Κλασσικό τεστ ευφυΐας για ενήλικες


 ΤΟ ΤΕΣΤ

1. το "ΣΑΛΠΙΓΓΑ" είναι για το "ΠΑΙΖΩ" ότι και το "ΒΙΒΛΙΟ" είναι για το  

(α) ΜΟΥΣΙΚΗ 
(β) ΔΙΑΒΑΖΩ
(γ) ΛΕΞΕΙΣ
(δ) ΑΝΑΠΑΥΣΗ
(ε) ΠΑΙΧΝΙΔΙ


2. Το 'ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ" είναι για το "ΡΟΔΑ" ότι και το "ΑΛΟΓΟ" είναι για το 
(α) ΠΟΔΙ
(β) ΟΥΡΑ
(γ) ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ
(δ) ΟΔΗΓΗΜΑ
(ε) ΑΜΑΞΑ


3. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
3, 9, 15, 21 ,

4. το 'ΆΓΕΛΑΔΑ" είναι για το "ΣΤΑΒΛΟΣ" ότι και το «ΆΝΘΡΩΠΟΣ» είναι για το  
(α) ΓΑΛΑ
(β) ΦΑΡΜΑ
(γ) ΣΠΙΤΙ
(δ) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
(ε) ΜΑΝΤΡΙ

5. Ποιο είναι το έβδομο νούμερο μετά τον αριθμό πού είναι ακριβώς πριν από το 6; 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

6. Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να σχηματίζουν μια πρόταση. Αν το νόημα που εκφράζει η πρόταση είναι αληθινό σημειώστε στην παρένθεση (Α), αν δεν είναι αληθινό σημειώστε (Ψ).
 Ξύλο καίγεται δεν ξερό το 

7. Το ίδιο όπως και πριν για τις παρακάτω λέξεις:
Τα επιπλέουν νερό στο πλοία 

8. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
1, 3, 5, 7, 

9. Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να σχη­ματίζουν μια πρόταση. Αν το νόημα πού εκφράζει ή πρόταση είναι αληθινό σημειώστε στην παρένθεση (Α), αν δεν είναι α­ληθινό σημειώστε (Ψ).

Το  μπάλα με παίζεται ποδό­σφαιρο μία 

10. Η λέξη ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΣ σημαίνει 
(α) ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
(β) ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ
(γ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΤΑΙ
(δ) ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

11. 0 Κώστας έχει 10 δραχμές. Αν είχε 3 δραχμές λιγότερο, θα είχε τα μισά χρήματα από τον Γιώργο. Πόσα χρήματα έχει ο Γιώργος περισσότερα από τον Κώστα;  
(α) 7 δραχμές
(β) 4 δραχμές
(γ) 2 δραχμές
(δ) 13 δραχμές.

12. το «ΑΥΤΟΣ» είναι για το «ΑΥΤΟΝ» ότι και το «ΑΥΤΗ» είναι για το  
(α) ΕΜΕΝΑ
(β) ΑΥΤΟΥΣ
(γ) ΑΥΤΗΣ
(δ) ΑΥΤΗΝ
(ε) ΑΥΤΟΥ

13. Ποια λέξη δεν ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
(α) ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
(β) ΜΠΑΤΑΡΙΑ
(γ) ΛΕΒΗΤΑΣ
(δ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ

14. Ποιο αντικείμενο δεν ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
(α) ΣΠΑΘΙ
(β) ΓΙΑΤΑΓΑΝΙ
(γ) ΛΟΓΧΗ
(δ) ΞΙΦΟΣ
(ε) ΧΑΝΤΖΑΡΙ

15. Μόνο τα πουλιά έχουν φτερά. Επομένως ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;  
(α) Όλα τα φτερά είναι ελαφρά
(β) Τα φίδια δεν έχουν φτερά
(γ) Τα πουλιά αλλάζουν φτερά την άνοιξη

16. Ποιο επάγγελμα δεν ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
(α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
(β) ΓΙΑΤΡΟΣ
(γ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
(δ) ΚΤΙΣΤΗΣ

17. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
90, 85, 75, 60, 40,  ,

18. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
22, 33, 44, 55, 66, 

19. το «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ» είναι για το «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ» ότι και το «ΑΡΧΑΙΟ» για το  
(α) ΑΡΧΗ
(β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
(γ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(δ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

