Όταν ο μαθητής δεν υπακούει..Δρ Αριστονίκη Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου
Ψυχολόγος Σχολικής-Εξελικτικής κατεύθυνσης


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Στις σχολικές αίθουσες υπάρχουν παιδιά που φαίνεται να αγνοούν τους άλλους και δεν παρακολουθούν το μάθημα. Ακόμη φαίνεται να μην ακολουθούν τους κανόνες ή να μην μπορούν να κάνουν κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος ενώ δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε αυτά που λέει ο εκπαιδευτικός.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν σύντομη μνήμη. Συγκεντρώνονται απόλυτα στο εδώ και τώρα και δεν μεταφέρουν εύκολα πληροφορίες από το ένα γνωστικό πεδίο στο άλλο. Χρειάζονται συχνές επαναλήψεις και εξάσκηση προκειμένου να κατακτήσουν μια νέα δεξιότητα ή πληροφορία.Για αυτούς τους λόγους οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να μην απαιτούν από τα παιδιά να ακούνε ή να γράφουν ή να αντιγράφουν πολλά πράγματα για πολλή ώρα. Όταν παρακολουθούν τα παιδιά τον εκπαιδευτικό είναι καλό ο εκπαιδευτικός να προσπαθήσει να τους κάνει ερωτήσεις και να τους δώσει κάτι να κάνουν με τα χέρια τους. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ακούνε καλύτερα όταν τους απευθύνεις μια προσωπική ερώτηση παρά με το να τους αντιμετωπίσεις σαν μέλη μιας ομάδας. Όταν ο εκπαιδευτικός δείξει αμέριστη προσοχή στο μαθητή του, ο μαθητής αισθάνεται ότι η πληροφορία αυτή απευθύνεται σε αυτόν και αυτό τον κάνει να αισθάνεται σημαντικός και λειτουργεί επιβοηθητικά στο να παρακολουθεί τον εκπαιδευτικό του.

Σε παιδια προσχολικής ηλικίας που δυσκολεύονται να υπακούσουν οι εκπαιδευτικοι είναι καλό όταν τους απευθύνουν τον λόγο να αφαιρέσουν τις εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως τους εξωτερικούς θορύβους και τα εντυπωσιακά παιχνίδια. Μπορούν να ενισχύσουν τις προφορικές πληροφορίες με σωματική δράση π.χ κινητικά παιχνίδια ή με οπτικά ερεθίσματα όπως βιντεοπροβολές. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν πρακτικοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν. Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τα παιδιά να επαναλάβουν αυτά που τους εξήγησαν καθότι το να εκφράζονται λεκτικά τα βοηθάει στο να εμπεδώσουν αυτά που διδάκτηκαν.

Ακόμη οι εκπαιδευτικοι μπορούν να κάνουν τα ακόλουθα προκειμένου να βοηθήσουν ένα παιδί που δυσκολεύεται να υπακούσει:

1. Αλλάζετε την χροιά της φωνής σας για να κερδίσετε την προσοχή του
2.Όταν κάνετε παρατήρηση χρησιμοποιείστε λίγο πιο δυνατή φωνή
3.Να είστε υπομονετικοί
4. Δοκιμάστε εναλλακτικές μεθόδους για να βοηθήσετε το παιδί να σας παρακολουθήσει.
5. Ζητήστε από το παιδί να σας κοιτάξει στα μάτια, προτού του μιλήσετε
6. Δώστε οπτικα συνθήματα στα παιδια και συνδέστε τα με λεκτικές προτροπές
7. Ακουμπήστε το παιδί απαλά στον ώμο του για να σας προσέξει
8. Να έχετε ξεκάθαρους κανόνες στην τάξη και να ισχύουν για όλους
9. Να κάνετε διαδραστικές ασκήσεις στην τάξη και παιχνίδια αυτοελέγχου και αυτοσυγκράτησης
10. Να υπάρχουν και ελεύθερες δραστηριότητες (ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου)


DMCA.com Protection Status