ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΝΗΠΙΟ ΣΕ ΤΡΕΛΗ "ΜΑΝΑ"


Ευτυχώς για άλλους λόγους - όχι βέβαια από πρόνοια της ελληνικής δικαιοσύνης - η απόφασις αυτή των ασφαλιστικών μέτρων ματαιώθηκε στην πράξι. Και ο χορός καλά κρατεί των νέων δικών...
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ

Ευτυχώς για άλλους λόγους - όχι βέβαια από πρόνοια της ελληνικής δικαιοσύνης - η απόφασις αυτή των ασφαλιστικών μέτρων ματαιώθηκε στην πράξι. Και ο χορός καλά κρατεί των νέων δικών... 

 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him