20.Άν ένα άτομο είναι ΕΞΟΥΘΕΝΩΜΕΝΟ, τότε αυτό είναι  

(α) ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
(β) ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
(γ) ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΕΝΟ
(δ) ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟ

21. Το "ΚΛΩΣΤΗ" είναι για το «ΎΦΑΣΜΑ» ότι και το «ΣΥΡΜΑ» είναι για το 
(α) ΣΥΜΠΑΓΕΣ
(β) ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
(γ) ΣΧΟΙΝΙ
(δ) ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
(ε) ΜΕΤΑΛΛΟ

22.Η λέξη ΧΙΜΑΙΡΑ αναφέρεται σε 

(α) ΠΛΙΝΘΙΝΗ ΚΑΛΥΒΑ
(β) ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΡΑΣ
(γ) ΟΡΜΗΤΙΚΟ ΡΥΑΚΙ
(δ) ΡΩΜΑΪΚΗ ΘΕΟΤΗΤΑ

23. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο γράμμα ;
Α, Γ, Ε, Η, Ι,

24. Ποιο νούμερο δεν ταιριάζει στην παρακάτω ομάδα; 
1 , 19, 8, 5, 145, 127,

25. Γράψτε το γράμμα πού απέχει τόσο από το πρώτο γράμμα τού αλφαβήτου όσο απέχει το δεύτερο Υ από το πρώτο στη λέξη ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ  

26. Ποιο γράμμα δεν ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
Ω, Ψ, Χ, Ο, Φ, Υ, 

27. Το    είναι για το  ότι και το  είναι για το 
(α)
(β)
(γ) 
(δ) 
(ε) 

28. Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να σχηματίζουν μια πρόταση. Αν το νόημα πού εκφράζει ή πρόταση είναι αληθινό, σημειώστε στην  παρένθεση (Α), αν δεν είναι αληθινό σημειώστε (Ψ).
Πεθάνει δεν ζωντανοί έχουν είναι όσοι ( )

29. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο  νούμερο;
18, 12, 15, 10, 12, 8, 
30.Αν Α και Β είναι γράμματα ση­μειώστε στην παρένθεση Γ, εκτός αν 5 και 5 κάνουν 10, οπότε μη  σημειώσετε τίποτε άλλο παρά μόνο Δ (  )

31. Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να σχηματίζουν μια πρόταση. Αν το νόημα πού αποδίδει ή πρό­ταση είναι αληθινό σημειώστε στην  παρένθεση (Α), αν δεν είναι αληθινό σημειώστε (Ψ).
Δεν δόντια είναι τα αληθινά ψεύτικα (  )

32. Το   είναι για το   ότι και το   είναι για το  
(α)    
(β)  
(γ)  
(δ)  
(ε)  

33. το   είναι για το   ότι και το   είναι για το  
(α) 
(β) 
(γ) 
(δ) 
(ε) 

34. Ποιος αριθμός δεν ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
2, 6, 17, 54, 162

35. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο γράμμα;  
Α, Γ, Ζ, Κ,

36. το   είναι για το   ότι και το   είναι για  το  
(α)   
(β)   
(γ)   
(δ) 
(ε) 

37. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
21, 20, 18, 15, 11,

38. το "ΝΟΤΟΣ" είναι για το "ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ" ότι και το "ΔΥΣΗ" είναι για το  
(α) ΒΟΡΡΑΣ
(β) ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ
(γ) ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
(δ) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

39. Ποιος αριθμός δεν  ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
2, 4, 100, 38,20, 7

40. Ποια λέξη δεν ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
(α) ΛΥΠΗ
(β) ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
(γ) ΠΙΚΡΑ
(δ) ΜΟΙΡΟΛΟΙ

41. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο γράμμα;  
Α, Γ, Β, Δ, Ζ, Ε, Η,

42.  Γράψτε στην παρένθεση τον αριθμό που είναι τόσο πριν  από το 14 όσο το Κ είναι μετά το Ε στο αλφάβητο (…)
             1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19


43.Όλοι οι άνθρωποι έχουν παλτά. Επομένως οι μεγαλόσωμοι άν­θρωποι θα έχουν  
(α) ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΛΤΑ
(β) ΛΙΓΑ ΠΑΛΤΑ
(γ) ΠΑΛΤΑ
(δ) ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΠΑΛΤΑ

44. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;  
18, 24, 21, 27, 24, 30 …

45. ΟΙ Τούρκοι ΛΕΗΛΑΤΟΥΣΑΝ τις πόλεις  
(α) ΜΕ ΟΠΛΑ
(β) ΜΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
(γ) ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
(δ) ΛΗΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
(ε) ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ

46. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
66, 63, 57, 45, 

47. Το   είναι για το   ότι και το   είναι για  το  
(α)   
(β) 
(γ)   
(δ)   
(ε) 


48. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
2, 9, 6, 7, 18, 5, 

49. το «ΕΠΙΠΕΔΟ» είναι για το "ΣΤΕΡΕΟ" ότι και το "ΓΡΑΜΜΗ" είναι για το  
(α) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
(β) ΚΥΚΛΟΣ
(γ) ΓΩΝΙΑ
(δ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
(ε) ΕΠΙΠΕΔΟ

50. Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να τρέξει ένας σκύλος σε 3 λεπτά, αν τρέχει με τη μισή ταχύτητα απ' ότι ένα αυτοκίνητο πού τρέχει με 40 χιλιόμε­τρα την ώρα;  

51.Ένα κανό θα έχει πάντα  
(α) ΚΟΥΠΙΑ
(β) ΠΑΝΙΑ
(γ) ΝΕΡΟ
(δ) ΜΠΟΓΙΑ
(ε) ΜΗΚΟΣ

52. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
65, 68, 72, 77, 83, 

53. Πόσα γράμματα στην παρακάτω σειρά βρίσκονται δίπλα σε φωνήεντα αλλά μεταξύ του Κ και του Ρ;  

ΠΑΥΛΕΓΚΑΤΛΟΙΡΨΟΖ

54. Στη σειρά αυτή ποιο είναι το επόμενο νούμερο;
2, Α, 9, Β, 6, C, 13, D, 

55. Πόσα γράμματα στην παρακάτω σειρά βρίσκονται μετά το Κ αλλά συγχρόνως πριν από Ρ και μετά από Τ;  
ΑΑΒΚΜΧΙΤΤΨΓΡΡΠΛ

56. 20 άνδρες σκάβουν 40 λάκκους σε 60 ήμέρες. Οι 10 άνδρες σε πόσες ημέρες θα  σκάψουν 20 λάκκους;

57. Πόσα γράμματα στην  παρακάτω σειρά βρίσκονται ακριβώς πριν από ένα μονό αριθμό και ακρι­βώς μετά από έναν αριθμό με­γαλύτερο του έξι;  
2,1,9,Α,4,Β,3,14,19,Γ,8,9,Β, 5,Δ,12,Ε,17

58. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού προηγείται στη  βαθμολογία και ο  ΠΑΟ έρχεται πέμπτος, ενώ ο Άρης είναι ακριβώς μεταξύ τους. Αν η ΑΕΚ έχει περισσότερους βαθ­μούς από τον  ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ είναι αμέσως πίσω από τον Άρη, ποια  ομάδα βρίσκεται στη  δεύτερη θέση;  

59.Η μια από τις παρακάτω σειρές είναι ακριβώς αντίθετη της άλλης, με εξαίρεση έναν αριθ­μό. Γράψτε τον αριθμό αυτό.  
1,2,3 και 1,3,2

60. Ένα ΕΥΠΑΘΕΣ όργανο του ανθρώ­πινου οργανισμού είναι ένα όργανο  
(α) ΥΓΙΕΣ
(β) ΚΑΛΟΗΘΕΣ
(γ) ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
(δ) ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
(ε) ΔΥΝΑΤΟ


61. Ποια λέξη δεν ανήκει στην παρακάτω ομάδα;  
(α) ΤΟ
(β) ΑΥΤΟ
(γ) ΕΝΑ
(δ) ΤΟΥΤΟ
(ε) ΕΚΕΙΝΟ

62. Ποια από τις παρακάτω λέξεις πλησιάζει περισσότερο εννοιο­λογικά στη λέξη ΕΙΝΑΙ;  
(α) ΟΝ
(β) ΕΙΜΑΣΤΕ
(γ) ΖΕΙ
(δ) ΥΠΑΡΧΕΙ
(ε) ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

