Σημασίες του Δέω- δεῖ -δέομαι

Η σημασία του ρήματος Δέω διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνταξή του.
δέω τινός

οὐ πολλοῦ δέω+τελ.απαρ

πολλοῦ δέω

δεῖ τινα + τελ.απαρ.

 

δεῖ μοι τινος

ὀλίγου δεῖ

οὐδέν δεῖ

πολλοῦ γε και δεῖ

μᾶλλον τοῦ δέοντος

τά δέοντα

δέομαί τινος

δέομαί τινος+τελ.απαρ

δέομαί τι τινός


Σημασίες του Δέω- δεῖ -δέομαι

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him