ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΑΛ) – ΘΕΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΑΛ) 
– ΘΕΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕ ΛΙΔΑΣ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Λ ΥΚΕΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

Σήμερα, σχεδόν όλοι συμφωνούν πως τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και προστασία. Όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε και στο παρελθόν. Χρειάστηκε μια σειρά από αγώνες μέχρι την υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το 1989. Η Σύμβαση αυτή αποτελεί χρήσιμο και βασικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα παιδιά, με απώτερο σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Η Unicef είναι θεματοφύλακας της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Δίνει φωνή στα παιδιά και τους νέους και προωθεί την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση και σ ε κ άθε ε ίδος ή μ έσο έκφρασης, όπως το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. Αυτά καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο χώρο στην επικοινωνία των παιδιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφόρηση, πολιτισμό, επικοινωνία και ψυχαγωγία.
Σε έκθεση της Unicef με θέμα «Ασφάλεια των Παιδιών στον Κυβερνοχώρο» αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 59% των παιδιών από 9-16 ετών έχουν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το 2012, στην Ελλάδα 3.937.880 είναι χρήστες στο facebook και το 78% του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο ίντερνετ.
Ποιες είναι οι ευκαιρίες όμως και ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι από την έκθεση του παιδιού στην Τεχνολογία Επικοινωνιών και Πληροφόρησης, με βάση και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού; Η διαδικτυακή ενημέρωση, η σύνδεση με την παγκόσμια κοινότητα, η ανταλλαγή πληροφοριών, η ελευθερία της έκφρασης είναι σίγουρα από τα θετικά της χρήσης του ψηφιακού κόσμου.
Ωστόσο, η έκθεση των παιδιών στον εικονικό – ψηφιακό κόσμο ενέχει και κινδύνους: είτε να δουν εικόνες από άλλα παιδιά που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, είτε να γίνουν τα ίδια θύματα βίας από συνομήλικούς τους ή από μεγαλύτερους. Θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε, επίσης, την παραβίαση της ιδιωτικότητας και την ανεπιθύμητη επικοινωνία.
Μπορούμε να «θωρακίσουμε» τα παιδιά με συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη και την αποκατάσταση των παιδιών που έχουν πέσει θύματα στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση των παιδιών και των γονέων μέσα από την πληροφόρηση για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στην αυστηρή τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται και κακοποιούν παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον.
Για να είναι αποτελεσματική μια στρατηγική προστασίας, χρειάζεται να εμπλέξουμε τα παιδιά και τους νέους, που είναι συχνά οι καλύτεροι ειδικοί. Επίσης, η υποστήριξη των γονέων και άλλων ενηλίκων, όπως οι δάσκαλοι, είναι αναγκαία για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τη χρήση της πληροφορικής, καθώς και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στο διαδίκτυο.
Απόσπασμα ομιλίας του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της
Unicef Ηλία Λυμπέρη, 5-2-2013 (διασκευή)
ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου χωρίς δικά σας σχόλια (80 -100 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο στην επικοινωνία των παιδιών.
β) Η διαδικτυακή ενημέρωση ανήκει στα θετικά στοιχεία της χρήσης του ψηφιακού κόσμου.
γ) Η έκθεση των παιδιών στον εικονικό κόσμο δεν ενέχει κινδύνους.
δ) Η πρόληψη είναι ένας από τους τρόπους προστασίας των παιδιών από το διαδίκτυο.
ε) Η συμμετοχή των παιδιών σε μια στρατηγική προστασίας από τους διαδικτυακούς κινδύνους δεν είναι απαραίτητη.
Μονάδες 10

Β2.
α) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της πέμπτης παραγράφου του κειμένου: «Μπορούμε να «θωρακίσουμε» τα παιδιά … και κακοποιούν παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον».
(Μον. 5)

β) Να εντοπίσετε δύο τρόπους πειθούς στην τρίτη παράγραφο του κειμένου: «Σε έκθεση της Unicef με θέμα … και το 78% του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο ίντερνετ».
(Μον. 8)
Μονάδες 13

Β3. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:
συμφωνούν, δικαίωμα, χρήσιμο, αυστηρή, αποτελεσματική.
Μονάδες 5