63. Ένας ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ είναι  
(α) ΒΟΣΚΟΣ
(β) ΕΞΩΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙ
(γ) ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
(δ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

64. ΤΟ "ΧΡΩΜΑ" είναι για το "ΧΡΗΜΑ" ότι και το "ΣΩΜΑ" είναι για το  
(α) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
(β) ΣΗΜΑ
(γ) ΡΗΜΑ
(δ) ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ
(ε) ΚΕΦΑΛΙ

65. Η λέξη ΧΕΡΣΑΙΟ είναι το αντίθετο τής λέξης  
(α) ΕΥΦΟΡΟ
(β) ΘΑΛΑΣΣΙΟ
(γ) ΒΑΡΕΤΟ
(δ) ΑΜΦΙΒΙΟ
(ε) ΣΤΕΡΙΑΝΟ

66. Το μισό από το εισόδημα ενός σερβιτόρου και 1000 δραχμές ακόμα προέρχονται από φιλο­δωρήματα. Αν το εισόδημά του είναι 15.000 δραχμές, πόσα είναι τα φιλοδωρήματα;  
  ή τελείες)

67. Ποια  από τις  παρακάτω λέξεις πλησιάζει περισσότερο εννοιο­λογικά στη   λέξη ΤΙΜΑΡΙΟΝ;  
(α) ΜΙΚΡΗ ΤΙΜΗ
(β) ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(γ) ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΟΜΟΥ
(δ) ΦΕΟΥΔΟ
(ε) ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

68.Άν ένα τραίνο έχει ήδη καθυστέρηση τριών λεπτών και χάνει τρία δευτερόλεπτα κάθε λεπτό , σε πόσα λεπτά ακόμα θα έχει το τραίνο καθυστέρηση μιας  ώρας;  

69. Ποια από τις παρακάτω λέξεις πλησιάζει περισσότερο εννοιολογικά στη  λέξη ΑΠΟΦPΑΣ;  
(α) ΑΠΟΦΡΑΓΜΕΝΗ
(β) ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ
(γ) ΔΥΣΟΙΩΝΗ
(δ) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
(ε) ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ

70. Τα κορίτσια πάντα έχουν  
(α) ΦΟΥΣΤΑΝΙΑ
(β) ΜΑΛΛΙΑ
(γ) ΣΩΜΑΤΑ
(δ) ΦΙΛΟΥΣ
(ε) ΧΡΗΜΑΤΑ

71 . Ένα τρένο πού τρέχει με ταχύτητα 30 χιλιομέτρων την ώρα είναι μπροστά από ένα άλλο τραίνο πού τρέχει με ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πόσα χιλιόμετρα απέχουν τα δύο τρένα αν  χρειάζονται 15 λεπτά έως ότου το ταχύτερο τραίνο φτάσει το άλλο;  

72..Η λέξη ΤΡΗΜΑ πλησιάζει περισσότερο εννοιολογικά στη λέξη   
(α) ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ
(β) ΟΠΗ
(γ) ΧΡΩΜΑ
(δ) ΛΑΙΜΟΣ
(ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

73 .Ένα τρένο διανύει τη μισή διαδρομή με ταχύτητα 30 χιλιομέτρων την ώρα και την υπόλοιπη μισή με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα. Πόσο χρόνο χρειάζεται το τρένο για να διανύσει ολόκληρη τη διαδρομή αν  αυτή είναι 20 χιλιόμετρα;  

74. 
Τό «ΑΒΔ» είναι για το «ΓΒΑ»  ότι και το «ΡΣΥ» είναι για το ...

75. Αν το 2 είναι Α και το 6 είναι Γ και το 8 είναι Δ και το 12 είναι Ζ, πώς θα γράφατε τη λέξη ΓΑΒΑΘΑ χρησιμοποιώντας αριθμούς αντί για γράμματα;   


76 .Όταν μια νοικοκυρά παρασκευάζει σούπα, βάζει ένα φασόλι για κάθε δύο ρεβίθια. Αν στη σούπα υπάρχουν συνολικά 300 φασόλια και ρεβίθια, πόσα είναι τα ρεβίθια;  

77. Κανένας σκύλος δεν τραγουδάει αλλά μερικοί σκύλοι μιλούν. Επομένως:  
(α) Μερικοί σκύλοι τραγουδούν
(β) Οι σκύλοι κυνηγούν τις γάτες
(γ) Δεν μιλούν όλοι οι σκύλοι

78. Κανένας άνθρωπος δεν  είναι καλός, αλλά μερικοί άνθρωποι δεν είναι κακοί. Επομένως  
(α) Δεν είναι κακοί όλοι οι άνθρωποι.
(β) Μερικοί άνθρωποι είναι καλοί.
(γ) Κανένας άνθρωπος δεν είναι κακός.

