Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Τελευταίες συμβουλές

της
Ρούβαλη Μαρίας

Η Ιστορία είναι άλλο ένα μάθημα για τους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης με αυξημένο βαθμό δυσκολίας μιας και απαιτεί από τη μια την πλήρη αποστήθιση του περιεχομένου του σχολικού εγχειριδίου και από την άλλη την κριτική αξιολόγηση ιστορικών παραθεμάτων και τη συνδυαστική σκέψη.


Οι απαιτήσεις αυτές είναι γεγονός ότι σας φόρτισαν με άγχος καθ’ όλη την περίοδο προετοιμασίας σας.

Τώρα, λοιπόν, έφτασε η στιγμή που θα κρατήσετε τα θέματα στα χέρια σας και θα πρέπει να τα απαντήσετε με ιδιαίτερη προσοχή.

1.    Στην διατύπωση του ορισμού να είστε ακριβείς και σαφείς ως προς το χρονικό και τοπικό του πλαίσιο. Κάποιες φορές μάλιστα χρειάζεται να αλλάξετε κάπως τη διατύπωση του βιβλίου.
2.    Τις προτάσεις Σωστού Λάθους να τις διαβάστε προσεκτικά γιατί το λάθος ενδέχεται να βρίσκεται στη χρονολογία, στον τόπο, στο πρόσωπο που αναφέρονται ή σε μια απλή άρνηση.
3.    Σε ερωτήσεις αντιστοίχισης ξεκινήστε από αυτά που είστε σίγουροι ότι είναι σωστά ή αποκλείοντας αυτά που είναι σίγουρα λάθος.
4.    Στις ερωτήσεις ανάπτυξης απαντήστε με ακρίβεια σε αυτό που σας ρωτάει. Αν βρεθείτε σε δίλημμα για το αν πρέπει να αναφερθείτε σε κάποιο απόσπασμα σκεφτείτε αν αυτό σχετίζεται με τη δοθείσα ερώτηση και ενεργείστε ανάλογα.
5.    Στην ομάδα των ερωτήσεων με τα παραθέματα ξεκινήστε ως εξής:

·        Πρώτα διαβάστε την ερώτηση και φέρτε στο μυαλό σας το απόσπασμα του βιβλίου στο οποίο      αναφέρεται.
·        Κατόπιν διαβάστε προσεκτικά το δοθέν παράθεμα και επισημάνετε εκείνα τα στοιχεία που αφορούν την ερώτηση.
·        Στη συνέχεια σκεφτείτε ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος για την ανάπτυξη των δεδομένων της      (απλή παράθεση ή συνδυασμός) και προχωρήστε στην απάντησή της.
·        Προσέχετε να μην επαναλαμβάνετε τα δεδομένα αλλά να τα παρουσιάζετε ολοκληρωμένα      φροντίζοντας να συμπληρώνετε την ιστορική αφήγηση από το παράθεμα ή το αντίστροφο κάνοντας μάλιστα ευδιάκριτο από πού αντλείτε τα στοιχεία της. Σε περίπτωση που το παράθεμα εκφράζει διαφορετική άποψη από αυτή του σχολικού βιβλίου καταγράψτε τη.
·        Στην περίπτωση που ως ιστορικό παράθεμα τεθεί πίνακας με δεδομένα έρευνας πέρα από τα γενικά      συμπεράσματα απαιτείται να αναφερθείτε αναλυτικά στα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιώντας τα ως παραδείγματα για να τεκμηριώσετε την ιστορική της αφήγηση.
·
·        Αν δεν θυμάστε την απάντηση στην ερώτηση του παραθέματος τότε χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του παραθέματος για να την απαντήσετε μιας και αυτό μπορεί να σας εξασφαλίσει αρκετές μονάδες.

    Τέλος μην ξεχνάτε ότι πρέπει να ξεκινήσετε από το θέμα που γνωρίζετε καλύτερα. Μείνετε ήρεμοι καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για να θυμηθείτε όσο πιο εύκολα αυτά που διαβάσατε. Δώστε το καλύτερο που μπορείτε.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him