Σημασίες του αἱρέω- ῶ1.    αἱρῶ τινα : σημαίνει...
1.      εκλέγω
2.      συλαμβάνω
3.      εκλέγομαι
4.      κυριεύω


2.    αἱρῶ τι: σημαίνει...
1.      προτιμώ
2.      συλαμβάνω
3.      κυριεύω
4.      εκλέγω
3.    αἱροῦμαί τινα: σημαίνει...
1.      εκλέγω
2.      εκλέγομαι
3.      κυριεύομαι
4.      συλαμβάνομαι
4.    αἱροῦμαί+τελ.απαρ: σημαίνει...
1.      εκλέγομαι
2.      προτιμώ
3.      πολιορκούμαι
4.      συλαμβάνομαι
5.    ἐρῶ: σημαίνει...
1.      θα συλλάβω
2.      θα εκλέξω
3.      θα πω
4.      θα κυριεύσω
6.    αἱροῦμαί τινα : γράψε την παθητική φωνή (ρήμα και σύνταξη)
7.    αἱροῦμαί : όταν σημαίνει προτιμώ να κάνω κάτι, συντάσεται με...
1.      ειδικό απαρέμφατο
2.      κατηγορηματική μετοχή
3.      τελική μετοχή
4.      τελικό απαρέμφατο
8.    ἐρῶ: είναι μέλλοντας του ρήματος...
9.    ᾔρημαι: είναι παρακείμενος του ρήματος...
10.                       εἴρημαι: είναι παρακείμενος του ρήματος...

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him