ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 11-20

ΚΕΙΜΕΝΑ
Κείμενα από XΙ (11) - XX (20)

1.   LECTIO XI (11): Η Ρώμη και η Καρχηδόνα
2.   LECTIO XIII (13): Πώς η γνώση νίκησε τη δεισιδαιμονία
3.   LECTIO XIV (14): Ένα φοβερό όνειρο
4.   LECTIO XV (15): Τα ήθη των Γερμανών
5.   LECTIO XX (20): Πίσω από τις κουρτίνες ή πως ο Κλαύδιος έγινε αυτοκράτορας
Επιμέλεια:
Πεπέ Παρασκευή, Τσολάκη Μελίνα
·        Κείμενο - Μετάφραση - Επισημάνσεις
·        Ερμηνεία και γραμματική αναγνώριση των λέξεων
·        Γραμματικά ταξινομημένο λεξιλόγιο
·       Συντακτική ανάλυση 

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him