Τό SOS ἀδίδακτον κείμενον τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων 2015

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΑρκεί να παρατηρήσουμε και να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα:·        Το 2003 στο αδίδακτο κείμενο έπεσε ΞΕΝΟΦΩΝ και δή από τα «απομνημονεύματά» του. Ιστορικό κείμενο με άσκηση τροπή του Πλαγίου Λόγου σε Ευθύ…

·        Το 2004 έπεσε πάλι Ξενοφών και πάλι «Απομνημονεύματα». Ως βασική άσκησις συντακτικού ζητούσε η εξέτασις αναγνώρισιν Υποθετικού λόγου και τροπή σε άλλο είδος συγκεκριμένα.

·        Το 2005 πίπτει ρητορικό κείμενο του ρήτορος Λυκούργου, «κατά Λεωκράτους». Άσκησις πάλι αναγνώρισις Υποθετικού λόγου και τροπή αυτού σε άλλο είδος

·        Το 2006 επανεμφανίζεται ο Ξενοφών Τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα έτη με ένα φιλοσοφικό του κείμενο το «Συμπόσιον». Άσκησις συντακτικού απλώς αυτήν την φορά η εύρεσις των υποθετικών λόγων του κειμένου και η αναγνώρισις του είδους αυτών

·        Το 2007 για πρώτη φορά Πλάτων στο αδίδακτο. Έργον ο «Αλκιβιάδης». Φιλοσοφικό κείμενον. Η δε άσκησις η αναγνώρισις και η ανάλυσις λανθάνοντος υποθετικού λόγου.

·        Το 2008 ξανά ρήτορας μετά από 3 έτη στις εξετάσεις. Λυσίας αυτήν την φορά με τον δικανικό λόγο «κατά Αλκιβιάδου». Άσκησις βασική πίπτει κάτι πολύ μεγαλειώδες… η αναγνώρισις των δευτερευουσών προτάσεων ενός αποσπάσματος του κειμένου !!!

·        Το 2009 ιστορικό κείμενο και Θουκυδίδης. Τροπή μιας ολόκληρης περιόδου σε πλάγιον λόγον η βασική άσκησις συντακτικού

·        Το 2010 Ξενοφών στο άγνωστο και πάλι με τα «Απομνημονεύματά» του. Είναι το αγαπημένο τους φαίνεται. Αναγνώρισις λανθάνοντος υποθετικού λόγου και ανάλυσίς του η βασική άσκησις.

·        Το 2011 Ξενοφών για άλλη μια φορά ως άγνωστο αλλά με το φιλοσοφικό του κείμενον «Συμπόσιο». Βασική άσκησις όχι κάτι άγνωστο. Τροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ.

·        Το 2012, ο Θουκυδίδης ήταν κείμενο του αγνώστου με άσκηση τροπή του Ευθέος λόγου σε πλάγιο.

·        Το 2013 ο Θουκυδίδης και πάλι με το 7ο βιβλίο του ως κείμενο του αγνώστου και με βασική άσκηση συντακτικού υποθετικός λόγος και απλή αναγνώρισις αυτού

·        Το 2014 πέρυσι Ισοκράτης το άγνωστο και δή το έργον του «Αρχίδαμος». Βασική άσκησις μεταφορά ευθέος λόγου εις πλάγιον με εξάρτησιν από δοσμένη φράσινΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Οι προσφιλέστεροι συγγραφείς είναι:
1.     Ξενοφών: με 5/12 εμφανίσεις
2.     Θουκυδίδης: με 3/12
3.     Και από μία εμφάνιση (1/12) Λυκούργος, Πλάτων, Λυσίας, Ισοκράτης

Τα κειμενικά είδη είναι κατά χρονολογική σειρά:

Ιστορικό κείμ. / ιστορικό κείμ. /// ρητορικό κείμ. /// φιλοσοφικό κείμ. / φιλοσοφικό κείμ. /// ρητορικό κείμ. /// ιστορικό κείμ. / ιστορικό κείμ. / φιλοσοφικό κείμ. / ιστορικό κείμ. / ιστορικό κείμενο / ρητορικό κείμενο / ΧΧΧ

Αν προσέξετε ανα δύο πάντα κάποιο άλλο είδος κόπτει την σειρά για να συνεχισθή αυτή με άλλες δύο συνέχειες άλλου είδους (εδώ αυτό που κόβει την σειρά υπογραμμισμένον). Μεσολάβησε το είδος "κόπτης".

Λογικά στην σειρά περιμένουμε επουδενί ρητορικόν κείμενον αφού τούτο χρησιμοποιήθηκε ως κόπτης αλλά φιλοσοφικόν. Διότι η σειρά μάλλον είναι του φιλοσοφικού κειμένου. Και φέτος αλλά και του χρόνου αναμένομε μόνον τούτο δηλαδή, φιλοσοφικό κείμενον. Ποιος είναι ο περισσότερο εμφανισθείς συγγραφέας απο τους των φιλοσοφικών κειμένων; Ο Πλάτων… Μάλιστα.

Από ασκήσεις τώρα. Τι είδη ασκήσεων έχουν τεθεί; Μόλις  6 !!! που είναι τα εξής:

1.     Πλάγιος Λόγος Ευθύ (2/12)
2.     Ευθύς Πλάγιο (3/12)
3.     Υποθ. Λόγος (αναγνώρισις) (2/12)
4.     Υποθ. Λόγος και άλλο είδος Υποθ. (2/12)
5.     Λανθάνων Υποθ. Λόγος σε δευτ. υποθ. Πρόταση (2/12)
6.     Αναγνώρισις δευτ. προτάσεων (1/12)

Άρα τι χρειαζόμαστε; Να γνωρίζουμε έναν πλάγιο λόγο καλά και πώς να τον τρέπουμε σε ευθύ και το αντίστροφο και πάρα πολύ καλά τους υποθετικούς λόγους και τους λανθάνοντες υποθετικούς και είμεθα έτοιμοι.

Δηλαδή:


***

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑΠρακτική ἐξάσκησις εἰς ἀδίδακτον κείμενον

·        (ΜΕΡΟΣ Α')
·        (ΜΕΡΟΣ Β')
·        (ΜΕΡΟΣ Γ')
·        (ΜΕΡΟΣ Δ')
·        (ΜΕΡΟΣ Ε')
·        (ΜΕΡΟΣ ΣΤ')


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him