Β4. α) Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο εκφράσεις με μεταφορική σημασία.
(Μον. 4)
β) Να μετατρέψετε την ακόλουθη ενεργητική σύνταξη σε παθητική κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές: «Μπορούμε να «θωρακίσουμε» τα παιδιά με συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη» (5η παράγραφος).
(Μον. 3)
Μονάδες 7

Γ. Είστε ομιλητής/-τρια σε μια σχολική εκδήλωση με θέμα τη σχέση των νέων με το διαδίκτυο. Στην ομιλία που θα γράψετε για να εκφωνήσετε στους συμμαθητές σας, να αναλύσετε τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και να προτείνετε τρόπους προστασίας από αυτούς (400-500 λέξεις).
Μονάδες 40
σχολιασμός, απαντήσεις
Κατερίνα Κουβουτσάκη
-φιλόλογος

Το θέμα της έκθεσης των ΕΠΑΛ αναφερόταν και πάλι στο διαδίκτυο. Ωστόσο, στο ερώτημα Β2.β. παρατηρείται προχειρότητα στην εκφώνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές ως προς την απάντηση του.Το θέμα της Έκθεσης είναι φρέσκο, οικείο και γνώριμο για τους νέους ,καθώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά.
Ενδεικτικές απαντήσεις θεμάτων στη Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ

Α. Ο συγγραφέας αναλύει τον ρόλο του διαδικτύου στη ζωή των νέων. Με αφορμή τη Σύμβαση του 1989, που κατοχύρωσε τα δικαιώματα του παιδιού και διασφαλίζει η Unicef, εστιάζει στη δυνατότητα πρόσβασής του στην πληροφόρηση και στην ψυχαγωγία. Στη συνέχεια, επικυρώνει με επίσημες έρευνες την αυξημένη χρηστικότητα του διαδικτύου από τους νέους, η οποία έχει δύο όψεις: την επικοινωνία και τη διεθνή ενημέρωση, που ωφελούν τους νέους, τον εκφοβισμό και την παραβίαση της ιδιωτικότητας, που τους απειλούν. Για την αντιμετώπιση αυτών επιβάλλεται η πληροφόρηση παιδιών, γονέων και ειδικών και οι ισχυρές κυρώσεις από την πολιτεία στους επιτήδειους χρήστες

Β1. α) ΛΑΘΟΣ β) ΣΩΣΤΟ γ) ΛΑΘΟΣ δ) ΣΩΣΤΟ ε) ΛΑΘΟΣ

Β2. α) Θεματική περίοδος: «Μπορούμε να θωρακίσουμε … στον κυβερνοχώρο» Λεπτομέρειες: «Συγκεκριμένα, πρέπει να δοθεί … στο ψηφιακό περιβάλλον»
Πρόταση – κατακλείδα: Δεν υπάρχει

β) Ο συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιεί ως τρόπους πειθούς την επίκληση στη λογική («Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα … πρόσβαση στο ίντερνετ») και την επίκληση στην αυθεντία (αναφορά στη Unicef).

Β3. συμφωνούν ≠ διαφωνούν δικαίωμα ≠ καθήκον χρήσιμο ≠ άχρηστο αυστηρή ≠ επιεική αποτελεσματική ≠ αναποτελεσματική

Β4. α. §2: «Η Unicef είναι θεματοφύλακας της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.» §5: «Μπορούμε να "θωρακίσουμε" τα παιδιά …»

β. «Τα παιδιά μπορούν να "θωρακιστούν" (από εμάς) με συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη.»

Γ1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία σε εκδήλωση του σχολείου (προσφώνηση, αποφώνηση, αμεσότητα στο ύφος, διατήρηση του επικοινωνιακού ύφους και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, χρήση α΄ , β΄ και γ΄ προσώπου). 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ Κυρίες και κύριοι, Αγαπητές συμμαθήτριες και αγαπητοί συμμαθητές, 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο μας με θέμα τη σχέση των νέων με το διαδίκτυο. Ως εκπρόσωπος των μαθητών, δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ στους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και στη συνέχεια να προτείνω κάποιους τρόπους προστασίας από αυτούς.
Το Διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας. Από μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το θεωρούν ως μια αγαπημένη απασχόλησή τους. Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής, εκτός από την πληροφόρηση σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα του Διαδικτύου, είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλο το υλικό που αναπτύχθηκε σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μέχρι σήμερα.
Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του, όμως, προϋποθέτει την ορθή χρήση του. Ως εκ τούτου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Διαδικτύου.

