Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα
Μέ όρτια ασθήματα γάπης καί τιμς ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΡΜΗΣ σας εχεται Γεννηθείς Χριστός νά Σς χαρίζει γεία, μακροημέρευση, καί λα Του τά γαθά, τά πίγεια και τά οράνια, στε νά συνεχίσετε νά δοξάζετε τό γιο νομά Του κατά το ρχόμενο τος 2015 καί λες τίς πόλοιπες στιγμές τς πί γς παρουσίας Σας.

Χρόνια πολλά. Ελογημένο τό
Νέο τος 2015
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him