ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΗ μεθοδευμένη υποβάθμισις και αποψίλωσις των κλασσικών και ανθρωπιστικών σπουδών στα σχολεία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση των βαθμών στα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Η σταδιακή απομάκρυνσις των Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσης από το ενδιαφέρον των μαθητών είχε ως συνέπεια μόλις το 2,84% και το 1,3% των υποψηφίων στα ανωτέρω μαθήματα να αριστεύουν. Μόλις 100 μαθητές έγραψαν πάνω από 19 στα Αρχαία Ελληνικά. Πιθανώτατα το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας να μην περιλάβει στις εφετινές εξετάσεις την μετάφραση διδαγμένου κειμένου αλλά την σύγκριση με ένα σύγχρονο άγνωστο κείμενο, απέτυχε παταγωδώς. Πώς εξάλλου μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι στα Λατινικά, τα οποία ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου θεωρεί «οριακά χρήσιμα για την Φιλολογία και την Αρχαιολογία» και διέταξε τον εξοβελισμό τους, το 30,29% των υποψηφίων έγραψε κάτω από την βάση. 

Ειδικώτερα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσης που κατά κοινή ομολογία εκρίθη βατό και κατανοητό (σχόλιο Φ.Ε: αλήθεια διδάσκονται τα παιδιά μεθοδολογία ΕΚΘΕΣΕΩΣ;), ελάχιστοι ήσαν εκείνοι που επέτυχαν υψηλή βαθμολογία (1,3%). Εκεί όμως που πραγματικά εσημειώθη πανωλεθρία ήταν στο μάθημα της Ιστορίας (σχόλιο Φ.Ε: αλήθεια διδάσκονται τα παιδιά μεθοδολογία σχολιασμού των πηγών; π.χ Ιστορία Γ’ Λυκείου - υπόδειγμα επεξεργασίας των πηγών ή Μεθοδικαί ἀπαντήσεις στις ἐρωτήσεις ἱστορίας (Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ) (ΜΕΡΟΣ Β’)). Το 47,20% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από 10, ενώ μόλις το 9,04% συνεκέντρωσε βαθμολογία από 18 έως 20. Στα δε Αρχαία Ελληνικά το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στις βαθμολογίες 5-10 (το 26,24% των υποψηφίων). 

Πηγή: εφημερίς ΕΣΤΙΑ, Σαβ 29 – Κυρ 30 Ιουν. 2019, σελ 1 και 4 


Σχόλιο: 
Αληθώς τι αναμένουμε στο μέλλον από νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να ξεδιπλώσουν την σκέψη τους πάνω σε άνα χαρτί ή όταν αγνοούν την γλώσσα των αφού κατά τον πνευματικό γίγαντα των Παρισίων, τον Αδαμάντιο Κοραή (1748 -1833) «Χωρὶς τὴν ἀκριβεστάτην εἴδησιν τῆς [ἀρχαίας] Ἑλληνικῆς, ὅστις καταγίνεται εἰς τὸ νὰ διορθώσῃ τὴν Κοινὴν ἤ νὰ δώσῃ εἰς αὐτὴν κανόνας ἤ νὰ κρίνῃ καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον, περιπατεῖ εἰς τὴν σκοτίαν καὶ δὲν ἠξεύρει μήτε ποῦ ὑπάγει μήτε τί κάμνει» (Ἀλληλογραφία, Β΄ τόμ., σελ. 116);DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him