«Ἀπαγορευμένον» τὸ «Πάτερ ἡμῶν» εἰς τὴν Μ. Βρεττανίαν!
Church of England prayer advert banned by UK cinemas

ΠΩΣ ΝΑ μὴ εἰσβάλει στὴν Εὐρώπη τὸ Ἰσλάμ, μὲ τὶς χατζάρες ὑπὸ μάλης, ὅταν ἡ Εὐρώπη «ἄδειασε» ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό;

Τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἐκτόπισε τὸν Χριστιανισμὸ στὴ γηραιὰ ἤπειρο, γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ αὐτό. Ἐγκαταστάθηκε ἐπειδὴ ἁπλὰ δὲ βρῆκε τὴν χριστιανικὴ πίστη! Δεῖτε ἕνα δεῖγμα, τὸ ὁποῖο μαρτυρεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει Χριστιανισμὸς στὴν Εὐρώπη:«Οἱ κορυφαῖες ἁλυσίδες σινεμὰ τῆς Βρεττανίας ἀρνήθηκαν νὰ προβάλουν ἕνα διαφημιστικὸ βίντεο ποὺ παρουσιάζει τὸ Πάτερ Ἡμῶν (Κυριακὴ Προσευχή), μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι “προσβλητικὸ” γιὰ ἀνθρώπους μὲ διαφορετικὴ πίστη ἢ μὲ καθόλου πίστη. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας, ἡ ὁποία ἀνέθεσε τὸ διαφημιστικό, χαρακτήρισε τὴν ἀπόφαση αὐτὴ “ἀνατριχιαστικὴ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου”. Τὸ διάρκειας 60 δευτερολέπτων βίντεο εἶναι μοντέρνο καὶ στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, καθὼς παρουσιάζει τὴν Κυριακὴ προσευχὴ νὰ τὴν ἀπαγγέλλει ἕνα φάσμα ἀνθρώπων διαφόρων ἐπαγγελμάτων, ἡλικιῶν καὶ φυλῶν, ὅπως ἕνας ἀγρότης, ἕνας ἀρσιβαρίστας, τὰ μέλη ἑνὸς μαύρου συγκροτήματος gospel, παιδιὰ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι στὴν ἀρχὴ». ((Ἱστ. http://redskywarning.blogspot.gr)!Μάλιστα, καλὰ διαβάσατε, δὲν βρέθηκαν κινηματογραφικὲς αἴθουσες νὰ προβάλουν τό, ἐπὶ πληρωμῇ, χριστιανικὸ «σπότ»! Ἰδοὺ ἡ κατάντια τῆς ἀποχριστιανοποιημένης Δύσης!ΠΗΓΗDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him