλέψιμα.
 • Δίνονται ευκαιρίες τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν και να εξετάσουν δικές τους αξίες και βιώματα.
 • Ο εκπαιδευτικός έχει ως πρωταρχικό ρόλο να δομήσει τις κατάλληλες εμπειρίες, να παρουσιάσει προβληματικές, να θέσει όρια, να υποστηρίξει τους μαθητές, να διασφαλίσει τη σωματική και συναισθηματική ασφάλεια των εμπλεκόμενων στη διαδικασία, όπως και να διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης γινόμενος διαμεσολαβητής της γνώσης.
 • Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει και ενθαρρύνει την ύπαρξη εκπαιδευτικών απροόπτων, τα οποία αξιοποιεί καταλλήλως, ενισχύοντας τη μάθηση.
 • Ο εκπαιδευτικός αναστοχάζονται σχετικά με τα πιστεύω τους, τις προκαταλήψεις τους και τις αποφάσεις τους, γνωρίζοντας πώς αυτά επηρεάζουν τους μαθητές του. 
 • Ο σχεδιασμός της μαθησιακής εμπειρίας περιλαμβάνει τη δυνατότητα η μάθηση να προκύπτει από φυσικές συνέπειες, λάθη και επιτυχίες.
     Η βιωματική μάθηση περιλαμβάνει πολλά βήματα που λειτουργούν υποστηρικτικά για το μαθητικό πληθυσμό, ο οποίος ενισχύεται ώστε να αναπτύξει ποικιλοτρόπως νέες δεξιότητες και γνώσεις. Οι υποστηρικτές της βιωματικής μάθησης υποστηρίζουν ότι οι μαθητές θα έχουν περισσότερα κίνητρα για να μάθουν όταν θα έχουν προσωπική συμμετοχή και εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι να τους παρέχεται η γνώση τυποποιημένα και κοινότυπα. Έτσι, οι μαθητές εν γένει αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση τους, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτορύθμισης, δεξιότητες λήψης αποφάσεων με το να εμπλέκονται και επιλύουν προβληματικές που τους αφορούν και προέρχονται από την καθημερινή τους ζωή.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Vicky Siamanta - She graduated from the Training and Education Department of Early Childhood Education of the National University of Athens with a degree EXCELLENT while she is also an undergraduate at the Graduate Program "Special Education" of the same department... She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the August of 2016. Read More