ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ 'Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ 'Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Πώς διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός το παιδί με ΔΕΠ-Υ


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου
Η ΔΕΠ-Υ προκαλεί επιπτώσεις σε πολλά πλαίσια της ζωής του παιδιού όπως στην κοινωνικοποίηση και τις ενδοσχολικές σχέσεις, στον τρόπο μάθησης και στις μαθησιακές επιδόσεις καθώς και στην αυτοαντίληψη του παιδιού.

Η έγκαιρη διάγνωση και η πολυεπίπεδη παρέμβαση είναι καθοριστικές για την αποφυγή ακραίων μορφών συμπεριφοράς και δευτερογενών προβλημάτων. Η αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ γίνεται μέσω εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος που καταρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η συνεργασία και η κατανόηση τόσο γονέων όσο και σχολείου για την αντιμετώπισή της.

Συμβουλές για εκπαιδευτικούς με μαθητές παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

-Τοποθετείστε το παιδί μακριά από το παράθυρο και την πόρτα και κοντά σε εσάς ή σε παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες.

-Απομακρύνετε από το άμεσο οπτικό πεδίο του μαθητή παιχνίδια, βιβλία, πόστερ και γενικότερα αντικείμενα που μπορούν να διασπάσουν την προσοχή του.

-Η τάξη και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων πρέπει να είναι άρτια δομημένα.

-Μη δημιουργείτε κλίμα αγωνίας πριν κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση.

-Επαναλάβετε σε ήρεμο τόνο τις οδηγίες διατηρώντας όσο περισσότερο γίνεται βλεμματική επαφή με το παιδί.

-Κάντε το παιδί να αισθανθεί άνετα, ώστε να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια.

-Αναθέστε στο παιδί δραστηριότητες ανάλογες με τις δυνατότητές του.

-Χρησιμοποιήστε το όνομα του παιδιού σε ερωτήσεις που κάνετε.

-Αφιερώστε κάποιο χρόνο για κατευθυνόμενη ''ονειροπόληση''.

-Καθιερώστε στην τάξη την παύση μερικών δευτερολέπτων για σκέψη προτού απαντήσουν.

-Δώστε στο μαθητή υπεύθυνη θέση στην ομάδα, όπως αυτή του αρχηγού σε μια δραστηριότητα ή σ' ένα παιχνίδι.

- Εξατομικεύστε τη διδασκαλία σας, όποτε οι συνθήκες το επιτρέπουν και το απαιτούν.

- Χρησιμοποιείτε μεγάλες γραμματοσειρές στις φωτοτυπίες και κενά ανάμεσα στις ασκήσεις.

-Πάντα να δίνετε υπόδειγμα λύσης της άσκησης.

-Τα μαθήματα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε σχεδιαγράμματα και να συνοδεύονται από περίληψη όπου αυτό είναι δυνατόν.

-Βοηθάει το διδακτικό σας στυλ να είναι ζωηρό, αινιγματικό και ευχάριστο.

-Καθορίστε σαφείς κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην τάξη.

- Ενισχύστε συχνά το παιδί. Ενισχύστε και τους συμμαθητές του όταν αγνοούν τη διασπαστική του συμπεριφορά.

-Ο έπαινος πρέπει να παρέχεται σε κάθε μικρή επιτυχία του παιδιού και να είναι συγκεκριμένος. Όταν μια συμπεριφορά δεν ενισχύεται εξαφανίζεται ή μειώνεται η συχνότητα εμφάνισής της.

-Προσπαθήστε να είστε συνεπείς, έχοντας τις ίδιες προσδοκίες και τα ίδια όρια όλη τη μέρα.

- Οι παρατηρήσεις σας πρέπει ν' αφορούν συμπεριφορά και να διατυπώνονται με ηρεμία. Μην εκφράζετε συναισθήματα απογοήτευσης και ματαίωσης των προσδοκιών σας.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Αριστονίκη Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου - She studied Psychology at Aristotle University on scholarship from IKYK. She has 5 postgraduate specializations: in counseling psychology in the School-Evolutionary Psychology, in Educational Administration units, in Art Therapy, in Shipping and Finance and PhD in Developmental Psychology from Aristotle University.. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the February of 2017. Read More