Φλέρτ: Πῶς τὸ ἀντιμετωπίζεις;


Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὸ φλὲρτ δὲν εἶναι σημερινὸ φαινόμενο μεταξὺ τῶν δύο φύλων. Ἀσφαλῶς ὑπῆρχε σὲ κάθε ἐποχή. Πάντοτε ὅμως ἦταν γνώρισμα τῆς ἐφηβείας. Γιατί μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς γενετήσιας λειτουργίας, τὰ πρόσωπα τοῦ ἄλλου φύλου, ἀσκοῦν πιὰ μία παράξενη γοητεία γιὰ τὸν (τὴν) ἔφηβο (η). Ὅποτε τὸ φλὲρτ εἶναι ἕνας τρόπος ἐπικοινωνίας τους!

Ἀλλὰ τί εἶναι ἀκριβῶς τὸ φλέρτ; Ποῦ τὸ συναντᾶ κανείς; Πῶς ἐκδηλώνεται ἀκριβῶς; Ὑπάρχει κίνδυνος γι’ αὐτὸν ποὺ τὸ «σερβίρει» ἢ τὸ δέχεται; Μποροῦμε νὰ τὸ χωρίσουμε σὲ καλὸ ἢ κακὸ φλέρτ; Ὡς ποῦ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει; Ὑπάρχουν
συνέπειες; Κι ἐν πάσῃ περιπτώσει, πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει σωστά;
Ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε!


Τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ φλέρτ;

Ἂν ἀνοίξουμε τὸ λεξικὸ θὰ δοῦμε πὼς ἀποτελεῖ ξένη λέξη καὶ σημαίνει ἁπλά, ἐρωτοτροπία! Εἶναι, λένε, ὁ τρόπος γιὰ νὰ δώσεις στὸν ἄλλο νὰ καταλάβει ὅτι τὸν βρίσκεις ἐνδιαφέροντα, γοητευτικό, εὐχάριστο κ.λπ. Εἶναι, δηλαδή, τὸ μέσον γιὰ νὰ τοῦ πεῖς:
«Ἔ, κοίταξέ με» ἢ «μ’ ἐνδιαφέρεις καὶ θέλουμε νὰ τὰ φτιάξουμε»! Στὴ «σύγχρονη» δὲ γλώσσα, λέγεται καί «καμάκι»!

Ποῦ τὸ συναντοῦμε;

Ὁπουδήποτε! Στὸ δρόμο, στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου, μέσα στὴν τάξη, στὴν καφετέρια, στὸ γυμναστήριο, στὸ κλάμπ, στὸ σινεμά, στὸ φροντιστήριο, στὸ πάρτι, ὡς καὶ τὸ διαδίκτυο ἀκόμη!

Πῶς ἐκδηλώνεται;

Εἶναι πολλοὶ οἱ τρόποι. Ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ἰδιοσυγκρασία κι ἀπ’ τὴν ὅλη προσωπικότητα τοῦ καθενός, ἀκόμη δὲ καὶ ἀπ’ τὴν ἔμπνευση ἐκείνης τῆς στιγμῆς! Ἀρχίζει μ’ ἕνα «ψίτ» ἢ μ’ ἕνα σφύριγμα θαυμασμοῦ, ἀκολουθοῦν διάφορα ἐπιφωνήματα τοῦ τύπου «τί ὡραῖα μαλλιὰ ποὺ ἔχεις» καὶ μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ στενὴ παρακολούθηση, ποὺ νὰ διαρκέσει χιλιόμετρα!
Ἄλλοι χρησιμοποιοῦν μελίρρυτες ἐπιστολὲς, ποὺ στέλνονται ἀπ’ εὐθείας στὸ «πρόσωπο» ἢ μποροῦν καὶ νὰ δημοσιευθοῦν σὲ περιοδικὰ ἀναλόγου ἐπιπέδου, ἢ νὰ ἀκουστοῦν σὲ ἀνάλογες ἐπίσης
ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς ἀκόμη ἐκπομπὲς (π.χ. «ἡ Ἄννα ἀφιερώνει τὸ τραγούδι ποὺ ἀκολουθεῖ στὴν Ἑλένη, τὴν Κατερίνα καὶ ἰδιαίτερα μὲ πολλὴ ἀγάπη στὸ Γιῶργο τὸ ἀγόρι μὲ τὸ κόκκινο παπί»!) καὶ βέβαια μὲ μηνύματα στὸ κινητὸ καὶ τὰ ἄλλα ἠλεκτρονικὰ μέσα!

