Σημασίες του ἄρχω - ἄρχομαι

1.    ἄρχω (αμετάβατο) : σημαίνει..
2.    ἄρχω τινός : σημαίνει..
1.      κυβερνώ
2.      αρχίζω
3.      προηγούμαι
4.      ξεκινάω

3.    ἄρχομαι + κατηγορηματική μετοχή : σημαίνει
1.      είμαι αρχηγός σε μια κατάσταση (πχ αρχηγός στην εκστρατεία)
2.      αρχίζω μια πράξη (πχ. αρχίζω την ομιλία)
3.      
4.    ἄρχομαι τινός: σημαίνει...
1.      αρχίζω κάτι
2.      εξουσιάζω κάποιον
3.      κυβερνώ την πόλη
5.    ἄρχομαι + τελικό απαρέμφατο: έχει την ένοια του ξεκινώ κάτι...
1.      από την αρχή
2.      για πρώτη φορα
3.      για τελευταία φορά
4.      ως αρχηγός
6.    ἄρχομαι υπό τινός: σημαίνει...
7.    ἀρχήν (ή ἀρχῆς) ἄρχω: σημαίνει...
1.      κυριαρχώ
2.      κάνω την αρχή
8.    ἄρχομαι λέγων: σημαίνει αρχίζω την ομιλία
1.      Σωστό
2.      Λάθος
9.    ἄρχομαι πολέμου : σημαίνει κυριαρχώ στον πόλεμο
1.      Σωστό
2.      Λάθος
10.                       ἄρχομαι φιλονικείν : κερδίζω τη διαμάχη
1.      Σωστό
2.      Λάθος

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him