ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018: Τα SOS θέματα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
- Φιλολόγου - Παιδαγωγού


Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα όσα ελέγοντο το 2015, το 2016 και το 2017 για τον ίδιο σκοπό, μετά ας προχωρήσετε στην φετινή ανάλυση 


Ας ξεκινήσωμε τώρα την ιστορική μας αναδρομή στις εξετάσεις του μαθήματος.2003

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41 & 35)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Πλάτωνος Πρωταγόρας, (322Α-322D) Ενότητα 4η & Πλάτωνος Πρωταγόρας, (325D - 325Ε) Ενότητα 7η

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ξενοφώντος Απομνημονεύματα ∆. ΙV.16
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ∆ίων Χρυσόστομος, Λόγος VIII: ∆ιογένης ἢ περὶ ἀρετῆς, 28


2004

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (42 & 43)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (36 & 43)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Α,6,14
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Λουκιανοῦ «Περὶ τοῦ ἐνυπνίου» (10)


2005

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (37 & 45)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 20 83-84
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ἀντιφῶντος Περὶ τοῦ χορευτοῦ 25


2006

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Αριστοτέλους Πολιτικά Θ ́ 2.1-4 (Ενότητα 20ή) & Αριστοτέλους Πολιτικά Α 2, 16 (Ενότητα 14η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 3, 1-2. Β 6, 1-4 (Ενότητα 5η) & (Ενότητα 6η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ξενοφώντος Συμπόσιον 2.10
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ξενοφώντος Ἀπομνημονεύματα ΒΙΙ 6-7


2007

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Πλάτωνος Πολιτεία 615 C – 616 A (Ενότητα 14η)

· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Αριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια B1, 5-8 (Ενότητα 3η & Ενότητα 4η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Πλάτων, Ἀλκιβιάδης Α ́ 133 Β−C
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ∆ημοσθένους Πρὸς Σπουδίαν 23-24


2008

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 (Ενότητα 7η & Ενότητα 8η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Πλάτωνος Πολιτεία 514Α -515Α (Ενότητα 11η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ∆ημοσθένους Κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210


2009

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β1, 1-4 (Ενότητα 1η & Ενότητα 2η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 (Ενότητα 4η & Ενότητα 5η) & Πλάτωνος Πρωταγόρας 319c7-319d7 (Ενότητα 1η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27


2010

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12-16 (Ενότητα 9η & Ενότητα 10η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Πλάτωνος, Πρωταγόρας 320d–321b5 (Ενότητα 2η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Βιβλίο ∆, κεφ. VIII, § 8-9
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Αἰσχίνου, Περὶ Παραπρεσβείας 80


2011

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Πλάτωνος Πολιτεία Ενότητα 12η (519b-d)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A–C (Ενότητα 6η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 54


2012

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/ Β6, 1-4) (Ενότητα 5η & Ενότητα 6η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Πλάτωνος Πολιτεία 514A–515Α (Ενότητα 11η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ξενοφῶντος Ἑλληνικὰ Στ ́ ΙV, 6-7


2013

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) (Ενότητα 11η & Ενότητα 15η & Ενότητα 16η) & Αριστοτέλους Πολιτικά (Α2, 5) (Ενότητα 12η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Ενότητα 3η (Β 1, 5-7) & Ενότητα 4η (Β 1, 7-8)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ∆ημοσθένους [Φιλίππου] Ἐπιστολὴ 18-19


2014

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) (Ενότητα 1η & Ενότητα 2η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Ἀριστοτέλους Πολιτικά Ενότητα 20ή (Θ 2, 1-4)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ∆ημοσθένους Πρὸς Ναυσίμαχον και Ξενοπείθην 19-20


2015

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a - d) (Ενότητα 3η & Ενότητα 4η) & Πλάτωνος Πρωταγόρας (326e) (Ενότητα 7η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΗΘIΚΑ ΝIΚΟMAXΕΙΑ Ενότητα 7η (Β6, 4-8) & Ενότητα 10η (Β 6, 14-16)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α.15. 1-2 (εκδ. Teubner)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Θουκυδίδου Ἱστορίαι ΙΙ.89.8


2016

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Αριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β 1, 5-8) (Ενότητα 3η & Ενότητα 4η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΠΟΛIΤIΚΑ Ενότητα 11η (Α1, 1) & Ενότητα 15η (Γ1, 1-2) & Ενότητα 13η (Α2, 10-13)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Πλάτωνος Εὐθύδημος 289d8-290a4
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Θουκυδίδου, Ἱστορίαι IΙ. 63.1-3


2017

∆ιδαγμένο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Πλάτωνος, Πρωταγόρας 322d-323c (Ενότητα 4η & Ενότητα 5η) & Πλάτωνος, Πρωταγόρας 319b–d (Ενότητα 1η)
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4) (Ενότητα 1η & Ενότητα 6η)

Αδίδακτο κείμενο:

· (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ) Ισοκράτους, Φίλιππος, 26-27
· (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Θουκυδίδου, Ἱστορίαι I.72

Γίνεται αντιληπτό το όλον αν δούμε το σχήμα των 11 ετών (από το 2006-2017) ως εξής:δηλαδή είναι δυνατόν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:

  1. ότι κάθε 5 έτη οι επαναληπτικές εξετάσεις κατά το μάλλον εναλλάσσονται μεταξύ του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος
  2. ότι λίγο πρίν γίνη η εναλλαγή αυτή προπορεύονται εξετάσεις στις απολυτήριες του Αριστοτέλη και του Πλάτωνος
  3. και ότι επισυμβαίνει η εναλλαγή κατά τρόπον χιαστί, ήτοι επέρχεται εξέτασις του Πλάτωνος στις Επαναληπτικές και του Αριστοτέλους στις Απολυτήριες.
Με βάση αυτό το σχήμα τότε φέτος στις Απολυτήριες εξετάεις των ΓΕΛ θα έχωμεν εξέτασιν του Αριστοτέλους και στις Επαναληπτικές εξέτασιν του Πλάτωνος. Τό αν θα είναι στις Απολυτήριες τώρα, εξέτασις των Ηθικών ή των Πολιτικών ή αν θα είναι στις Επαναληπτικές, εξέτασις του Πρωταγόρα ή της Πολιτείας θα σας το πούμε σε νέα ανανέωση του άρθρου αυτού. Μείνετε μαζί μας και επισκέπτεσθε τούτο εδώ το άρθρο για νεώτερη ενημέρωση.

...DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him