Η Ν.Ε Λογοτεχνία τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων - Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος (ΜΕΡΟΣ Α')
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Η σειρά «όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος» τουλάχιστον όσον αφορά την λογοτεχνία, διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αυτή εδώ η ανάρτηση και πρώτο μέρος. Αφορά τα γενικά, τα εισαγωγικά που πρέπει να γνωρίζουμε.


Χρήσιμα πολύ τουλάχιστον στις απαντήσεις ωρισμένων ερωτήσεων που είναι δυνατόν να μας δοθούν αλλά και για την σχεδίαση της πρώτης μας εισαγωγικής παραγράφου σε πολλές από τις απαντήσεις μας.
Τα τρία τελευταία γνωστικά πεδία είναι αυτά της «συνανάγνωσης» για να ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε το παράλληλο κείμενο, μια γενική επισκόπηση, πριν ξεκινήσουμε την ειδικότερη μελέτη του καθενός έργου από την ύλη μας – τούτο θα μελετηθή και εις το τέλος πρίν τις εξετάσεις ως επιστέγασμα και υποβοηθητικό και υπενθυμιστικό των όλων – και φυσικά το βοήθημα που αναλύει το κάθε έργο ξεχωριστά. Αφού μελετήσουμε το καθένα απ’ αυτά με την βοήθειά του, θα περάσουμε σε μια διεξοδικότερη μελέτη αυτών των έργων στο Β’ μέρος της σειράς …
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him