Όλα όσα δεν είπε ποτέ κανείς δια την πορνείαΠορνεία μήτηρ σοδομισμού και πάσης μοιχείας
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
- Ὑποψήφιου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου ἈθηνῶνΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ  • ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΟΙ

Υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς, που πρακτορεύονται συνευρέσεις δίχως έρωτα και ανόσιες συνουσίες χωρίς συναίσθημα για χάριν του κέρδους. Ούτοι καλούνται προαγωγοί[1]. Δια αισχρούς σκοπούς εκθέτουν σώματα γυναικών ή και ανηλίκων ακόμη παιδιών[2] μέσα σε βρώμικα οικήματα[3] που υπάρχουν παντού σε κάθε πόλη. Και ευρίσκονται αυτά τα οικήματα σε μέρη ένθα ο καθείς δύναται να προσπελάση, στις αγορές, κοντά στα διοικητήρια, τους στρατώνες των νέων, ακόμα και τους ναούς και τα σχολεία[4], ανάμεσα στις γυναίκες και στα περαστικά από τους δρόμους των παιδιά μας.

Τί πράττουν αυτοί οι προαγωγοί; Ουδέν άλλο παρά πράγματα χειρότερα από τους εκτροφείς αλόγων και γαϊδάρων. Εκείνοι δηλαδή προκειμένου να βγάλουν μουλάρια, ζευγαρώνουν ζώα με ζώα που το θέλουν και τα δύο και δεν ντρέπονται για τίποτα. Αυτοί όμως οι προαγωγοί βάζουν να ζευγαρώνουν ανθρώπους λάγνους και ακολάστους με ανθρώπους που ντρέπονται και δεν το θέλουν και το κάνουν ίσως από ανάγκη ή παρά την θέλησίν των, λόγω του ότι είναι τρόπον τινά αιχμάλωτοι αυτών[5]. Και η ατελέσφορη και άκαρπη αυτή συνουσία σωμάτων[6] τί άλλο προκαλεί παρά καταστροφή; Διότι δεν γίνεται αύτη με σκοπόν την γέννησιν ανθρώπων από έρωτα και με συναίσθημα μεταξύ του άρρενος και του θήλεος αλλά χάριν της φιληδονίας.

  • Η ΑΤΙΜΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Η καταστροφή έγκειται σε δύο επίπεδα. Στην ηθική και στην πράξη, στην καταστροφή της οικογενείας. Ιδού πώς. Από την μια δεικνύεται με την ύπαρξιν αυτού του πράγματος – της ύπαρξης της πορνείας δηλαδή - μεγάλη επιείκεια από την πολιτείαν αλλά και αδιαφορία απ’ όλους εμάς στην προσβολή που γίνεται σε ατιμασμένα και υποδουλωμένα σώματα, καθώς θαρρώ άπαντες πιστεύουμε κατά βάθος, ότι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από κοινού έχει γεννηθεί τιμημένο και ισότιμο από τον θεό που το έπλασε, καθώς διαθέτει τα ίδια σημάδια και δείγματα, ότι αξίζει να τιμάται, όπως την λογική και την γνώσιν του καλού και του κακού[7]. Και είναι τω όντι τραγικό άπαντες να κόπτωνται δήθεν δια την κακοπάθεια άλλων συνανθρώπων μας, όπως για παράδειγμα των προσφύγων, αλλά να αδιαφορούν για την ατίμωσιν των σωμάτων γυναικών και άλλων που κατήντησαν σκλάβοι τινών που τους εκμεταλλεύονται αληθινώς, μπροστά στα μάτια τους χρόνια τώρα. Από την άλλη όμως συντελείται κάτι πλέον ύπουλο και πλέον καταστροφικόν, όπερ διαφεύγει των πολλών και το οποίο θα αναπτύξω διεξοδικότερα.

  • Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΟΙΧΕΙΩΝ
Εκτρέφεται μία έπαρσις, μία αλαζονεία από την εξουσία πάνω σε εκείνον που χωρίς την θέλησίν του υποκύπτει εις τας ανόμους ορέξεις εκείνων που στιγμιαίως αγοράζουσι το σώμα των που δεν βρίσκει όριον. Ο αγοράζων το σώμα τινός άλλου πλέον καθίσταται ανεξέλεγκτος και θεωρεί δια τον εαυτόν του, ότι δύναται να αποτολμήση πλέον τα πάντα, ότι δεν υπάρχει πλέον φόβος. Λαμβάνει εκ τούτου ασυγκράτητον δύναμιν και ισχύ και δεν νοιάζεται δια τίποτα απ’ εκείνα τα οποία φαίνονται επιτρεπτά. Που οδηγεί τούτο; Ιδού…