79. Ο ποταμός Α και ο ποταμός Β έχουν συνολικά μήκος 850 χιλιόμετρα και ο Β είναι 250 χιλιόμετρα μικρότερος του Α. Πόσα χιλιόμετρα μήκος έχει ο Α;  

80. Ο Κώστας και ο Γιώργος πήγαν στον  ιππόδρομο, όπου ο Κώστας έχασε 68.000 δρχ. στις πρώτες δύο κούρσες, χάνοντας 6.000 δρχ. περισσότερες στη  δεύτερη κούρσα απ' ότι στην πρώτη. Στη  δεύτερη κούρσα, ο Γιώργος έ­χασε 4.000 δρχ. περισσότερες απ' ότι ο  Κώστας. Πόσα έχασε ο Γιώργος στη δεύτερη κούρσα;  

81. Τα καλσόν έχουν πάντα  
(α) ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ
(β) ΡΑΦΗ
(γ) ΖΑΡΤΙΕΡΕΣ
(δ) ΒΑΡΟΣ
(ε) ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

82. Στη σειρά αυτή ποιος είναι ο επόμενος αριθμός;  
9, 7, 8, 6, 7, 5, ...

83. το   είναι για το    ότι και το   είναι για το  
(α)   
(β)   
(γ)   
(δ)   
(ε)    

84. Τα πουλιά μπορούν μόνο να πηδούν και να περπατούν, αλλά τα σκουλήκια μπορούν μόνο να σέρνονται. Επομένως :  
(α) Τα πουλιά τρώνε τα σκουλήκια
(β) Τα πουλιά δεν σέρνονται
(γ) Τα πουλιά μερικές φορές σέρνονται

85. Ένα κουτί θα έχει πάντα  
(α) ΓΩΝΙΕΣ
(β) ΣΧΗΜΑ
(γ) ΞΥΛΟ
(δ) ΣΧΟΙΝΙ

86. Ποιος αριθμός είναι τόσο μεγαλύτερος του 10 όσο είναι μικρότερος από το μισό εκείνου που προκύπτει όταν το 50 μειωθεί κατά 10;  

87.Ο Παπαδόπουλος εισπράττει το διπλάσιο μερίδιο απ' όσα  παίρ­νει καθένας από τούς τρεις συνεργάτες του (πού παίρνουν ίσα μερίδια). Πόσο τοις εκατό από το σύνολο των εισπράξεων παίρνει ο Παπαδόπουλος;  

88. Το "ΠΟΥΛΙ" είναι για το "ΨΑΡΙ" ότι και το 'ΆΕΡΟΠΛΑΝΟ" είναι για  το  
(α) ΒΑΡΚΑ
(β) ΦΑΛΑΙΝΑ
(γ) ΠΛΟΙΟ
(δ) ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
(ε) ΚΑΝΩ

89. Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να σχηματίζουν μια πρόταση. Αν το νόημα πού εκφράζει η πρό­ταση είναι αληθινό, σημειώστε στην παρένθεση (Α), αν  δεν είναι αληθινό σημειώστε (Ψ).

Ένα το είναι πολλά περισσότερα τα από βιβλίο βιβλία (__)

90. Ένα τσαμπί Α έχει τόσες μπανάνες όσες κι' ένα τσαμπί Β συν το 1/3 ακόμα του τελευ­ταίου. Αν το δεύτερο τσαμπί έχει 3 μπανάνες λιγότερες από το πρώτο, τότε πόσες μπανάνες έχει το τσαμπί Α;


