"Διακήρυξις" ἤ "Προκήρυξις";τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
MSc Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ὑπ. Δρος(Dph) Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

"Το δυσκολώτερον μέρος της σπουδής είναι, να εννοή και προσδιορίζη τις την σημασίαν των λέξεων". Τούτο ήθελε ίσως γίνει κατανοητό εις την ολότητά του ως ζήτημα, αν αντιμετωπίση κανείς και το εξής "πρόβλημα". Φαίνεται ότι ή οι λέξεις έχασαν το νόημά των ή εις τις μέρες μας υπάρχει μεγάλη σύγχυσις. Λέξεις φερ' ειπείν ως η λέξις "Διακήρυξις" και η λέξις "Προκήρυξις" έχουν καταντήσει ταυτόσημες. Ναί ή όχι; Ας πιστοποιηθή το γεγονός με παραδείγματα. Ιδού μερικά κείμενα:Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, ήταν το αποτέλεσμα των συνεπειών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη λήξη του πολέμου και τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής κοινότητα ορκίστηκε να μην ξανασυμβούν ποτέ στο μέλλον οι αγριότητες και η κτηνωδία που προκάλεσε αυτός ο φονικός πόλεμος (60 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – 20 εκατ. στρατιώτες και 40 εκατ. άμαχοι). Οι ηγέτες του κόσμου αποφάσισαν να συμπληρώσουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με ένα οδικό χάρτη που θα εγγυάτο τα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους παντού στον κόσμο. Το κείμενο που είχαν κατά νου, και το οποίο αργότερα αποτέλεσε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήρθε στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης το 1946.

Καλύτερα όμως να ληφθή το κείμενο της ∆ιακήρυξης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (26 Αυγούστου 1789) της Γαλλικής Επαναστάσεως. Γράφονται στην ιστοσελίδα της γαλλικής εν Ελλάδι πρεσβείας τα κατωτέρω:

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη αποτελεί, μαζί με τα διατάγματα της 4ης και 11ης Αυγούστου 1789 περί κατάργησης των φεουδαρχικών δικαιωμάτων, ένα από τα θεμελιώδη κείμενα που ψήφισε η Συντακτική Συνέλευση. Η Διακήρυξη, η οποία υιοθετήθηκε επί της αρχής της πριν από την 14η Ιουλίου 1789, δίνει αφορμή για την εκπόνηση πολλών άρθρων. Μετά από πολλές συζητήσεις, οι κοινοβουλευτικοί ψηφίζουν το τελικό κείμενο στις 26 Αυγούστου 1789. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει έναν πρόλογο και 17 άρθρα που αναφέρονται σε διατάξεις που αφορούν στο άτομο και το Έθνος. Καθορίζει τα «φυσικά και απαράγραπτα » δικαιώματα όπως η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στη βία. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει επίσης την ισότητα απέναντι στο νόμο και τη δικαιοσύνη. Τέλος, δηλώνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Υπό την πίεση της Εθνοσυνέλευσης και του λαού ο οποίος έχει καταλήψει τις Βερσαλίες, ο Λουδοβίκος ΙΣΤ’ επικυρώνει τη Διακήρυξη μόλις στις 5 Οκτωβρίου. Η Διακήρυξη αποτέλεσε και το προοίμιο του πρώτου Συντάγματος της Γαλλικής Επανάστασης που υιοθετήθηκε το 1791. Παρόλο που η Επανάσταση αρνήθηκε στη συνέχεια κάποιες από τις αρχές της συγκεκριμένης διακήρυξης και εκπόνησε δύο άλλες διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 1793 και το 1795, το κείμενο της 26ης Αυγούστου 1789 αποτελεί το σημείο αναφοράς των γαλλικών θεσμών, κυρίως στα Συντάγματα του 1852, 1946 και 1958. Κατά τον 19ο αιώνα, η Διακήρυξη του 1789 αποτελεί πηγή έμπνευσης, για την εκπόνηση παρόμοιων κειμένων σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Η γαλλική επαναστατική παράδοση είναι επίσης παρούσα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υπογράφτηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950.