Ὡς καὶ τὰ μηχανάκια καὶ οἱ σοῦζες ἐπιστρατεύονται! Λέει ἕνας 16χρονος: «Ἂν τὸ ἀγόρι διαθέτει μηχανή, τὰ κορίτσια ἐπηρεάζονται. Αὐτὸ τὸ ἐκμεταλλεύονται τὰ ἀγόρια καὶ προσπαθοῦν μὲ τὶς μηχανὲς νὰ κάνουν τὴ φιγούρα τους».
Δὲν λείπουν καὶ τὰ μηνύματα στοὺς τοίχους, τὰ θρανία καὶ τὶς τουαλέτες, τοῦ τύπου: «Μαρία σ’ ἀγαπῶ, Νίκος». Στὶς καφετέριες καὶ στοὺς ἄλλους δημόσιους χώρους, χρησιμοποιοῦνται τὰ χαμόγελα, οἱ κινήσεις καὶ ἡ ὅλη συμμετοχὴ στὴν παρέα ἢ οἱ κρυφὲς ἀλλ’ ἐπίμονες ματιές!
Ἄλλοι χρησιμοποιοῦν μεσίτες κι ἄλλοι προχωροῦν ἀκόμη περισσότερο μ’ ἕνα ἀνεπαίσθητο, ἀλλὰ γεμάτο νόημα ἄγγιγμα τοῦ χεριοῦ «κατὰ λάθος», τάχα!

Σὲ ὅλες δὲ τὶς περιπτώσεις, τὸ ντύσιμο, οἱ κινήσεις, τὸ περπάτημα, ἡ ὁμιλία καὶ ἡ ὅλη συμπεριφορά, εἶναι ἀνάλογη, κι ἀσφαλῶς πάντοτε ὑποκριτική!

Ὑπάρχει κίνδυνος ἀπ’ τὸ φλέρτ;

Εἰδικὰ αὐτὸ ἂς τὸ δοῦμε περισσότερο ἀναλυτικά. Λοιπόν

1. Tὸ φλὲρτ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν εἶναι ἀγάπη! Κάνουν λάθος ὅσοι τὸ ταυτίζουν μὲ τὴν ἀγάπη. Ἢ πώς αὐτοὺς ποὺ φλερτάρουν τοὺς ἀγαποῦν τάχα! Κι ὅσοι φλερτάρονται πώς εἶναι οἱ
ἀγαπημένοι τους! Τί κι ἂν λέγονται τόσα «σ’ ἀγαπῶ» κι ἄλλες μελιστάλακτες κουβέντες;
Στὴν οὐσία εἶναι εὐχαρίστηση γιὰ τὴν εὐχαρίστηση, ἐγωιστικὴ ἱκανοποίηση χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὶς συνέπειες καὶ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται. Λένε γι’ ἀγάπη κι ἐννοοῦν τὸν ἀκάθαρτο πόθο, τὰ πάθη ἢ τὴν ἐπιθυμία. Μιλοῦν γιὰ χαρὰ κι ἐννοοῦν τὴν πιὸ φθηνὴ εὐχαρίστηση. Κάνουν λόγο γιὰ προσωπικὲς σχέσεις καὶ οὐσιαστικὰ ἀναφέρονται στὶς πεζοδρομιακές!

Γράφει ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος:
«Τὸ φλὲρτ εἶναι ἡ γελοιοποίηση τῆς πρώιμης ἀγάπης. Δὲν ἔχει εἰλικρίνεια, οὔτε βάθος. Εἶναι μία ἐπιπόλαιη κίνηση πρὸς τὸ ἄλλο φῦλο, χωρὶς καμμιὰ σταθερότητα ἢ ἀνωτερότητα. Οἱ ψυχολόγοι λένε πὼς πίσω ἀπ’ τὸ φλὲρτ κρύβεται πολλὲς φορὲς κάποιο αἴσθημα μειονεξίας ἢ ἔλλειψη στοργῆς στὴν οἰκογένεια ἢ τάση γιὰ ξεπέρασμα τῆς μοναξιᾶς. Στὸ βάθος πρόκειται γιὰ μία ἐγωιστικὴ τακτική, ποὺ βλέπει τὸν ἄλλο σὰν μέσο γιὰ τὴν ἱκανοποίηση αἰσθησιακῶν ἀναγκῶν. Τὸ φλὲρτ γίνεται ἔτσι ὁ τάφος τῶν νεανικῶν ὀνείρων»

2. Τὸ φλὲρτ εἶναι ! ἀπάτη!