Ζητούμενο 1ο
Οι κίνδυνοι που απειλούν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο:
Ιδιαίτερα τα παιδιά, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη σε κάθε ερέθισμα ηλικία, είναι περισσότερο εκτεθειμένα στους κίνδυνους του διαδικτύου. Συγκεκριμένα:
Μπορούν να εκτεθούν σε ακατάλληλο πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.
Μπορούν να έρθουν σε επαφή με αγνώστους που μπορούν να τα βλάψουν.
Υπόκεινται σε πιέσεις από τις έμμεσες αλλά επιβλητικές διαφημίσεις στο Ίντερνετ.
Μπορούν να εθιστούν στη χρήση του Ίντερνετ και έτσι κινδυνεύουν να παραμελήσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, τις σχολικές τους υποχρεώσεις, τα παιχνίδια τους με φίλους. (www.safeline.gr)
Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου θεωρείται αναγκαία, σε μια εποχή που οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς αυξάνονται
Δίνει έδαφος και ενισχύει τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
Ευαίσθητα και απόρρητα προσωπικά δεδομένα δε διαφυλάσσονται, οι άνθρωποι δεν προστατεύονται και επιτυγχάνεται ευκολότερα η παρακολούθηση και «αστυνόμευση» των χρηστών .
Η καθιέρωση συνθηματικού λόγου και η συρρίκνωση του λεξιλογίου, εξαιτίας της κυριαρχίας της εικόνας, ασκούν αρνητική επίδραση στη γλώσσα.
Κίνδυνοι για τη διεθνή κοινότητα προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και την πολιτιστική ισοπέδωση, εξαιτίας του παγκόσμιου ιστού
Το άτομο εθίζεται στη νοητική ευκολία και άνεση, στη μείωση της ενεργητικότητας (παθητικότητα) και της προσωπικής αναζήτησης της αλήθειας. Οι νοητικές λειτουργίες που σχετίζονται με την κριτική, αφαιρετική και συνθετική ικανότητα, αποδυναμώνονται. Η προσωπική πνευματική «παρέμβαση» απουσιάζει.
Καταναλωτικά, αντικοινωνικά και, γενικότερα, αντιανθρωπιστικά πρότυπα εξαχρειώνουν ηθικά, αλλοτριώνουν συνειδησιακά τον χρήστη και τον απανθρωποποιούν.

Ζητούμενο 2ο
Τρόποι προστασίας
Η χρήση του διαδικτύου πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη των γονέων και να ελέγχονται οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά.
Οι γονείς πρέπει να έχουν οικοδομήσει μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά τους, ώστε εκείνα να τους εκμυστηρεύονται τους προβληματισμούς τους .
Η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά για τη σωστή χρήση του διαδικτύου και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη λανθασμένη χρήση του.
Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να παρεμβαίνουν για την αναστολή αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου.
Το ίδιο το άτομο, έχοντας την κατάλληλη παιδεία και αναπτυγμένη κριτική σκέψη, οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τη χρήση του διαδικτύου
Επίλογος Το διαδίκτυο αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα στη ζωή των νέων. Παρά τις καταπληκτικές δυνατότητες που προσφέρει, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους . Απαιτείται, λοιπόν, ο χρήστης να είναι εφοδιασμένος με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τους κινδύνους που υπάρχουν. 

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σαςΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕ ΛΙΔΑΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΑΚΕΙΜΕΝΟ

Αποξένωση από τη φύση
Σήμερα βιώνουμε την παγκόσμια οικολογική κρίση και τις συνέπειές της, οι οποίες δεν απειλούν, πλέον, μόνο την ισορροπία των οικοσυστημάτων και την επιβίωση των έμβιων όντων, αλλά και την ψυχοσωματική υγεία και την ποιότητα ζωής των παρόντων και των μελλοντικών γενιών. Η οικολογική κρίση έχει βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αιτίες και τις ρίζες της βαθιά στην αποξενωμένη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση.
Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο σύγχρονος άνθρωπος συμπεριφέρεται καθημερινά χωρίς να έχει συνείδηση της κατάστασης του πλανήτη. Υπνοβατεί χωρίς να συναισθάνεται τις πράξεις του και τις συνέπειές τους. Η αφύπνιση του ανθρώπου εξαρτάται από το αν ο ίδιος σκοπεύει να ξαναβρεί το συνειδητό βηματισμό του πάνω στη Μητέρα Γη και η συλλογική αφύπνιση αποτελεί προϋπόθεση για την υπέρβαση της οικολογικής κρίσης.[...]1

