Σχηματισμός Μετοχῶν και Ἀπαρεμφάτων Μ.Φ Βαρύτονων Ρημάτων


Τσιπλάκη ΕλένηΔιδακτικός στόχος: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το σχηματισμό των μετοχών και των απαρεμφάτων μ.φ βαρύτονων ρημάτων και να αντιληφθούν ότι οι μετοχές στη μέση φωνή κλίνονται, όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him