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1 (3)
16 (3)
31 (Α)
46 (21)
61 (γ)
76 (200)
2 (α)
17 (15)
32 (δ)
47 (γ)
62 (δ)
77 (γ)
3 (27)
18 (77)
33 (δ)
48 (54)
63 (γ)
78 (α)
4 (γ)
19 (γ)
34 (17)
49 (ε)
64 (β)
79 (550)
5 (12)
20 (β)
35 (0)
50 (1)
65 (β)
80 (41.000)
6 (Ψ)
21 (δ)
36 (γ)
51 (ε)
66 (8.500)
81 (δ)
7 (Α)
22 (β)
37 (6)
52 (90)
67 (δ)
82 (6)
8 (9)
23 (Λ)
38 (γ)
53 (4)
68 (1.140)
83 (δ)
9 (Α)
24 (8)
39 (7)
54 (10)
69 (γ)
84 (β)
10 (γ)
25 (Η)
40 (δ)
55 (4)
70 (γ)
85 (β)
11 (β)
26 (0)
41 (Ι)
56 (60)
71 (5)
86 (15)
12 (δ)
27 (γ)
42 (9)
57 (2)
72 (β)
87 (40%)
13 (γ)
28 (Α)
43 (γ)
58 (ΑΕΚ)
73 (30)
88 (δ)
14 (γ)
29 (9)
44 (27)
59 (1)
74 (ΤΣΡ)
89 (Α)
15 (β)
30 (Δ)
45 (δ)
60 (γ)
75 (6,2,4,2,16,2)
90 (12)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για να βρείτε το δικό σας Ι.Q, πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:
(1) Βρείτε στον παρακάτω πίνακα την πνευματική ηλικία πού αντιστοιχεί στο σκορ σας (κάθε σωστή απάντηση παίρνει έναν βαθμό.
(2) Αν ή ηλικία σας είναι μικρότερη από ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΙΣΟ, τότε θα διαιρέσετε την πνευματική σας
ηλικία με τη χρονολογική σας ηλικία σε μήνες. Ή διαίρεση θα πρέπει να φτάσει μέχρι και τα δύο δεκαδικά ψηφία.
(3) Αν ή ηλικία σας δεν είναι μικρότερη από ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΙΣΟ, τότε θα διαιρέσετε την πνευματική σας ηλικία δια του 186. Ή διαίρεση θα πρέπει κι έδω να φτάσει μέχρι και τα δύο δεκαδικά ψηφία.
(4) Πολλαπλασιάστε το πηλίκο της διαίρεσης επί 100 και έχετε το Ι.Q. σας με ΒΑΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΣΤ.

Σ. Α. = ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μ. Α. = ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Σ.Α
Μ.Α
Σ.Α
Μ.Α
Σ.Α
Μ.Α
Σ.Α
Μ.Α
Σ.Α
Μ.Α
Σ.Α
Μ.Α
2
94
17
126
32
157
47
189
62
221
77
252
3
96
18
128
33
159
48
191
63
223
78
254
4
98
19
130
34
162
49
193
64
225
79
256
5
100
20
132
35
164
50
195
65
227
80
259
6
103
21
134
36
166
51
197
66
229
81
261
7
105
22
136
37
168
52
199
67
231
82
263
8
107
23
138
38
170
53
202
68
233
83
265
9
109
24
140
39
172
54
204
69
235
84
267
10
111
25
143
40
174
55
206
70
237
85
269
11
113
26
145
41
176
56
208
71
240
86
271
12
115
27
147
42
178
57
210
72
242
87
273
13
117
28
149
43
181
58
212
73
244
88
275
14
119
29
151
44
183
59
214
74
246
89
278
15
122
30
153
45
185
60
216
75
248


16
124
31
155
46
187
61
218
76
250

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το δικό σας Ι.Q.: ......
Το Ι.Ρ. του μέσου ανθρώπου: 101
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τη συσχέτιση του. σας με ορισμένα συμ3ατικά επίπεδα ευφυΐας.

Ι.Q
% ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΦΥΪΑΣ
Πάνω από 140
1%
Εξαιρετικά υψηλής ευφυΐας
131-140
3%
Εξαιρετικής ευφυΐας
111-130
26%
Ανώτερης ευφυΐας
91-110
42%
Μέσης ευφυΐας
71-90
24%
Χαμηλής ευφυΐας
Κάτω από 71
4%
Πνευματικά υπολειπόμενος
          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάγνωση της πνευματικής καθυστέρησης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στα αποτελέσματα ενός Ι.Q. τεστ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him