ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (Ασκήσεις Γραμματικής)


Αλέξανδρος Μητσέλος – Κατερίνα Μπουκόρου • Α΄ και Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
 • Το ρήμα εἰμί
 • Βαρύτονα ρήματα (λύω)
 • Αύξηση – Αναδιπλασιασμός
 • Σχηματισμός χρόνων βαρύτονων ρημάτων
 • Συνηρημένα ρήματα σε άω - ῶ, - έω - ῶ, όω - ῶ
 • Δεύτεροι χρόνοι ρημάτων
 • Σχηματισμός Αφωνόληκτων Ρημάτων
 • Σχηματισμός Ενρινόληκτων - Υγρόληκτων Ρημάτων
 • Παραθετικά επιθέτων κι επιρρημάτων
 • Αντωνυμίες
 • Γ΄ Κλίση
 • Γ΄ Κλίση
 • Β΄ Συζυγία, Συμφωνόληκτα σε - μι
 • Το ρήμα δίδωμι
 • Φωνηεντόληκτα ἵστημι, ἵημι, τίθημι
 • Δευτερόκλιτα επίθετα
 • Τριτόκλιτα επίθετα
 • Ανώμαλα επίθετα
 • Αριθμητικά
 • Κλίση μετοχών
 • Αόριστοι Β΄ Βαρύτονων Ρημάτων κατά τα - μι
 • Εἶμι, Φημί, Οἶδα
 • Ανώμαλα Ουσιαστικά
 • Συνηρημένα Ουσιαστικά Α΄ και Β΄ κλίσης
 • Αττικόκλιτα Ουσιαστικά
 • Τονισμός σύνθετων ρημάτων
 • Μέλλοντες
 • Αρχικοί Χρόνοι Βασικών Ρημάτων
 • Γραμματική Πανελλαδικών Εξετάσεων (Ημερήσια Λύκεια)
 • Ασκήσεις γραμματικής των πανελλαδικών εξετάσεων Β΄ Λυκείου
 • Ασκήσεις Επανάληψης
 • Ενεστώτας - παρατατικός ενεργητικής ή μέσης φωνής των ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας
 • Χρονικές Αντικαταστάσεις Βαρύτονων Ρημάτων
 • Εγκλιτικές Αντικαταστάσεις Βαρύτονων Ρημάτων
 • Χρονικές κι Εγκλιτικές Αντικαταστάσεις 


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him