Τά ἐπικίνδυνα θέματα (SOS) για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις τοῦ γνωστοῦ τῶν ἀρχαίων τῆς Θεωρητικῆς Κατευθύνσεως
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Σας δίδω εδώ πέντε(5) αναρτήσεις με διαγωνίσματα για το γνωστό των Αρχαίων της Θεωρητικής Κατυθύνσεως και τέσσερεις(4) με τα sos θέματα αυτών, τα οποία έχουν δημοσιευθεί εδώ στον ΕΡΜΗ και που πρέπει όχι μόνον να γνωρίζετε καλά αλλά και από στήθους…


Επ’ αυτών κάποιος αν βασισθή καλύπτεται εν μέρει εις πολλά. Στο φόρουμ θα σας πώ εν καιρώ ποιο θεωρώ το φετινό επικίνδυνον.
  

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him