Αφού επιτρέπουμε ανεχόμενοι εμπρός στα μάτια μας να γίνωνται αυτές οι ανοσίες, αυτές οι φοβερές και φανερές κατά πάντα μοιχείες, αφού επιτρέπουμε την αδιαντροπιά και αναίδεια και δείχνουμε επιείκεια σε όσους τα διαπράττουν, με την ιδέα ότι τα αποτολμούν εναντίον επαγγελματιών ιεροδούλων άνευ ψυχής, τότε δεν απέχουμε πολύ από το να δεχθούμε τας ιδίας προσβολάς και προς τας εντίμους γυναίκας και παιδιά μας, αφού η ντροπή ήτις δημοσίως περιεφρονήθη, πάνυ ευκόλως θα γεννήση – και γεννά ήδη αιώνας τώρα – τοιαύτας τολμηράς δυσώδεις πράξεις. Το εξηγώ.

Αυτά τα φανερά σπίτια – οι οίκοι ανοχής, κληθέντες ούτως από το ότι ανεχόμαστε την ύπαρξίν των – τα ανοικτά σε όλους λέγω, είναι αποδεδειγμένως και η αιτία ότι ανοίγουν και τα δικά μας κλειστά σπίτια και τα εσωτερικά δωμάτιά των. Διότι όσοι ασελγούν έξω στα φανερά, επισκεπτόμενοι αυτά τα φανερά σπίτια, και με λίγα έξοδα σύντομα στρέφονται και προς τας σεβαστάς γυναίκας μας. Τούτο γίνεται διότι από την φύσιν του ο άνθρωπος, που άμα θέλη, καθίσταται χειρότερος και από ζώο, δεν αγαπά δια πολύ το πολύ φθηνό[8], το οποίο ευρίσκει με ευκολία αλλά, όταν κορεσθή από αυτό, επιδιώκει υστέρως και σύντομα έστω και με φόβο και με περισσότερα έξοδα να κερδίση το απαγορευμένο[9]. Δια παράδειγμα.


Σκεφθείτε εκείνους στους οποίους το παράπτωμα της μοιχείας – διότι ενώ είσαι παντρεμένος το να επισκέπτεσαι τα φανερά αυτά σπίτια, μοιχεία καλείται και είναι, έστω κι αν δεν υπάρχει, όπως ήδη προελέχθη, συναίσθημα και έρως σε αυτήν την ανόσια συνουσία – σκεφθείτε λοιπόν εκείνους στους οποίους παραβλέπεται η πράξις των αυτή και εκείνους στους οποίους τυγχάνει να υπάρχη μεγάλη και φιλεύσπλαχνη κατανόησις από εμάς όλους τους αφελείς σε τούτο το ζήτημα άντρες, με την ιδέα, το ξαναλέγω, ότι τα αποτολμούν εναντίον επαγγελματιών ιεροδούλων άνευ ψυχής[10]. Κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε, ότι αυτοί επισκέπτονται συχνά εκείνα τα κακόφημα σπίτια, κάνουμε, ότι δεν γνωρίζουμε, ότι συχνά ερωτοτροπούν δημοσίως με κάθε είδους θηλυκό το οποίο ευρίσκουν, αν και δεν τους πρέπει ως με οικογένειαν υπάρχοντες και πολλάκις τους φιλοξενούμε κιόλας στα δικά μας σπίτια, εκείνους τους ήδη υπάρχοντας μοιχούς[11] και τους φερόμεθα φιλικώς και τους προσκαλούμε και στο τραπέζι μας και στις γιορτές μας, σαν τα πιο οικεία πρόσωπα, ενώ από την άλλη αν ακούσωμε ότι κάποιος απήτησε την γυναίκα του με άλλην γυναίκα γινόμαστε πύρ και μανία και τον κατηγορούμε δημοσίως. Τι παθαίνουμε λοιπόν; Εκεί ένθα διπρόσωποι όντες αντιμετωπίζουμε με τοσαύτην επιείκεια εκείνους που εν γνώσει μας επισκέπτονται τα σπίτια εκείνα του αγοραίου έρωτος, εκεί και δεν πρέπει να είμεθα καθόλου σίγουροι και δια την παρθενίαν των κοριτσιών μας με τα οποία έρχονται ούτοι εις επαφήν και δια την πίστην των γυναικών μας. Διότι με πλούσια δώρα[12] αυτοί οι ξεδιάντροποι είναι ικανοί να τις κάνουν να υποκύψουν στο απαγορευμένο. Σκεφθείτε και άλλα προβλήματα που προκύπτουν, όπως παιδιά νόθα[13], παιδιά αγνώστου πατρός, παιδιά που μεγαλώνουν γνωρίζοντας άλλον πατέρα – μακαρίου εκείνου όντος, ότι μεγαλώνει δικά του παιδιά - από τον φυσιολογικόν τους πατέρα[14] και άλλα συναφή δράματα. Βρίθουν αι ειδήσεις καθημερινώς από τοιαύτα σκάνδαλα. Κι όλα αυτά δια την δική μας εξ αρχής παράβλεψη των φανερών από πρίν, τα οποία θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, αρκεί να ήμασταν ολίγον τι προσεκτικότεροι.

  • Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ

Και σταματά εις τούτο άρα γε το σημείον η καταστροφή; Ουχί λέω εγώ. Έπεται άλλη μεγαλυτέρα. Υπάρχει και μεγαλύτερο κακό. Υπάρχει η ατίμωσις και η διαφθορά των αγοριών. Το ακόλαστο γένος των ανθρώπων, όπερ πληθαίνει ολοέν, δεν μπορεί να συγκρατηθή πλέον, ούτε και να μείνη και κρατηθή κι από αυτό ακόμα μακρυά, δηλαδή από το ξεκάθαρο όριο το οποίο κι έθεσε και θέσπισεν η ιδία η φύσις. Αφού χορτάση με κάθε τρόπον την λαγνείαν του δια τας γυναίκας και κυριολεκτικώς μπουχτίση δια να το πώ έτσι απ’ αυτήν την ηδονή, σκέπτεται με κάθε άλλον τρόπον ν’ αναζητήση άλλην μεγαλυτέρα και πλέον παράνομον ακολασίαν.

Το είπομεν και ανωτέρω. Αι αποπλανήσεις των γυναικών, φαίνονται εύκολες και με καθόλου κόπον δια όποιον κυνηγά με πλούτον έν τοιούτο θήραμα. Ακόμα και στις πολύ σεβαστές γυναίκες και θυγατέρες πραγματικώς σεβασμίων ανθρώπων, όστις τυχόν πάει με το τέχνασμα ετούτο, ήτοι προσφέροντας τους άφθονον χρήμα, τω όντι φαίνεται να μην αποτυγχάνη ποτέ. Η εξήγησις είναι απλή. Ο αχόρταγος από τέτοιες επιθυμίες, από τις επιθυμίες που σχετίζονται με την ηδονήν του σώματος, όταν δεν βρίσκη καμία σπανιότητα και αντίστασιν εις το φύλο των γυναικών, τότε, αφού περιφρονήση το εύκολο και υποτιμήσει τον έρωτα με τας γυναίκας, ως κάτι ευκόλως διαθέσιμο και τω όντι εντελώς ασήμαντο πλέον, θα στραφή εις τα δωμάτια των αντρών, θα γίνη άλλως ἀρσενοκοίτης, θέλοντας – προσέξατε !!! – να ντροπιάση όσους ίσως σε λίγο θα κυβερνήσουν, θα δικάσουν και θα γίνουν ξακουστοί[15], με την ιδέα, ότι κάπου εκεί θα βρή το δύσκολο και δυσεύρετο είδος των ηδονών.

  • ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ

Δεν πρέπει να δείξωμε λοιπόν κανέναν δισταγμό, σαν να είναι τα πράγματα αυτά αμφισβητούμενα[16], αλλά αντιθέτως πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα και να τα απαγορεύσουμε, σήμερα αν είναι δυνατόν, τώρα αμέσως, ώστε κανείς να μην ασκή τέτοια «εργασία» αποκομίζοντας από την ασέλγεια και την ακολασία κέρδος που είναι καθόλα επαίσχυντο.

Να ευρεθή εν τέλει Νομοθέτης με – ν – κεφαλαίον, όστις να μην επιτρέπη εφεξής ούτε να νομιμοποιεί τέτοιου είδους κέρδη. Κι αν είναι τάχα παλαιές συνήθειες και νοσήματα εδραιωμένα από τον χρόνο[17], να μην τα αφήση εντελώς αθεράπευτα και ατιμώρητα αλλά απεναντίας να τα καταστέλλη και να τα τιμωρή με κάθε τρόπον. Άπαντες ημείς ας έχωμεν υπόψη μας τον εξής Νόμον με τον οποίον και θα κλείσω το παρόν. Τα κακά δεν αρέσκονται να παραμένουν ίδια στον χρόνο, αλλά συνεχώς κινούνται και προχωρούν εις μεγαλυτέραν έκλυσιν, αν δεν λάβουν καταπιεστικόν μέτρον τι.
 