Ἀφοῦ δὲν ἔχει τὰ γνωρίσματα τῆς ἀγάπης (ἀπάρνηση ἐγωισμοῦ, αὐτοπροσφορά, ὑποχρέωση, θυσία, σεβασμό, ἐξύψωση) καταλήγει ἀσφαλῶς στὸ νὰ εἶναι κάτι κατώτερο! Καὶ εἶναι ἀπάτη; Ναί! Γιατί χρησιμοποιεῖ τὸ ψέμα καὶ τὴν ὑποκρισία, μὲ σκοπὸ νὰ παραπλανήσει καὶ «νὰ ρίξει» τὸν ἄλλον! Ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι, ὅτι δὲν λέει ἐκεῖνο ποὺ πραγματικὰ σκέπτεται ὁ ἄλλος γι’ αὐτὸν ποὺ φλερτάρει, ἀλλ’ ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ τὸν κολακεύει! Καὶ μὲ τὶς κολακεῖες ποιὸς δὲν παγιδεύεται;
Νὰ πῶς ὁμολογεῖ μία 16χρονη αὐτὸ τὸ πάθημά της: «Μοῦ συνέβη αὐτὸ μία φορά μ’ ἕνα ἀγόρι. Νόμιζα ὅτι τοῦ ἄρεσα, γιατί ἔβαζε τὸ χέρι του στοὺς ὤμους μου, ὅταν περπατούσαμε οἱ δυό μας στὸ διάδρομο τοῦ σχολείου. Πόσο ἀπογοητεύτηκα, ὅταν διαπίστωσα πὼς φλέρταρε ὅλες καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο!»
Ποιὰ ἀγάπη, λοιπόν; Κι εἶναι κανόνας. Ἔτσι αἰσθάνονται ὅσοι φλερτάρονται καὶ τέτοιοι εἶναι ὅσοι φλερτάρουν!

Μία ἄλλη μαθήτρια θὰ πεῖ: «Θαύμαζα μία φίλη μου, γιατί ἐνῷ συζητούσαμε κανονικὰ μαζί, ξαφνικὰ μόλις ἔβλεπε ἀγόρια, ἄλλαζε τὴν προσωπικότητά της καὶ γινόταν ὅπως θὰ τοὺς ἄρεσε»!!!

3. Τὸ χρησιμοποιοῦν καὶ ! γιὰ πλάκα!

Γιὰ νὰ γελάσουν μὲ τὴν παρέα τους σὲ βάρος τοῦ ἄλλου, «γιὰ νὰ περνάει ἡ καιρὸς εὐχάριστα» ὅπως λένε, γιὰ νὰ δοῦν πῶς θὰ ἀντιδράσει, γιὰ νὰ δείξουν στοὺς γύρω τους πὼς ἀρέσουν καὶ γιὰ νὰ ξεπεράσουν κάποια δικά τους κόμπλεξ. Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν κι ὡς μέσο, γιὰ νὰ ζηλέψει ἕνα ἀγόρι ἢ νὰ θυμώσει ἕνα κορίτσι!

Ἆραγε τί εἶναι ἡ προσωπικότητα τοῦ ἄλλου; Φθηνὸς πασατέμπος, γιὰ νὰ περνάει ἡ ὥρα; Ἀγνοοῦν πὼς καὶ τότε ἀκόμη, ποὺ κάνουν «σκέτη πλάκα» τί συνέπειες μπορεῖ νὰ ἔχει εἰδικὰ γι’ αὐτὸν ποὺ τὸ δέχεται;

Ἂν εἶναι ἀδύνατος χαρακτήρας καὶ δὲν καταλαβαίνει τὸ ἀστεῖο τους, τὴν ἀπάτη τους, τὴν κοροϊδία τους καὶ πάρει ἔτσι τὰ λόγια τους στὰ σοβαρά, ἂν κολακευτεῖ, τί γίνεται τότε; Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ φλερτάρουν, πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι σίγουροι γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ μὴ πέσουν πρῶτοι στὴν παγίδα, ποὺ «ἔτσι γιὰ πλάκα» ἔστησαν στοὺς ἄλλους;

Λέει ἕνας μαθητής: «Γνωρίζω παιδιὰ ποὺ φλερτάρουν συνέχεια. Μόλις ὅμως ἐνδιαφερθεῖ περισσότερο ἡ κοπέλα, τὰ ἀφήνουν ὅλα καὶ τὴν κάνουν ρεζίλι! Τὴν πρώτη φορά γίνεται ἐκείνη, τὴν δεύτερη
ὅμως γίνονται αὐτοί!»

