4.000 Προσλήψεις Πραγματικών Ανέργων στην Υγεία;
ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
μέλους της Ενώσεως Συντακτών Διαδικτύου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


ΤΟΝ προηγούμενο Δεκέμβρη προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ ένα πρόγραμμα για διορισμό 4.000 ανέργων όλων των μορφωτικών επιπέδων σε διάφορους τομείς της υγείας

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο – όπως και όλα τα αντίστοιχα του ΟΑΕΔ βεβαίως βεβαίως – ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΟ ΣΤΟΧΟ - την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, το πρόγραμμα της απασχόλησης 4.000 ωφελουμένων ανέργων στην Υγεία έρχεται να αποδείξει την προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να διαρρήξει το ασφυκτικό πλαίσιο των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Για πρώτη φορά – σημείωνε – αλλάζει ο χαρακτήρας αυτών των προγραμμάτων και οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με πλήρεις αποδοχές για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Πράγματι. Οι ωφελούμενοι άνεργοι για διάστημα ενός έτους – 12 μήνες – θα ελάμβαναν τις εξής αμοιβές για 8ωρη πενθήμερη εργασία…

α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,

β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,

γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,

δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.

Ιδανικό φαντάζει ε; ΤΟ θέμα όμως, το δια ταύτα της υπόθεσης ήταν ποιοι θα ήσαν αυτοί οι ωφςλούμενοι. Θα ήταν πράγματι μακροχρόνιοι άνεργοι που είχαν ανάγκη; Ή μήπως θα βολευόντουσαν τίποτε ημέτεροι στο πρόγραμμα; Ας δούμε τις σκιές που αποδείχθηκε ότι υπάρχουν.

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονταν και κατατάσσονταν στον Πίνακα Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά ??? κριτήρια κατάταξης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των μακροχρόνια ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

4. Ηλικία

5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

6. Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

7. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

8. Εντοπιότητα

Πρώτη ανάκρουση και σχηματισμός καχυποψίας αντικρύζοντας τα ανωτέρω. Γιατί; Γιατί είναι εμφανές ότι τα κριτήρια δεν είναι μάλλον δίκαια και αποκλείουν μεγάλες μάζες ανέργων τω όντι με μεγάλη ανάγκη. Φερ’ ειπείν γιατί ανώτατο οριο μοριοδότησης οι 60 μήνες; Όποιος δηλαδή είναι άνεργος πάνω από 5 ολόκληρα χρόνια δεν έχει ανάγκη την μέριμνα του κράτους; Είναι δίκαιον κάποιος με 72 μήνες αναεργίας να εξισώνεται με εκείνον των 60 μηνών ανεργίας; Όπως και το αντίθετο. Γιατί αποκλείονται οι κάτω των 12 μηνών άνεργοι; Γιατί αυτός ο όρος; «Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών». Τι έχει να φοβηθεί ένας μακροχρόνιος άνεργος αφού θα λάβει την μοριοδότηση που του ανήκει από κάποιον που θα λάβει μόνο 3 μόρια για 3 μήνες ανεργίας φερ’ ειπείν; Μήπως έχουν να φοβηθούν εκείνοι που προορίζονταν εξ αρχής να προσληφθούν ότι και αυτοί οι άνεργοι οι κάτω των 12 μηνών θα λάβουν μόρια από τα παιδιά τους και από τα λοιπά κριτήρια;

Και πάλι εκείνοι οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης γιατί λαμβάνουν μόρια; Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι οι φιλοξενούμενοι άνεργοι, αυτοί που 50άρηδες π.χ όντες κατήντησαν να ζούν με τους γονείς τους δεν δικαιούνται το κοινωνικό εισόδημα. Δηλαδή αμέσως αμέσως μεγάλες μάζες ανέργων αποκλείονται από μιαν άδικη μοριοδότηση να λάβουν το αναλογούν ποσό μορίων.

Αλλά νομίζω το μεγάλο πάρτυ σκίας στην μοριοδότηση θα γινόταν με το κριτήριον της εντοπιότητος. Ο οργανισμός διετείνετο ότι δικαίως θα μοριοδοτήσει τους ανέργους βάσει των στοιχείων που διαθέτει. Δηλαδή δεν ζητούσε να προσκομισθεί πιστοποιητικό εντοπιότητος αλλά θα αντλούσε τούτο το κριτήριο από την διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε άνεργος στον οργανισμό.

Σας παραθέτω σχόλιο αναγνώστου:

"Βγήκανε σήμερα τα αποτ/α για 4.000 θέσεις στα νοσοκομεία (Κοινωφελής στην Υγεία).

«Για κατοίκους Καλαμαριάς / Θεσσαλονίκης θα παρατηρήσετε ότι δεν παίρνετε τα μόρια Εντοπιότητας και στις 2 περιοχές. Ήτοι κάτοικος Θεσ/νίκης παίρνει εντοπιότητα μόνο για νοσοκομεία Θεσ/νίκης. Και το αντίστροφο: κάτοικος Καλαμαριάς πήρε εντοπιότητα μόνο για τον Αγ.Παύλο, όχι για τα νοσοκομεία Θεσ/νικης.

Προφανώς αντίστοιχα φαινόμενα θα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θεωρητικά το σύστημα αυτόματα ελέγχει τη δ/νση σου και αποφασίζει αν θα πάρεις τα μόρια, αλλά από πότε δεν θεωρείται ντόπιος για τη Θεσ/νικη κάποιος που κατοικεί στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα; ...

