Στατιστικά Βαθμολογίας Φιλολογικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016. Προστέθηκαν και τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών υποψηφίων, ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο

Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά των υποψηφίων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων
2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ποσοστά %)
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ MΑΘΗΤΩΝ 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16% 16 έως 17% 17 έως 18% 18 έως 19% 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 28373 0,91 11,73 6,36 9,43 12,43 15,32 14,98 13,41 9,48 4,62 1,25 0,08
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 28264 20,38 32,27 7,22 6,77 6,15 5,7 5,56 5,13 4,41 3,64 2,11 0,67
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 24878 13,93 16,98 5,13 5,43 5,88 5,87 6,53 6,61 7,08 7,57 8,73 10,25
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 28097 24,55 23,22 4,15 4,04 4,45 4,48 4,64 5,57 6,09 7,15 7,48 4,17
 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ποσοστά %)
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16 16 έως 17 17 έως 18 18 έως 19 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 28255 0,59 6,07 4,91 8,23 12,14 16,41 18,01 16,16 11,42 4,88 1,13 0,06
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1385 55,96 28,52 1,73 1,23 1,88 2,67 1,59 1,44 0,79 1,73 1,44 1,01

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ποσοστά %)
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16 16 έως 17 17 έως 18 18 έως 19 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 21043 1,12 17,29 10,28 13,6 15,86 16,29 12,92 7,62 3,86 1,02 0,13 0,01
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1749 52,43 28,76 2,52 2,57 1,77 2,34 2,12 1,49 1,72 2,12 1,32 0,86

 


 
 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ % ΘΕΤΙΚΗ % ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
%
ΣΥΝΟΛΟ 32055   12833   908   33272  
0 έως 1 35 0,11 7 0,05 0 0 35 0,11
1 έως 2 93 0,29 24 0,19 0 0 45 0,14
2 έως 3 197 0,61 84 0,65 0 0 116 0,35
3 έως 4 601 1,87 99 0,77 7 0,77 525 1,58
4 έως 5 1098 3,43 140 1,09 13 1,43 1263 3,8
5 έως 6 1251 3,9 168 1,31 34 3,74 1706 5,13
6 έως 7 1479 4,61 257 2 33 3,63 1885 5,67
7 έως 8 1757 5,48 318 2,48 36 3,96 2059 6,19
8 έως 9 1854 5,78 402 3,13 54 5,95 2228 6,7
9 έως 10 2221 6,93 534 4,16 57 6,28 2344 7,04
10 έως 11 2379 7,42 580 4,52 48 5,29 2530 7,6
11 έως 12 2506 7,82 808 6,3 73 8,04 2745 8,25
12 έως 13 2582 8,05 839 6,54 72 7,93 2805 8,43
13 έως 14 2581 8,05 1059 8,25 63 6,94 2833 8,51
14 έως 15 2704 8,44 1275 9,94 72 7,93 2642 7,94
15 έως 16 2588 8,07 1467 11,4 80 8,81 2462 7,4
16 έως 17 2463 7,68 1707 13,3 79 8,7 2275 6,84
17 έως 18 2196 6,85 1704 13,3 105 11,6 1677 5,04
18 έως 19 1308 4,08 1138 8,87 69 7,6 914 2,75
19 έως και 20 162 0,51 223 1,74 13 1,43 183 0,55
 

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  32025 4257 13,29 306 0,96 4536 14,16 5612 17,52 13076 40,83 8129 25,38 366 1,14
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  347 35 10,09 70 20,17 145 41,79 36 10,37 41 11,82 37 10,66 18 5,19
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  31917 1549 4,85 3766 11,8 12084 37,86 6053 18,96 6631 20,78 3080 9,65 303 0,95
ΛΑΤΙΝΙΚΑ  31898 130 0,41 5611 17,59 6617 20,74 3553 11,14 5872 18,41 6510 20,41 3735 11,71
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  31962 5861 18,34 3050 9,54 9309 29,13 5204 16,28 8002 25,04 5387 16,85 1010 3,16
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  31898 2092 6,56 5925 18,57 7204 22,58 2838 8,9 4818 15,1 6846 21,46 4267 13,38Η κλιμάκωση της βαθμολογία στα μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  12827 1560 12,16 102 0,8 709 5,53 1184 9,23 5141 40,08 5394 42,05 297 2,32
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  46 3 6,52 26 56,52 8 17,39 2 4,35 5 10,87 4 8,7 1 2,17Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  908 116 12,78 0 0 84 9,25 126 13,88 418 46,04 270 29,74 10 1,1
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
2 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 0 0Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης Τεχνολογική 2

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.
 %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  33243 4560 13,72 393 1,18 6206 18,67 7244 21,79 13942 41,94 5352 16,1 106 0,32
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
139 7 5,04 44 31,65 53 38,13 12 8,63 13 9,35 11 7,91 6 4,32


 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him