Ἒκτρωσις & Ἂμβλωσις (ἐπιστημονική μελέτη)


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. ΞΕΣΦΥΓΓΗ
-μεταπτυχιακοῦ φοιτητοῦ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ιερών Κανόνων η έκτρωση και γενικότερα η άμβλωση είναι η εγκληματική εκείνη πράξη στην οποία προβαίνει η έγκυος γυναίκα, ή επιτρέπει σ’ άλλους να το πράξουν, με αποτέλεσμα να σκοτώσει το κυοφορούμενο υπ’ αυτής τέκνο, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι στους Ιερούς Κανόνες δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αμβλώσεως και εκτρώσεως όπως γίνεται στην Ιατρική επιστήμη.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.Η άμβλωση στην αρχαία Ελλάδα           σελ. 3
2.Ο όρος έκτρωση – άμβλωση  κατά τους Ιερούς Κανόνες  σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων σε σύγκριση με την ιατρική επιστήμη                 σελ. 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΝ
Α) Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ                         σελ. 5
1.Η άμβλωση κατά τον Μ. Βασίλειο                                                            σελ. 5
2.Η άμβλωση κατά τον  Άγιο Ιωάννη το Νηστευτή                                   σελ. 8
3.Η άμβλωση στον Νομοκάνονα του Φωτίου                                            σελ. 9

Β) Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ                           σελ. 10
1.Η άμβλωση κατά την εν Αγκύρα Σύνοδο                                               σελ. 10
2.Η άμβλωση κατά την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο                         σελ. 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ                                                       σελ. 12
1.Ο χρόνος δημιουργίας της ψυχής στην Π. Διαθήκη και οι απόψεις των Πατέρων          σελ. 12
2.Οι θεωρίες περί δημιουργίας της ψυχής ανά τους αιώνες   σελ. 13

ΣΥΜΠΕΡΣΜΑΤΑ          σελ. 14


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him