Διονυσίου Σολωμού: Η Γυναίκα της Ζάκυθος (ΔΟΚΙΜΙΟ)
του
Στέφανου Ροζάνη
Από τη συλλογή δοκιμίων του "Σολωμικά", Αθήνα 2008,
Ίνδικτος


φιλόλογος ερμής


«Κι' εδώ η οπτασία του Διαβόλου. Kαι πρέπει να την παρουσιάσεις κάθε φορά διαφορετική. Την πρώτη φορά μπορεί να είναι φιδάκι που βγαίνει από το πηγάδι, έπειτα γιγαντώνεται και
φανερώνεται ο Διάβολος. Στη μέση του συνθέματος άλλο πράγμα (στοχάσου), στο τέλος ένας νάνος».

Διονύσιος Σολωμός
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him