Ακολουθούν δε τα 17 άρθρα της Διακηρύξεως, τα οποία αρχίζουν με την εξής ρήση: 
"...η Εθνική Συνέλευση μπροστά και κάτω από την προστασία του Ανωτάτου Όντος αναγνωρίζει και διακηρύσσει τα παρακάτω δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη..."

Από τα μέχρι τώρα παραδείγματα ο καθείς θα νομίζη λοιπόν, ότι το να διακηρύττη κανείς ή το να κάνη μιαν διακήρυξιν είναι το να διατυμπανίζη, να διαλαλή, να διαφημίζη ενώπιον ενός μεγάλου κοινού, ενώπιον της ανθρωπότητος ίσως, κάτι σπουδαίο (πρβλ ανωτέρω το περιεχόμενον της διακηρύξεως της γαλλικής συντακτικής συνελεύσεως, με τί αυτή κατεγίνετο, με ελευθερίες, ισότητες και δικαιοσύνες κτλ) το οποίο και την αφορά, κάτι που αφορά όλην την οικουμένην, αν όχι μόνον ένα μεγάλο πλήθος, μέρος της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι όμως τα πράγματα έτσι; Έτσι είναι ώσπου εις την αντίληψίν σου πίπτουν κείμενα σαν τα κατωτέρω... • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν.21/2019) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI EΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ...
 • Διακήρυξη του υπ' αρ. 106/19 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ετήσια σύμβαση συντήρησης μηχανημάτων συγκροτήματος πλυντηρίων-σιδερωτηρίων του...
 • Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου...
 • Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες απολύμανσης...
 • Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών για "Προμήθεια σε τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα"...
 • Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου...
 • Διακήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας...

Διακηρύξεις, διακηρύξεις, παντού διακηρύξεις, χιλιάδες διακηρύξεις καθημερινά... Από τη μιάν ολόκληρη γαλλική εθνοσυνέλευσις διεκήρυξε δικαιώματα και από την άλλη κάθε νομικό πρόσωπο κυρίως δημοσίου δικαίου διακηρύσσει πού θα πετάξη τα σκουπίδια του ή ποιός θα φτιάξει τον ανελκυστήρα του... Ή κάτι δεν πάει καλά ή η λέξις "διακήρυξις" απώλεσε την πρωτυτέρα αίγλην της, Είναι δυνατόν;

Μήπως λοιπόν η λέξις "Διακήρυξις" έχει να κάμει με την λέξη "Προκήρυξη"; Να μερικά φερ' ειπείν άλλα παραδείγματα...

 • Προκήρυξη διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων...
 • Έρχεται η νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις. Ποιους αφορά - Πότε η έκδοση του διαγωνισμού. ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις ...
 • Εγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ...
 • Ετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς η νέα προκήρυξη για 155 μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ. Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού ...

Μα είναι εμφανές ότι προκηρύσσονται θέσεις μόνον θα πεί κάποιος βιαστικός... η λέξις "Προκήρυξις" έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας... Τι είναι η «προκήρυξη του διαγωνισμού»; Απαντάει μία ιστοσελίδα: "Κάθε διαγωνισμός για μόνιμους υπαλλήλους ανακοινώνεται με προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής." Μόνον αυτό είναι η Προκήρυξις; Ιδού κι άλλα παραδείγματα:

 • Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπερτιτλισμός προβολών για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ ...
 • Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ»...
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ της ΕΡΤ Α.Ε. Μαίρη Σταθοπούλου - 02/10/2019. 0. Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο ...
 • Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ...
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας ... Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση ψυκτικών θαλάμων εμβολίων στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ...
 • Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ...
Άρα άλλοι διακηρύττουν και άλλοι προκηρύττουν θέσεις και διαγωνισμούς για προμήθειες δίχως διάκριση; Ναί έτσι είναι... Ιδού εν τέλει και παραδείγματα που χρησιμοποιούνται και οι δύο λέξεις αδιακρίτως και συγκεχυμένως:

 • Προκήρυξη και διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για: «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξυπηρετητών (servers) για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ...
 • Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: « Σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης ...
Και Πανεπιστήμια σε Σύγχυση;

Κόλαφος.. Τρείς κατηγορίες χρήσεως δικρίνονται. Οι μέν διακηρύττουν αδιακρίτως ο,τιδήποτε. Οι δέ προκηρύττουν αδιακρίτως ο,τιδήποτε και άλλοι για να καλυφθούν και διακηρύττουν και προκηρύττουν. Την λύση θα μας την δώσουν τα λεξικά ίσως.

Στο "Λεξικόν Επίτομον της Ελληνικής Γλώσσης" εκδοθέν εν Αθήναις το 1839, ο Δ. Σκαρλάτος ο Βυζάντιος αναφέρει τα εξής:

"Διακηρύττω": Κοινοποιώ παντού δια κήρυκος, διαλαλώ

"Προκηρύττω": Κηρύττω πρίν, γνωστοποιώ δια του κήρυκος ή άλλως προειδοποιώ δημοσίως

Αναφέρει και συνώνυμον του "προκηρύττω".. το "προκηρυκεύομαι" 'ενθα λέγει ότι δηλοί το γνωστοποιώ προτού δια του κήρυκος

Όσο έχει να κάνει με το "προ-κηρύττω" ο Σκαρλάτος μάλλον δίδει έμφαση στον χρόνον της κηρύξεως. Το "προκήρυξις" δια τούτον είναι ένα κήρυγμα πρίν αυτό συντελεστεί-γνωστοποιηθεί.

Ο Κωνσταντίνος Κούμας πάλι στο "Λεξικόν δια τους Μελετώντας των Παλαιών Ελλήνων τα Συγγράμματα" Τόμος Α' & Β' εν Βιέννη 1826 λέγει ότι το "προκηρύττω" σημαίνει "προκηρυκεύομαι" ήτοι το "πρότερον ή δια του κήρυκος φανερώνω, γνωστοποιώ", ενώ δια το "διακηρύττω" λέγει ότι σημαίνει το "κοινολογώ, διαφημίζω δια κήρυκος". Όσον αφορά το "διακηρυκεύομαι" λέγει ότι τούτο δηλοί το "πραγματεύομαι δια κήρυκος με τον εχθρόν περί ειρήνης ή συμμαχίας"

Στα δε Ελληνο-Αγγλικά λεξικά το "διακηρύττω" δηλώνεται ως "proclaim" που ωστόσο ως ρήμα σημαίνει και "προκηρύσσω". Ο John Lowndes, στο καλό λεξικό του του 1837 "A Modern Greek and English Lexicon" έχει πεί πιο ενδιαφέροντα. Εκεί φερ' ειπείν λέγει ότι η λέξις "διαλάλημα" ή "διαλάλησις" αποδίδονται αγγλιστί ως "divulging" "publishing" και "proclaiming". Το "διακηρύττω" δε το αποδίδει με την λέξη "declaration" και δίδει και παραδείγματα... για παράδειγμα το "διακήρυξις της δικαιοσύνης και της αδικίας" το μεταφράζει "declaration of justice and injustice", το "διακήρυξις των φρονημάτων" το μεταφράζει "declaration of opinions" ενώ το "κυβερνητική διακήρυξις" το αποδίδει ως "administrative declaration". Ας προσεχθή, ότι στα παραδείγματα που παρουσίασε, η "διακήρυξις" είναι επί ενός γεγονότος σπουδαίου. Δεν τόλμησε φερ' ειπείν να μεταφράση κάποιο "διακήρυξις υπαλληλικών θέσεων" ή "διακήρυξις για την προμήθεια υλικών" και τα άλλα ευτράπελα τα σημερινά τα δικά μας. Το "προκήρυξις" και το "προκήρυγμα" το μεταφράζει "proclamation" και το "προκηρύττω" τω όντι "to proclaim or to preach before", ερχόμενος σε αντιστοιχία με τον δικό μας Σκαρλάτο που δίδει έμφαση στο ΠΡΙΝ, στο από πρίν κήρυγμα, στην από πρίν είδηση, στην προειδοποίηση.

