ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δ/Ε 2014-2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015

 

 

Αρ.Πρωτ.131128/Δ2/18-08-2014/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: βλ. Παράρτημα IV

  
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προγραμματίζεται η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παράταση της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α΄) και κατά το σχολικό έτος 2014-2015, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι προαγωγικές , απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στις καταργημένες ειδικότητες, και να ολοκληρωθεί η φοίτηση στις ως άνω ειδικότητες της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση των πινάκων ωρομίσθιου προσωπικού στις ανωτέρω ειδικότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015,


καλούνταιοι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 19–8–2014 έως και 22–8–2014.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι των κάτωθι ειδικοτήτων:1.  ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.  ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
3.  ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.  ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5.  ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
6.  ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.  ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.  ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.  ΠΕ18.05 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10. ΠΕ18.07– ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
11. ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
12. ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13. ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
14. ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
15. ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
16. ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
17. ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
18. ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19. ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
20. ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
21. ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
22. ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23. ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
24. ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
25. ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
26. ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
27. ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
28. ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
29. ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30. ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
31. ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
32. ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
33. ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
34. ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
35. ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
36. ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
37. ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
38. ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39. ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
40. ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
41. ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
42. ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
43. ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
44. ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
45. ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
46. ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
47. ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
48. ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
49. ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Στο Παράρτημα II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικότητες εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο καθώς και τα πτυχία και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στη με αριθ. 118102/Δ1/25-07-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) εγκύκλιό μας.Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

 


-->

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him