ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ( ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ )


Ζιώγου Καλλιόπη


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Η συμβολή των βιωματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί από πολύ παλιά. Η αξιοποίησή τους αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις στους μαθητές, που θα ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν στην επιφάνεια. Επιτυγχάνεται επίσης η αξιοποίηση πρότερης γνώσης ώστε ο μαθητής να καθοδηγεί, να ελέγχει και να λύνει προβλήματα και τέλος να αξιολογεί τη διαδικασία και το αποτέλεσμά της.

Η ανακατασκευή της βιωματικής γνώσης επιδιώκει επιστημονικές συσχετίσεις και διαθεματικές προεκτάσεις, ολιστική προσέγγιση της γνώσης και ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Οι μαθητές καλούνται να ζήσουν και ενσυνείδητα να κατανοήσουν τις δικές τους σκέψεις, συναισθήματα, δράσεις και αντιδράσεις σε μία κατάσταση.


ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Τα παιχνίδια ρόλων είναι μία τεχνική, η οποία βοηθάει τον εκπαιδευτικό να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται κάποια κοινωνικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα η αντιστροφή ρόλων ( role-reversal ) βοηθούν το άτομο να αναπτύξει ενσυναίσθηση, να μπορέσει δηλαδή να νιώσει τα συναισθήματα του άλλου και να δει τα πράγματα από τη δική του οπτική.

Ειδικότερα μέσα από το παιχνίδι αποκλεισμού οι μαθητές εκφράζουν συναισθήματα και προσπαθούν να ανακαλύψουν στη σύγχρονη πραγματικότητα, ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι.Η ΕΝΤΑΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ένταξη μιας ταινίας στη διδακτική πράξη βοηθάει στην κινητοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από μια βιωματική και συναισθηματική εμπλοκή. Ο συνδυασμός λόγου, εικόνας και ήχου υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον επιτυγχάνεται η συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου της Τέχνης και της σύνδεσής της με τη ζωή και τον άνθρωπο.

Οι μαθητές αποκτούν κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής μηνυμάτων ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται η πολιτισμική τους συνείδηση ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες προσωπικής έκφρασης. Η μετάδοση γνώσεων τέλος αποκτά χαρακτήρα αλληλεπιδραστικό και εξελικτικό. Ο σχεδιασμός και η επιλογή της ταινίας γίνεται βάση των αναγκών του ιδιαίτερου κοινωνικού περιβάλλοντος ενώ μπορεί να επιλέγουν και συγκεκριμένα αποσπάσματα μιας ταινίας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοποίηση.

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει κάθε φορά αν θα χρησιμοποιήσει την ταινία στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος του μαθήματος αν θα δείξει απόσπασμα ή ολόκληρη την ταινία. Η επιλογή της ταινίας σχετίζεται με την ηλικία των μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους, τη θεματική που ασχολούμαστε και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΗΣΗΣ on-line

Η ένταξη της ποίησης στο πλαίσιο της διαθεματικότητας βοηθάει στην αναπαράσταση της πολιτισμικής πραγματικότητας με την οποία οι μαθητές έρχονται σε άμεση επαφή. Σε γλωσσικό επίπεδο, η χρήση και η διευκρίνιση όρων και εννοιών βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο ενώ ενθαρρύνονται να κάνουν διάλογο μεταξύ τους κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη των νέων.Artfullthinking

Η τεχνική του Artful Thinking αναπτύχθηκε από το Harvard Project Zero, ο οποίος ανέπτυξε ένα μοντέλο προσέγγισης για την ένταξη της Τέχνης στη διδασκαλία με τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων, οργανικά ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και τη μάθηση. Άλλωστε η μουσική και ο πολιτισμός δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένες διδακτικές ώρες αλλά να διαπνέουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και οι μαθητές να συνειδητοποιούν την αξία της Τέχνης και την εμπλοκή της σε πολλές εκφάνσεις της ζωής.


Πηγή: Ξανθή Γ. Αλμπανάκη « Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος των θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με δημιουργική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών». http://albanaki.blogspot.gr/


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Καλλιόπη Ζιώγου - She has finished the theological Athens school and she is serving as a teacher in a public school. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the July of 2016. Read More