Νομίζω ότι πλησιάσαμε κοντά στην διαλεύκανση της έννοιας των λέξεων. Το "προκηρύττω" έχει να κάνει με το "προτού" με το "πριν" με τον χρόνο. Από πρίν κηρύττω κάτι και φυσικά αυτό δεν είναι κάτι μάλλον σπουδαίο και μεγαλειώδες. Είναι μάλλον μία προειδοποίησις, μία ειδοποίησις από τα πρίν προς κάποιο συγκεκριμμένο κοινό. Ο Αισχίνης έρχεται να μας επιβεβαιώση...

Αισχίνου, Κατὰ Κτησιφῶντος, 148-150

Φιλίππου γὰρ οὐ καταφρονοῦντος τῶν Ἑλλήνων, οὐδ᾽ ἀγνοοῦντος, οὐ γὰρ ἦν ἀσύνετος, ὅτι περὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν ἐν ἡμέρας μικρῷ μέρει διαγωνιεῖται, καὶ διὰ ταῦτα βουλομένου ποιήσασθαι εἰρήνην καὶ πρεσβείας ἀποστέλλειν μέλλοντος, καὶ τῶν ἀρχόντων τῶν ἐν Θήβαις φοβουμένων τὸν ἐπιόντα κίνδυνον, εἰκότως· οὐ γὰρ ῥήτωρ ἀστράτευτος καὶ λιπὼν τὴν τάξιν αὐτοὺς ἐνουθέτησεν, ἀλλ᾽ ὁ Φωκικὸς πόλεμος δεκέτης γεγονὼς ἀείμνηστον παιδείαν αὐτοὺς ἐπαίδευσε· [149] τούτων ἐχόντων οὕτως αἰσθόμενος Δημοσθένης, καὶ τοὺς βοιωτάρχας ὑποπτεύσας μέλλειν εἰρήνην ἰδίᾳ ποιεῖσθαι, χρυσίον ἄνευ αὑτοῦ παρὰ Φιλίππου λαβόντας, ἀβίωτον ἡγησάμενος εἶναι εἴ τινος ἀπολειφθήσεται δωροδοκίας, ἀναπηδήσας ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐδενὸς ἀνθρώπων λέγοντος οὔθ᾽ ὡς δεῖ ποιεῖσθαι πρὸς Φίλιππον εἰρήνην οὔθ᾽ ὡς οὐ δεῖ, ἀλλ᾽ ὡς ᾤετο κήρυγμά τι τοῦτο τοῖς Βοιωτάρχαις προκηρύττων, ἀναφέρειν αὐτῷ τὰ μέρη τῶν λημμάτων, διώμνυτο τὴν Ἀθηνᾶν, [150] ἣν ὡς ἔοικε Φειδίας ἐνεργολαβεῖν ἠργάσατο καὶ ἐνεπιορκεῖν Δημοσθένει, ἦ μήν, εἴ τις ἐρεῖ ὡς χρὴ πρὸς Φίλιππον εἰρήνην ποιήσασθαι, ἀπάξειν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἐπιλαβόμενος τῶν τριχῶν, ἀπομιμούμενος τὴν Κλεοφῶντος πολιτείαν, ὃς ἐπὶ τοῦ πρὸς Λακεδαιμονίους πολέμου, ὡς λέγεται, τὴν πόλιν ἀπώλεσεν.
Μτφρ (Α.Ι.Γιαγκόπουλος, Κ.Ε.Γ, 2012)

