ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2013-2014ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2013-2014

 

 

Αρ.Πρωτ.58135/Γ7/14-04-2014/ΥΠΑΙΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΓΔΑ
ΤΖΑΝΝΕΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 210-3442212
Fax : 210-3443343
e-mail: statpds(ΑΤ)minedu.gov.grΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014»Έχοντας υπ’ όψη :
1. Την Υ.Α. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β’/10-12-2013) με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014»
2. Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013 Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ1», «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 - ΑΠ2» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Υ.Α. 124069/Δ2/6-9-2013 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2013-2014», όπως ισχύει.
4. Την Υ.Α. 177514/Δ2/21-11-2013 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2013-2014», όπως ισχύει.
5. Την Υ.Α. 188229/Δ2/6-12-2013 με θέμα: «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2013-2014».
6. Τα στοιχεία με τα ορισμένα από τις Περιφέρειες Σ.Κ.Ε.Δ. και τους πίνακες κατανομής από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε απάντηση του εγγράφου 44048/Γ7/24-3-2014.
7. Την Υ.Α. 17669/Γ7/7-2-2014 με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014»
8. Το υπ’ αριθμ. 25484/Γ7/21-2-2014 έγγραφό μας με θέμα: «Δεύτερες
αναθέσεις στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-14»
9. Το υπ’ αριθμ. 20969/Γ7/13 -2 -2014 έγγραφό μας με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας»
10. Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013/ΦΕΚ 1667/τ.Β΄ απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται:
1. Οι Διευθύνσεις οι οποίες έχουν ακόμα διαθέσιμες αιτήσεις υποψηφίων από την πρώτη πρόσκληση, να χρησιμοποιήσουν τις καταστάσεις με τις αιτήσεις αυτές κάνοντας χρήση και της δεύτερης ανάθεσης σύμφωνα με τα έγγραφα 7 & 8 στα «Έχοντας υπόψη» της παρούσας πρόσκλησης.
2. Οι Διευθύνσεις οι οποίες δεν έχουν διαθέσιμες αιτήσεις υποψηφίων από την πρώτη πρόσκληση, να δεχτούν καινούριες αιτήσεις την Τετάρτη 23 Απριλίου, την Πέμπτη 24 Απριλίου και την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 για τις προκηρυγμένες θέσεις από υποψηφίους των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην αριθμ. 118842/Γ2/ΦΕΚ 1984/τ. Β’/24-9-2008 Υ.Α. με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Η σειρά επιλογής θα ακολουθήσει τη σειρά των ειδικοτήτων της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.
Για τις ειδικότητες εκπαιδευτικών οι οποίες δεν αναφέρονται στον αριθμό 3 και 4 στα «Έχοντας υπ’ όψη» της παρούσης εγκυκλίου, θα γίνει χρήση των πινάκων οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο e-aitisi.sch.gr ενώ στις αναφερόμενες θα γίνει χρήση των πινάκων οι οποίοι είχαν διαβιβαστεί με την πρώτη πρόσκληση.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση εκπαιδευτικού παραμένει η ίδια όπως και στην πρώτη πρόσκληση. Mε το τέλος της παραπάνω διαδικασίας, οι Δ.Δ.Ε. παρακαλούνται να αποστείλουν τους αιτούντες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους και τον αριθμό της σειράς στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών στο email: statpds@minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ-ΤΜΗΜΑ Ε΄ Π.Δ.Σ. & Ε.Δ.) καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.
Στη συνέχεια να ολοκληρωθεί ή όλη διαδικασία (υπογραφή συμβάσεων κ.λ.π.) με ημερομηνία Δευτέρα 28 Απριλίου 2014.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him