Τά Ἀρχαία Ἑλληνικά τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων - Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος (ΜΕΡΟΣ Γ')
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Τα τέσσερα τελευταία μέρη με τα SOS του γνωστού των αρχαίων παρουσιάζονται εδώ, σύν (17) δεκαεπτά ακόμα αναρτήσεις που δέον να θεωρούνται ως προαπαιτούμενες γνώσεις των υποψηφίων της θεωρητικής κατευθύνσεως δια εισαγωγή αυτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Άπαντα ταύτα οι υποψήφιοι πρέπει να τα κατέχουν πάρα πολύ καλά…
 

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him