Αν και αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό τους, δεν παύω να το θεωρώ ΕΠΙΚΟ FAIL!"

Εγώ μόνον να σας τονίσω αυτό που λέει και ανωτέρω ο αναγνώστης… το σύστημα αυτόματα ελέγχει τη δ/νση σου !!!

Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τον πίνακα της μοριοδότησης


Τι βλέπετε πάλι εδώ;;;; το εξής τραγικό… ακόμα κι αν έχεις οικογενειακό εισόδημα 16.000 ευρώ παίρνεις μόρια και μάλιστα 10 !!! τι σημαίνει αυτό; Ότι μια κυρία που δηλώνει άνεργος, ενώ ο άντρας της δουλεύει και αποφέρει εισόδημα έως και 26.000 ευρώ τον χρόνο, αλλά η ίδια έχει μηδέν εισόδημα ως οικοκυρά θα λάβει 10 μόρια…. 20 μόρια λιγότερα από κάποιον που μαζί με την γυναίκα του τω όντι πένονται και έχουν μηδενικό… τραγικό;

Δέιτε λοιπόν τα μαγειρέματα (;) πως γίνανται και τι επιπτώσεις φέρουν αυτές οι κατά τα άλλα δίκαιες !!! μοριοδοτήσεις.

Σας φέρνω ένα παράδειγμα ενδεικτικό της όλης σκιατραφούς διαδικασίας. Στις ανωτέρω 4.000 θέσεις 24 θέσεις προβλέπονταν για πτυχιούχους προκειμένου να προσληφθούν στην Κεντρική Υπηρεσία Υγείας του ομωνύμου Υπουργείου. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά στους επιτυχόντες; Δείτε τον κατωτέρω πίνακα… 

Τι παρατηρούμε; Τα εξής ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ τα οποία και σας τα παρουσιάζω εν είδει απορίας:

1. ΌΤΙ δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των ωφελουμένων. Γιατί; Για να μήν ξέρει κανείς αν είναι υπαρκτά πρόσωπα και με αληθή τα «προσόντα» των κριτηρίων ως ανωτέρω εμφανίζουν; Ερώτησις είναι.

2. Η περίπτωσις δηλαδή νο 10 με εμφανίζοντα αριθ. αιτήσεως 968890267 είναι αληθινή; Ο κύριος ή η κυρία αυτή έχει 3 παιδιά και είναι άνεργος/-η για 5 ολόκληρα χρόνια;;;;;; Πού μένουν και τι τρώνε αυτά τα 3 παιδιά; Μήπως η κυρία αυτή πτυχιούχος έχει άντρα με εισόδημα; Τι;;;;; Είναι σε συγκατοίκηση με κάποιον; Δεν είναι υπόχρεος σε δήλωση εισοδήματος μαζί με κάποιον άλλον; Κάνει αυτόνομη δήλωση; Δεν είναι παντρεμένος-η; Πως τρέφονται κύριοι 3 παιδιά 5 χρόνια;;;; τα τρέφουν οι παππούδες; Διαθέτει ο κύριος ή η κυρία αυτή τραπεζικό λογαριασμό και αν ναί με τί ποσό μέσα; ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ;;; 

3. Τέσσερας(4) περιπτώσεις – με κόκκινο – έχουν την ίδια μοριοδότηση - είναι δηλαδή 5 έτη άνεργοι και έχουν μηδενικόν εισόδημα - και αίφνης έχουν κι εντοπιότητα !!!! … Πού είναι κάτοικοι αυτοί σύμφωνα με τα στοιχεία σας κύριοι του ΟΑΕΔ; Είναι Αθηναίοι; Οι υπόλοιποι άλλοι 20 επιτυχόντες πάλι είναι από νησιά ή από την Αράχωβα και θα έρθουν να δουλέψουν στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;;;;;; Έλεος ποιους κοροϊδεύετε;…

4. η περίπτωσις πάλι νο 8. και νο 17. Είναι 5 έτη τουλάχιστον άνεργοι-ες και οι δύο. Ο μέν πρώτος-η με αριθμόν αιτήσεως 968194433 διαθέτει εισόδημα τουλάχιστον 8.001 ευρώ ατομικό εισόδημα αφού φαίνεται να μην έχει παιδιά !!! ενώ ο δεύτερος-η με αριθμόν αιτήσεως 967770390 τουλάχιστον 16.000 ευρώ !!!!!! αφού έχει κι ένα παιδί… ΕΙΣΤΕ στα καλά σας;;;;;; Πόσοι άνεργοι έχουν 8.000 ευρώ εισόδημα αφορολόγητο; Πόσες οικογένειες ξέρετε στην σημερινή Ελλάδα με 16.000 εισόδημα και όμως να προσλαμβάνονται τα μέλη της και με μοριοδότησι (10 μόρια παρακαλώ) σε 12μηνη πλήρους ωραρίου απασχόληση με μισθό άνω των 1.000 ευρώ;;;;;;; ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ. Οι ανωτέρω βεβαίως για να καλύψουν τα μόρια από το εισόδημα τους που τους αφήνει ακάλυπτους αφού άλλοι έχουν με μηδενικό εισόδημα 20 μόρια επιπλέον… ως δια μαγείας είναι και ντόπιοι Αθηναίοι, με εντοπιότητα, γηγενείς οι άνθρωποι… και παίρνουν από κεί τα 15 μόρια που τους λείπουν… ΕΛΕΟΟΟΟΟΟΟΣΣ

Αυτά τα ολίγα... τα συμπεράσματα του καθενός

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him