------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] προαγωγός ο θηλ. προαγωγός : αυτός που εξωθεί, που παρακινεί μια γυναίκα στην πορνεία· μαστροπός. [λόγ. < αρχ. προαγωγός· λόγ. θηλ. χωρίς διάκρ. γένους]

[2] Ανθεί παγκοσμίως η παράνομη διακίνηση παιδιών & Γυναικών.. πρβλ εδώ

[3] Ο οίκος ανοχής (ή πορνείο ή μπορντέλο ή μπουρδέλο) είναι ένα οίκημα όπου μία ή περισσότερες πόρνες δέχονται πελάτες με σκοπό τη σεξουαλική συνεύρεση μαζί τους έναντι αμοιβής. Η συνεύρεση είναι σύντομη σε διάρκεια.

[4] Λίαν προσφάτως βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου ζήτησαν να τροποποιηθεί το ισχύον νομικό καθεστώς, το οποίο δεν επιτρέπει την εγκατάσταση των οίκων ανοχής σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, όχι μόνο από νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς σχολεία, βιβλιοθήκες και παιδικές χαρές, όπως ίσχυε παλαιότερα, αλλά και από ξενοδοχεία κατηγορίας τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων!!! Πρβλ εδώ

[5] Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Είναι ένα σοβαρό έγκλημα που συνεπάγεται τη βάναυση και διαρκή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εμπορία και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι ουσιαστικά η στρατολόγηση και η μετακίνηση των προσώπων εντός ή εκτός εθνικών συνόρων από άτομα που κάνουν κατάχρηση της εξουσίας ή της θέσης τους με πρόθεση να τους ωθήσουν σε αναγκαστική εκμετάλλευση, εμπορική ή άλλη. Υπάρχουν διαφορετικά είδη εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων ανάλογα με τον τελικό σκοπό των εμπόρων – διακινητών. Πρβλ εδώ

[6] Η άνευ έρωτος συνεύρεσις ἀπογυμνώνει τὴν στιγμὴ τῆς ψυχοσωματικῆς ἀρχῆς τοῦ ἀνθρώπου που ήθελεν επισυμβαίνειν, ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἔντονης συζυγικῆς ἀγάπης καὶ ὁλοκληρωτικῆς ψυχοσωματικῆς ἑνώσεώς τους. ῾Ο νόμος τοῦ Θεοῦ ὁρίζει ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ γεννᾶται ἀπὸ ἔκρηξη ἀγάπης.

[7] Κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἀθάνατη, αἰώνια ψυχή, στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὸ σῶμά του. ῾Η ψυχὴ δὲν ἐγκαθίσταται στὸ σῶμα, ἀλλὰ εἶναι σύμφυτη, μὲ αὐτό. Μαζὶ μὲ τὸ σῶμα γεννιέται καὶ ἡ ψυχή. Ο ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ὁμιλεῖ διεξοδικὰ γιὰ τὸ ταυτόχρονο τῆς γεννήσεως ψυχῆς καὶ σώματος· «᾿Αλλ᾿ ἑνὸς ὄντος τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ διὰ ψυχῆς τε καὶ σώματος συνεστηκότος, μίαν αὐτοῦ καὶ κοινὴν τῆς συστάσεως τὴν ἀρχὴν ὑποτίθεσθαι, ὡς ἂν μὴ αὐτὸς ἑαυτοῦ προγενέστερός τε καὶ νεώτερος γένοιτο, τοῦ μὲν σωματικοῦ προτερεύοντος ἐν αὐτῷ, τοῦ δὲ ἑτέρου ἐφυστερίζοντος... ᾿Εν δὲ τῇ καθ᾿ ἕκαστον δημιουργίᾳ μὴ προτιθέναι τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον, μήτε πρὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, μήτε τὸ ἔμπαλιν...» («Περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου», ΕΠΕ 5, 206.)

[8] Τα τελευταία χρόνια o αριθμός των δηλωμένων «εργατριών του σεξ» στην χώρα μας έχει υποσκελιστεί από ένα τσουνάμι ξένων αδήλωτων γυναικών που λέγεται ότι προσφέρονται έναντι ευτελών ποσών που φτάνουν μέχρι και τα 5 ευρώ !!!