Καθώς ο Φίλιππος δεν περιφρονούσε τους Έλληνες ούτε και αγνοούσε —γιατί δεν ήταν άμυαλος— ότι μέσα σε μικρό διάστημα μιας ημέρας θα διακινδύνευε για τα αγαθά που είχε, γι᾽ αυτό ήθελε να κάνει ειρήνη και ετοιμαζόταν να στείλει πρέσβεις. Οι άρχοντες της Θήβας φοβούνταν τον επερχόμενο κίνδυνο· δικαιολογημένα. Γιατί αυτούς δεν τους συμβούλευε αστράτευτος και λιποτάκτης ρήτορας αλλά ο Φωκικός πόλεμος, που κράτησε δέκα χρόνια και τους έδωσε ένα μάθημα που δεν πρόκειται να το ξεχάσουν. [149] Ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, όταν ο Δημοσθένης αντιλήφθηκε τα πάντα και υποψιάστηκε ότι οι ηγέτες των Θηβαίων σκόπευαν να κάνουν χωριστή ειρήνη και είχαν πάρει χρήματα από τον Φίλιππο εν αγνοία του, θεωρώντας πως του ήταν αδύνατο να ζει, αν έχανε κάποια δωροδοκία, στη διάρκεια της Εκκλησίας του Δήμου, ενώ κανένας δεν έλεγε ούτε πως πρέπει ούτε ότι δεν πρέπει να κάνουμε ειρήνη με τον Φίλιππο, αυτός ανέβηκε στο βήμα. Και τότε, θέλοντας να προειδοποιήσει τους Βοιωτάρχες, όπως πίστευε, να δώσουν και σ᾽ αυτόν το μερίδιο από τα χρήματα, ορκιζόταν στην Αθηνά [150] —σαν να είχε φτιάξει, όπως φαίνεται, το άγαλμά της ο Φειδίας για να χρηματίζεται και να επιορκεί στο όνομά της ο Δημοσθένης— πως, εάν θα υποστηρίξει κάποιος ότι έπρεπε να κάνουμε ειρήνη με τον Φίλιππο, θα τον άρπαζε από τα μαλλιά και θα τον έσερνε στη φυλακή. Κατά το παράδειγμα του Κλεοφώντα, που στον πόλεμο εναντίον των Λακεδαιμονίων κατέστρεψε, όπως λένε, την πόλη.

Από την άλλη το "διακηρύττω" είναι κάτι πιό επίσημο. Κηρύττω ενώπιον πάντων κάτι σημαντικό, αλλά και τούτη η διαλάλησις - διότι τω όντι μάλλον πλησιέστερη λέξις δια το "διακήρυξις" είναι το "διαλάλημα" - εξαπλώνεται παντού διότι είναι σπουδαία είδησις. Δεν είναι βέβαια σπουδαία είδησις το να βγάζει ένα νοσοκομείο έναν διαγωνισμό για το ποιός θα αναλάβει να το τροφοδοτήση με στυλό και χαρτική ύλη. Ιδού πάλι απόσπασμα από τον Διόδωρον τον Σικελιώτη (14.77.1)

"τῆς γὰρ συμφορᾶς διακηρυχθείσης κατὰ τὴν Λιβύην, οἱ σύμμαχοι καὶ πάλαι μὲν μισοῦντες τὸ βάρος τῆς τῶν Καρχηδονίων ἡγεμονίας,"

Πώς αποδίδεται αυτό το "διακηρυχθείσης" του κειμένου; Μια μετάφρασις στα Αγγλικά θα ξεδιαλύνη κάθε πιθανή αμφιβολία... "When the news of the Carthaginian disaster had spread throughout Libya, their allies, who had long hated the oppressive rule of the Carthaginians and.." 

Οι νέοι γλωσσαμύντορες ωστόσο - φεύ - διέγνωσαν, απεφάσισαν και ελάλησαν: "Ξεχάστε τα Αρχαία Ελληνικά! και την γλώσσα σας".

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him