ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΘΕΛΕΙΣ ΥΠΑΚΟΥΟ ΠΑΙΔΙ;Καλλιόπη Ζιώγου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Στις 13 Νοεμβρίου κάθε έτους τιμάται η μνήμη του αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης (347 - 407).

Σχετικά με την ανατροφή των παιδιών αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος: « Σαν τους γλύπτες να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια, ώστε να κάνετε τα παιδιά σας θαυμάσια αγάλματα, που να μοιάζουν με τον Θεό. Θα γίνουν δε, αν αφαιρείτε από αυτά κάθε περιττό, αν προσθέτετε ό, τι πρέπει και κάθε μέρα τα επιθεωρείτε, για να δείτε ποιο φυσικό ελάττωμα έχουν για να το εξαλείψετε... Να το τιμωρείς ( το παιδί ), άλλοτε κοιτάζοντάς το με αυστηρό βλέμμα, άλλοτε λέγοντάς του πικρά λόγια και άλλοτε με καλά λόγια και υποσχέσεις. Να υπάρχουν "απειλές" αλλά να μην πραγματοποιούνται ».

Από τα πρώτα βήματα του παιδιού πρέπει να ανατρέφονται τα παιδιά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Χρειάζονται οι έλεγχοι, αλλά με διάκριση.. Με την ικανοποίηση κάθε επιθυμίας των παιδιών, γίνονται εγωκεντρικά και μελλοντικά θα δυστυχήσουν. Οι καλοί παιδαγωγοί ενεργούν όπως οι γεωργοί, οι οποίοι κλαδεύουν μερικά φυτά και άλλα τα αφήνουν να μεγαλώσουν. Μερικές φορές τιμωρούν την κακότητα, ενώ ενθαρρύνουν και προάγουν το καλό. 

Η απειλή έχει αποτέλεσμα, όταν το παιδί πιστεύει ότι θα τιμωρηθεί. Γιατί, αν το παιδί καταλάβει, ότι το απειλείς, χωρίς να το τιμωρείς, θα αδιαφορεί. Αυτό ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό του παιδαγωγού, να μη βιάζεται να τιμωρήσει, αλλά να επιδιώκει τη διόρθωση και να είναι επιφυλακτικός να επιβάλει τιμωρία.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Καλλιόπη Ζιώγου - She has finished the theological Athens school and she is serving as a teacher in a public school. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the July of 2016. Read More