[9] Φθάσαμε και στο σημείο να δίνουμε συμβουλές για το πώς θα βιώση κανείς το απαγορευμένοως τι το φυσιολογικό. Ιδού μερικά … «Σε όλους αποκαλύπτεται ο έρωτας, αφού ενυπάρχει μέσα μας ως αρχέγονο συναίσθημα. Το παρασκήνιο όμως, το κρυφό και το απαγορευμένο, είναι που δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να παράγει την καλύτερη τροφή του. Και ας μην ξεχνάμε ότι το πιο νόστιμο είναι το απαγορευμένο…» .. η συνέχεια εδώ

[10] Και δεν είναι μόνον αυτός ο λόγος. Διαβάστε για παράδειγμα και για ποιους άλλους λόγους οι άντρες προτιμούν το πληρωμένο sex, εδώ

[11] Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός καταφέρεται εναντίον των ισχύοντων νόμων του κράτους, που ευνοούσαν τους άνδρες και τιμωρούσαν τις γυναίκες (Λόγος ΛΖ', 6 (PG 36, 289A)): «Για ποιο λόγο τιμωρούν τη γυναίκα ενώ συγχωρούν τον άνδρα; Και η μεν γυναίκα όταν προσβάλει την κοίτη του άντρα διαπράττει μοιχεία, και ο νόμος την τιμωρεί με βαριές ποινές γι' αυτό, ενώ ο άντρας, όταν πορνεύει με άλλες γυναίκες, γιατί να μένει ατιμώρητος; Αυτή τη νομοθεσία δεν την δέχομαι και τη συνήθεια αυτήν την καταδικάζω. Άντρες ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν τους νόμους, και γι' αυτό η νομοθεσία στρέφεται κατά των γυναικών (...). Ο Θεός όμως δεν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά είπε «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου», που είναι εντολή πρώτη, «ώστε να σου πάνε όλα καλά» (Εξ. Κα' 12). Και «όποιος κακολογεί τον πατέρα ή τη μητέρα του, να θανατώνεται» (Εξ. Κα' 16). Και, «ευλογία πατρός στηρίζει τους οίκους των τέκνων, ενώ η κατάρα της μητρός εκριζώνει τα θεμέλια» (Σοφ. Σειράχ. Γ' 9). Βλέπετε πόσο δίκαια είναι η νομοθεσία. Ένας είναι ο δημιουργός του άντρα και της γυναίκας και από μία σάρκα είναι και οι δύο. Προέρχονται από μία εικόνα και υπάρχει γι' αυτούς ένας νόμος, ένας θάνατος και μία ανάσταση. (....) Πώς βγάζεις διαφορετικούς νόμους για σώμα όμοιο και ισάξιο;» Πρβλ εδώ

[12] Φάρσα αποδεικνύει: Οι γυναίκες θέλουν λεφτάi! Δείτε το εξής κοινωνικό πείραμα όπου ένας νεαρός ο Vitalty προσπαθεί να πάρει τον αριθμό μιας κοπέλας και να την πάει για φαγητό. Αυτή αρνείται κάθε πρόταση, καθώς όπως λέει δεν βγαίνει με αγνώστους. Η συμπεριφορά της όμως, αλλάζει όταν βλέπει τι αυτοκίνητο οδηγάει. Εδώ

[13] Δεν είναι λίγες οι παράνομες σχέσεις -εφήμερες ή μη- που κατέληξαν στη γέννηση ενός εξώγαμου παιδιού. Δείτε εδώ

[14] Περισσότερο από το 3% των αντρών επενδύουν το χρόνο, την αγάπη και τα χρήματά τους σε ένα παιδί που δεν είναι δικό τους. Ποιο είναι το χειρότερο σε αυτήν την προδοσία; Το πόσο πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν. Δείτε εδώ

[15] Δείτε το παράδειγμα του Τζον Έντγκαρ Χούβερ και την ισχύ που απέκτησε γνωρίζοντας όλα τα σκάνδαλα της υψηλής κοινωνίας και των εχόντων εξουσία, εδώ.

[16] Πόσοι επιχειρηματολογούν ότι είναι ανάγκη η ύπαρξις τοιούτων οικημάτων, προς αποσυμφόρησιν τάχα του πάθους μερικών, που είναι δυνατόν να διοχετευθή άλλως εις την κοινωνία;

[17] Δεν υπάρχει καμία ένδειξη εξάλλου ότι η πορνεία είναι το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου αν και οι Σουμέριοι στη Μεσοποταμία είχαν πορνεία από το 4000π.Χ. – Πρβλ εδώ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him