ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ 'Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ 'Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Πώς διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός το παιδί με ΔΕΠ-Υ


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου
Η ΔΕΠ-Υ προκαλεί επιπτώσεις σε πολλά πλαίσια της ζωής του παιδιού όπως στην κοινωνικοποίηση και τις ενδοσχολικές σχέσεις, στον τρόπο μάθησης και στις μαθησιακές επιδόσεις καθώς και στην αυτοαντίληψη του παιδιού.

Η έγκαιρη διάγνωση και η πολυεπίπεδη παρέμβαση είναι καθοριστικές για την αποφυγή ακραίων μορφών συμπεριφοράς και δευτερογενών προβλημάτων. Η αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ γίνεται μέσω εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος που καταρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η συνεργασία και η κατανόηση τόσο γονέων όσο και σχολείου για την αντιμετώπισή της.

Συμβουλές για εκπαιδευτικούς με μαθητές παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

-Τοποθετείστε το παιδί μακριά από το παράθυρο και την πόρτα και κοντά σε εσάς ή σε παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες.

-Απομακρύνετε από το άμεσο οπτικό πεδίο του μαθητή παιχνίδια, βιβλία, πόστερ και γενικότερα αντικείμενα που μπορούν να διασπάσουν την προσοχή του.

-Η τάξη και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων πρέπει να είναι άρτια δομημένα.

-Μη δημιουργείτε κλίμα αγωνίας πριν κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση.

-Επαναλάβετε σε ήρεμο τόνο τις οδηγίες διατηρώντας όσο περισσότερο γίνεται βλεμματική επαφή με το παιδί.

-Κάντε το παιδί να αισθανθεί άνετα, ώστε να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια.

-Αναθέστε στο παιδί δραστηριότητες ανάλογες με τις δυνατότητές του.

-Χρησιμοποιήστε το όνομα του παιδιού σε ερωτήσεις που κάνετε.

-Αφιερώστε κάποιο χρόνο για κατευθυνόμενη ''ονειροπόληση''.

-Καθιερώστε στην τάξη την παύση μερικών δευτερολέπτων για σκέψη προτού απαντήσουν.

-Δώστε στο μαθητή υπεύθυνη θέση στην ομάδα, όπως αυτή του αρχηγού σε μια δραστηριότητα ή σ' ένα παιχνίδι.

- Εξατομικεύστε τη διδασκαλία σας, όποτε οι συνθήκες το επιτρέπουν και το απαιτούν.

- Χρησιμοποιείτε μεγάλες γραμματοσειρές στις φωτοτυπίες και κενά ανάμεσα στις ασκήσεις.

-Πάντα να δίνετε υπόδειγμα λύσης της άσκησης.

-Τα μαθήματα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε σχεδιαγράμματα και να συνοδεύονται από περίληψη όπου αυτό είναι δυνατόν.

-Βοηθάει το διδακτικό σας στυλ να είναι ζωηρό, αινιγματικό και ευχάριστο.

-Καθορίστε σαφείς κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην τάξη.

- Ενισχύστε συχνά το παιδί. Ενισχύστε και τους συμμαθητές του όταν αγνοούν τη διασπαστική του συμπεριφορά.

-Ο έπαινος πρέπει να παρέχεται σε κάθε μικρή επιτυχία του παιδιού και να είναι συγκεκριμένος. Όταν μια συμπεριφορά δεν ενισχύεται εξαφανίζεται ή μειώνεται η συχνότητα εμφάνισής της.

-Προσπαθήστε να είστε συνεπείς, έχοντας τις ίδιες προσδοκίες και τα ίδια όρια όλη τη μέρα.

- Οι παρατηρήσεις σας πρέπει ν' αφορούν συμπεριφορά και να διατυπώνονται με ηρεμία. Μην εκφράζετε συναισθήματα απογοήτευσης και ματαίωσης των προσδοκιών σας.


DMCA.com Protection Status