Στον «ανεπτυγμένο» κόσμο έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Οι περισσότεροι από εμάς που θέλουμε να καταναλώνουμε συνεχώς, πρέπει να θυσιάσουμε το χρόνο μας και τη ζωή μας για αντάλλαγμα. Ζούμε συνεχώς υπό την πίεση του χρόνου. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία είμαστε τόσο απασχολημένοι από τα προσωπικά μας προβλήματα ώστε δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει στον πλανήτη μας. Μη κατανοώντας τη διαφορά ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη ζωή και την ευτυχία, αισθανόμαστε δυστυχισμένοι παρά τα υλικά αγαθά που αποκτούμε.[...]

Έχει πλέον καταγραφεί ότι η αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση συμβάλλει στη δημιουργία διαταραχών στη συμπεριφορά και στην ανάπτυξή του. Στερεί από τις νέες γενιές τη διαμόρφωση βασικών αντιληπτικών ικανοτήτων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της συναισθηματικής ωρίμανσης, καθώς και την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης. Περιορίζει την αίσθηση ότι ανήκει κανείς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και την ικανότητα διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Από τη διεθνή έρευνα έχει τεκμηριωθεί ότι μέσα από τη σχέση τους με τη φύση τα παιδιά αναπτύσσουν το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα τους, την κατανόηση για τα μη ανθρώπινα όντα, καταπολεμούν το άγχος, αποκτούν την αίσθηση της φροντίδας της φύσης και αναπτύσσουν την αισθητική τους.

΄Ιριδα Τσεβρένη, Γαβριήλ Ξανθόπουλος: «Θεραπεύοντας την αποξένωση των νέων από τη φύση» (Διασκευή).ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου χωρίς δικά σας σχόλια. (80-100 λέξεις)
Μονάδες 25

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Η οικολογική κρίση δεν επηρεάζει την ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου.
β) Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι συνειδητοποιημένος όσον αφορά την κατάσταση του πλανήτη.
γ) Η συλλογική αφύπνιση θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η οικολογική κρίση.
δ) Τα προσωπικά προβλήματα δεν μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του πλανήτη.
ε) Η αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση αναπτύσσει τη δημιουργικότητα.
Μονάδες 10

Β2. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου: "Στον «ανεπτυγμένο» κόσμο ........ αποκτούμε".
Μονάδες 5

Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: συνέπειες, συνεχώς, αποξένωση, ενδυνάμωση, καταπολεμούν.
(Μον. 5)
β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: σύγχρονος, συλλογική, ευρύτερο, φροντίδας, αναπτύσσουν.
(Μον. 5)
Μονάδες 10

Β4. α) Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο εκφράσεις με μεταφορική σημασία.
(Μον. 4)
β) Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου: «Έχει πλέον καταγραφεί ........ του περιβάλλοντος».
(Μον. 6)
Μονάδες 10

Γ. Στη σύγχρονη εποχή οι νέοι έχουν αποξενωθεί από τη φύση. Σε ένα άρθρο 400-500 λέξεων, που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας, να αναφερθείτε:
α) Στις αιτίες που απομακρύνουν τους νέους σήμερα από τη φύση.
β) Στους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, αποκαθιστώντας τη σχέση τους με τη φύση.
Μονάδες 40


KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


ΣΧΟΛΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΕΡΜΗ:

Πολύ ξεκάθαρο το θέμα. Αποτελείται από ένα ΔΕΔΟΜΕΝΟ με δύο όρους α) την Σύγχρονη Εποχή και β) την αποξένωσιν των νέων απο την Φύσιν. Ακολουθούν δύο ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ξεκάθαρα και αυτά, ένα αιτιών (Στις αιτίες που απομακρύνουν τους νέους σήμερα από τη φύση) και ένα με τρόπους αντιμετώπισης (Στους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, αποκαθιστώντας τη σχέση τους με τη φύση).

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him