Στο ταξίδι μας για την Ιθάκη με σοφία...

Στο ερημικό εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας 
χτισμένο το 1954, στον Χάλακα της Μήλου

Στο ταξίδι μας για την Ιθάκη 
με σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη
Σοφία Ντρέκου

Σας εύχομαι Σοφία (νοός), 
Πίστη στον Χριστό 
με μίμηση τον Σταυρό Του, 
Ελπίδα για καλύτερες μέρες 
Αγάπη προς όλους 
τους κυνηγημένους!

Στο ταξίδι μας για την Ιθάκη 
η σοφία το φωτίζει με θυσίες, 
η πίστη το ενδυναμώνει, 
η ελπίδα του προσφέρει φτερά, 
και η αγάπη αενάως νικά. 

Αγάπη, Ελπίδα, Σοφία!
Πανανθρώπινες αξίες
με βαθύτατο νόημα, 
που έγιναν ονόματα,
γεμάτα με Την Χάρη!


Αγία Σοφία, Πίστις, Ελπίς 
και Αγάπη (17 Σεπτεμβρίου)

Το επίσημο απολυτίκιο που ψάλλεται στην 
εκκλησία των τεσσάρων αγίων είναι:

Σοφία ἐκθρέψασα, κατὰ τὴν κλῆσιν σεμνή,
τᾶς τρεῖς θυγατέρας σου, ταύτας προσάγεις Χριστῷ,
ἀθλήσεως σκάμασιν ὅθεν τῆς ἄνω δόξης,
σὺν αὐταὶς κοινωνοῦσα, πρέσβευε τῷ Σωτήρι,
καλλιμάρτυς Σοφία, δοῦναι τοὶς σὲ τιμώσι,
χάριν καὶ ἔλεος.

Στα νέα ελληνικά:

Σεμνή Σοφία, που ανάθρεψες τις τρεις κόρες σου
σύμφωνα με τα ονόματά τους,
τις προσφέρεις στο Χριστό
μέσα από τα μαρτυρικά τους αθλήματα.

Αφού λοιπόν μοιράζεσαι
μαζί τους την ουράνια δόξα,
ωραία μάρτυρα Σοφία,
μίλησε στο Σωτήρα να δώσει χάρη και έλεος
σ' εκείνους που σε τιμούν.

Ας έχουμε την Χάρη και τις Πρεσβείες των...

Διαβάστε τον Βίο των Τεσσάρων Αγίων εδώ
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και οι Κόρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη


DMCA.com Protection Status