Προφητεία τοῦ ἁγίου Νείλου περὶ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως
ΟΙ ΑΝΑ τὴν Χώρα σοδομιστὲς «ξεσάλωσαν», μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου περὶ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐξαγγέλλουν τὴν «νίκη» τους, πρὸς καταισχύνη ὅλων ἡμῶν, ποὺ θεωροῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς «νόμο» στὴ ζωή μας!


Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, συγκλονιστικῆς προφητείας, τοῦ ἁγίου Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ († 1651) γιὰ τὴν σημερινὴ ἠθικὴ κατάπτωση:

«Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι, καὶ πάλιν θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν γνώμην τους εἰς τὸ πονηρόν, εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ νὰ μὴ γνωρίζουν τι ἐστι τὸ στέφανον τοῦ γάμου, μόνον θὰ ἔχουν μίαν ἀπώλειαν καὶ συγκατάβασιν εἰς τὴν ἀσωτείαν χειρότεροι ἀπὸ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα».

«θὰ σκοτιστεῖ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ πάθη τὰ τῆς σαρκὸς καὶ θὰ πληθυνθῆ σφόδρα ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ ἀνομία. Τότε ἄρχεται ὁ κόσμος νὰ γίνεται ἀγνώριστος μετασχηματίζονται αἱ μορφαὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν γνωρίζονται οἱ ἄνδρες ἀπὸ τὰς γυναῖκας διὰ τῆς ἀναισχύντου ἐνδυμασίας καὶ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς. Οἱ τότε ἄνθρωποι θὰ ἀγριέψουν καὶ θὰ γίνουν ὡσὰν θηρία ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ ἀντιχρίστου» 
(Ἱστολ. Πατερικὴ Παράδοση)!

Εἴμαστε ἀπόλυτα πεπεισμένοι πὼς ὁ ἅγιος προφήτης Νεῖλος προεῖδε, πρὶν μισὴ χιλιετία, διὰ τῆς ἐμπνεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴ σημερινὴ ἠθικὴ (καὶ ὄχι μόνο) σαπίλα μας. Ἂς «σημάνουμε συναγερμό», ὅλοι ὅσοι μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε αὐτὴ τὴν ἐφιαλτικὴ κατάσταση τῶν ἐσχάτων!

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him