ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(Ομάδες Προσανατολισμού - Κατευθύνσεις)
Στο άρθρο μπορείτε να βρείτε τα εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας για υποψηφίους:
Α. Με το νέο σύστημα των Μαθημάτων Προσανατολισμού
Β. Με το παλαιό σύστημα των Μαθημάτων Κατεύθυνσης
Α. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Νέο Σύστημα)


Σύμφωνα με το Ν.4327/2015 αρ.3, αναφερέται ότι:
«Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού.
Τα Τμήματα των ιδρυμάτων κατατάσσονται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία
α) Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα.
Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.
β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1ο Ε.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3) (Προσανατολισμού)


2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
(Προσανατολισμού)


3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
  (Γενικής Παιδείας)


4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
(Προσανατολισμού)


 
2ο Ε.Π. 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
(Προσανατολισμού)
 

2. ΧΗΜΕΙΑ
(Προσανατολισμού)
 
  3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
(Γενικής Παιδείας)
 

4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
(Προσανατολισμού)
 
 
3ο Ε.Π. 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Προσανατολισμού)
1. ΦΥΣΙΚΗ
(Προσανατολισμού)
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΧΗΜΕΙΑ (0,7)
(Προσανατολισμού)
2. ΑΕΠΠ
(Ανάπτυξη Εφαρμογών
Προσανατολισμού)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
  (Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
 
(Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
  (Γενικής Παιδείας)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0,9)
(Γενικής Παιδείας)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3)
(Προσανατολισμού)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0,9)
(Γενικής Παιδείας)
 
4ο Ε.Π 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Προσανατολισμού)
1. ΦΥΣΙΚΗ
(Προσανατολισμού)
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΧΗΜΕΙΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΑΕΠΠ
(Ανάπτυξη Εφαρμογών
Προσανατολισμού)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
  (Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
  (Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
  (Γενικής Παιδείας)
4. Μαθηματικά (0,7)
(Γενικής Παιδείας)
4. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
(Γενικής Παιδείας)
4. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
(Γενικής Παιδείας)
 
5ο Ε.Π.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
(Προσανατολισμού)


2. ΑΕΠΠ
(Ανάπτυξη Εφαρμογών - Προσανατολισμού)


3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
  (Γενικής Παιδείας)


4. ΑΟΘ (0,7)
(Αρχές Οικονομίας
Προσανατολισμού)Β. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(Παλαιό Σύστημα)( Ο πίνακας 2 αποτελεί απόσπασμα της υπ. αρ. Πρωτ.Φ.251/145816/Β6/15-09-2014/ΥΠΑΙΘ)
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων, εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις σε έξι κύρια μαθήματα. Το είδος αυτών των μαθημάτων εξαρτάται τόσο από την κατεύθυνση που ακολουθούν, όσο και από το είδος της σχολής ή το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτή ανήκει.
Συγκεκριμένα εξετάζονται σε:
Α. Τέσσερα (04) βασικά μαθήματα αντίστοιχα της κατεύθυνσης
Β. Δύο (02) μαθήματα Γενικής Παιδείας, όπου το ένα είναι υποχρεωτικά η Νεοελληνική Γλώσσα.
Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιλέγει σχολή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, θα πρέπει να εξεταστεί και σε 7ο μάθημα που είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
Γ. Παρά το πλήθος των 6 ή 7 μαθημάτων, ίσως να καταστεί αναγκαία η εξέταση και σε 1 ή 2 ειδικά μαθήματα που θεωρούνται προαπαιτούμενα για την είσοδο σε οριμένες σχολές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1ο Ε.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7) 2. ΦΥΣΙΚΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3. ΧΗΜΕΙΑ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4) 6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4) 6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4)
 
2ο Ε.Π.
ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3. ΧΗΜΕΙΑ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,9) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)
 
3ο Ε.Π.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7) 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) 5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9)
6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4)
 
4ο Ε.Π
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3. ΧΗΜΕΙΑ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,9) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)
 
5ο Ε.Π.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3. ΧΗΜΕΙΑ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6. Οικονομία (Ε) (1,3) 6. Οικονομία (Ε) (1,3) 6. Οικονομία (Ε) (1,3) 6. Οικονομία (Ε) (1,3)
7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) 7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) 7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) 7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7)
Παρατηρήσεις:
- Με έντονη γραφή είναι τα μαθήματα με τους αυξημένους συντελεστές βαρύτητας
- Στις παρενθέσεις αναγράφεται ο συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος ανά επιστημονικό πεδίο
- (ΓΠ): Μάθημα Γενικής Παιδείας
- (Ε) : Επιλογή. Το μάθημα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ επιλέγεται υποχρεωτικά στο 5ο πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πέρα από αυτό το πλήθος των τεσσάρων μαθημάτων κατεύθυνσης στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι, χρειάζεται να επιλεγούν και δύο μαθήματα γενικής παιδείας, ανάλογα με την κατεύθυνση και το επιστημονικό πεδίο
Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (Γ.Π) είναι:
  1. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)
  2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γ.Π)
  3. Ιστορία (Γ.Π)
  4. Βιολογία (Γ.Π)
Να υπενθυμίσουμε πως
  • το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι υποχρεωτικό, οπότε ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει ένα ακόμα μάθημα Γενικής Παιδείας
  • η επιλογή του δεύτερου μαθήματος είναι καθοριστικής σημασίας για το επιστημονικό πεδίο των σχολών που θα δηλώθούν στο μηχανογραφικό δελτίο.
  • στην περίπτωση που επιλέγεται επιστημονικό πεδίο της κατεύθυνσης που ακολουθεί ο μαθητής, τότε μπορεί να επιλέξει όποιο άλλο μάθημα επιλογής επιθυμεί.
Στην περίπτωση που επιλεγεί το 5ο επιστημονικό πεδίο, τότε επιλέγονται υποχρεωτικά τα παρακάτω μαθήματα:
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (γενικής παιδείας)
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (γενικής παιδείας)
Γ. Στην περίπτωση που επιλεγούν σχολές που προαπαιτούν την εξέταση σε ειδικά μαθήματα, τότε σε όλα τα προηγούμενα θα πρέπει να προστεθεί και η εξέταση σε αυτά τα μαθήματα. Μην ξεχνάτε τέλος πως υπάρχουν και σχολές στις οποίες  χρειάζεται επιπλέον και η εξέταση σε έναν αριθμό από αγωνίσματα, γνωστώς και ως πρακτικές δοκιμασίες

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him