Η Ν.Ε Γλώσσα - Έκθεση τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων - Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος (ΜΕΡΟΣ Α')
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΤι πρέπει να γνωρίζη ο υποψήφιος πρίν δώση το μάθημα της εκθέσεως στις εξετάσεις; Πρώτον πως αξιολογείται η έκθεσις και πώς βαθμολογείται για να γνωρίζει τα αρνητικά και τα θετικά του γραπτού λόγου. 


Δεύτερον πολλήν θεωρία. Και την θεωρία ως ύλην που περιέχει η σχολική τάξις αλλά και θεωρία-μεθοδολογία δια διάφορα ζητήματα ώστε να εφαρμόση εις πράξιν. Δια τούτο πέραν του βοηθήματος του σχολικού βιβλίου εδώ θα βρή όλες τις αναρτήσεις που χρειάζεται για αυτά τα δύο. Η θεωρία ως ύλη είναι στην σελίδα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ» του Ερμή. Εδώ θα βρείτε εμβαθύνσεις στην Πειθώ και στο Δοκίμιο. Μετά θεωρία για καλό πρόλογο και κύριο μέρος. Όπως επίσης θεωρία για μια καλή περίληψη.
Όσον αφορά την θεματογραφία, εδώ στο Α και Β μέρος με τίτλο «η οργάνωση του λόγου» θα βρήτε αναλυμένα όλα τα θέματα που είναι δυνατόν να υπάρξουν. Μια πρώτη θεματογραφία έχετε και στην σελίδα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ. Αλλά εδώ η θεματογραφία είναι όλη και δεν περιορίζεται στην τάξη της Γ λυκείου.
Εδώ εντάσσεται και η θεωρία του «επικοινωνιακού πλαισίου» ως η εισαγωγή στην ανάπτυξη, παραγωγή γραπτού λόγου.

 
-->DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him