Ένα παιδί με ΔΕΠ/ΔΕΠΥ έχει απαραίτητα και μαθησιακές δυσκολίες;της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

Η ΔΕΠΥ είναι ένα αμφισβητούμενο, ακομη, σύνδρομο στο οποίο, ωστόσο, εμπλέκονται διαταραχές στις πιο κάτω περιοχές, σύμφωνα με την βιβλιογραφία:

1. στην αυτορρύθμιση
2. στον ρυθμό
3. στην οπτική και ακουστική αντίληψη
4. στην μνήμη
5. στην αντιληπτική αφύπνιση και εγρήγορση
6. στην αυτοσυγκράτηση

Ερευνητές που μελέτησαν την συννοσηρότητα της ΔΕΠ/ΔΕΠΥ και των Μαθησιακών δυσκολιών διαπίστωσαν πως τα εκτελεστικά συστήματα του εγκεφάλου στους μετωπιαίους λοβούς των παιδιών και των δύο ομάδων παρουσίαζαν ελλείμματα.
Άλλοι ερευνητές οι οποίοι συνέκριναν παιδιά με ή χωρίς ΔΕΠ/ΔΕΠΥ με παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες κατέλειξαν στο συμπέρασμα πως τόσο η ΔΕΠΥ όσο και οι Μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν δύο ξεχωριστές νευρογνωστικές οντότητες.
Άρα με βάση αυτά τα βιβλιογραφικά δεδομένα διαφαίνεται ότι η ΔΕΠΥ και οι Μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο αποτελούν ξεχωριστά σύνδρομα.

Ωστόσο υπάρχουν έρευνες οι οποίες συνδέουν την ΔΕΠΥ με τις Μαθησιακές δυσκολίες. Ερευνητές εξέτασαν τις πραγματικές γλωσσικές ικανότητες παιδιών με ΔΕΠ/ΔΕΠΥ σε σχέση με συνυπάρχοντα αναγνωστικά προβλήματα και διαπίστωσαν πως τα παιδιά με ΔΕΠ/ΔΕΠΥ παρουσιάζαν προβλήματα στην εκτελεστική γλωσσική επεξεργασία ενώ τα παιδιά με Αναγνωστικές δυσκολίες παρουσίαζαν προβλήματα στη βασική νοηματική επεξεργασία της γλώσσας.

Με βάση αυτά τα ερευνητικά δεδομένα επιστήμονες αναρωτήθηκαν για την σχέση συννοσηρότητας που έχουν η ΔΕΠ/ΔΕΠΥ με τις Αναγνωστικές δυσκολίες. Ωστόσο μέσα από τα αποτελέσματα διαχρονικών μελετών αποδείκτηκε πως η παρουσία της ΔΕΠ/ΔΕΠΥ δεν συνιστά εμφάνιση του Συνδρόμου Αναγνωστικής δυσκολίας.

Ένα παιδί με ΔΕΠ/ΔΕΠΥ χρειάζεται όρια και δομή προκειμένου να ξέρει τι μπορεί και τι όχι να κάνει. Ακόμη χρειάζεται τακτική επιτήρηση, συνεχής καθοδήγηση και τακτικές επεξηγήσεις, συχνά διαλείμματα, ενθάρρυνση και αποδοχή και γρήγορη εναλλαγή ερεθισμάτων.
DMCA.com Protection Status