4. Εἶναι μία πρόκληση!

Ὁ καθένας δίνει τὸν προσωπικό του ἀγώνα στὸ θέμα τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου καὶ τῆς συγκράτησης τῶν ὁρμῶν του. Ὅποιος φλερτάρει, προδίδει μόνος του αὐτὸ τὸν προσωπικό του ἀγώνα καὶ ρίχνεται στὸ φουρτουνιασμένο πέλαγος τῶν ἐνστίκτων καὶ τῶν παθῶν. Κι ὄχι μόνον αὐτό. Δὲν ἀφήνει καὶ τοὺς ἄλλους νὰ νικήσουν. Τοὺς παίρνει κι αὐτοὺς στὴν ὁρμητική του πτώση. Τοὺς παρασύρει. Ἢ ἔστω, στὴν καλύτερη περίπτωση, τοὺς προκαλεῖ. Τοὺς κάνει τὸν ἀγώνα τους περισσότερο δύσκολο. Κι εἶναι τότε διπλὸ τὸ κακὸ ποὺ προκαλεῖ. «Ἀλλοίμονο σ’ ἐκεῖνον διὰ τοῦ ὁποίου ἔρχεται τὸ σκάνδαλο», τονίζει ὁ Χριστὸς (Μάτθ. 18,7)

5. Ἔχει πάντοτε συνέπειες!

Μπορεῖ μία πραγματικὰ ἁγνὴ φιλία νὰ τὴ καταστρέψει. Νὰ δημιουργήσει δεσμὸ τότε ποὺ δὲν εἶναι κανεὶς ἕτοιμος γι’ αὐτὸν καὶ περισσότερο γιὰ μετὰ ἀπ’ αὐτόν. (Σεξουαλικὲς σχέσεις, πρόωρο γάμο, ἐγκυμοσύνη, ἔκτρωση κ.λπ.). Πάντοτε ἀναστατώνει καὶ ἀποπροσανατολίζει. Ποῦ ἐνδιαφέρον τότε γιὰ μαθήματα ἢ γιὰ τὴν ἐπίτευξη προσωπικῶν στόχων; Τὸ ἐνδιαφέρον στρέφεται στὸ ντύσιμο, στὸ βάψιμο, στὶς ἐξόδους. Ναί, εἶναι πολὺ ἐκεῖνοι ποὺ ἄρχισαν ἐπιπόλαια. Στὸ τέλος, ὅμως, ὅλοι τους βρέθηκαν μπλεγμένοι, αἰχμαλωτισμένοι, ντροπιασμένοι, ἀπογοητευμένοι, πικρὰ μετανοιωμένοι.

Κράταγε ψηλὰ τὴν ὑπόληψή σου!

Λοιπόν, γιὰ ὅλα αὐτά, στάσου ψηλά, καλέ μου φίλε (ἡ). Μὴ ποδοπατᾶς τὴν ὑπόληψή σου. Νὰ θυμᾶσαι: Τώρα εἶσαι ἔφηβος (ἡ), τώρα εἶσαι μαθητὴς (τρία). Σκοπός σου εἶναι νὰ φθάσεις ὁμαλὰ κι ὅπως πρέπει στὴ νεανικὴ ἡλικία. Νὰ σπουδάσεις. Τώρα εἶναι ἀσφαλῶς ἡ ἐποχὴ τῆς σπορᾶς καὶ τοῦ καταρτισμοῦ. Κι ὅταν ὡριμάσεις κι ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ γάμου, τότε θὰ βρεθεῖ καὶ ὁ τρόπος, ὁ ὄμορφος κι ὁ ἀνώτερος αὐτός, γιὰ νὰ γνωρισθεῖς μὲ τὴ (τὸ) σύντροφο τῆς ζωῆς σου. Ὡς τότε τὸ σύνθημα καὶ παράλληλα τὸ ὅραμά σου ἕνα μόνο μπορεῖ νὰ εἶναι: Ἁγνὸς μέχρι τὸν γάμο!

Ὁπότε, μὲ τέτοιο ὅραμα, γιατί νὰ ἐρωτοτροπεῖς; Τί νὰ τὸ κάνεις τὸ φλέρτ; Γιατί νὰ τὸ δέχεσαι καὶ πολὺ περισσότερο νὰ τὸ χρησιμοποιεῖς; Τί σοῦ χρειάζεται τὸ ρῆγμα αὐτὸ στὸ ὅραμά σου, ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ἔπαλξη τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ὅλης σου ἀκεραιότητας;
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him