Ἡ μετανάστευσις καί ἡ διαχείρισίς της


Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ελλάδα


.
Όλγα Γιώτη Παπαδάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΕκάτηΠαπαδάκη
Manager, Health Advocacy Project, Manor Gardens Welfare Trust

Ἡ μετανάστευσις καί ἡ διαχείρισίς της by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

 DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him