41+11 Ἐρωτήσεις συνδυασμοῦ στήν Ἱστορία Θεωρ. Κατεύθυνσεως

>ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Τα μαθήματα Επιλογής ­και Κατεύθυνσης συμπληρώνουν το περιεχόμενο των βιβλίων Γενικής Παιδείας με θέματα που είτε θίγονται μερικώς σ' αυτά (π.χ. «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του», «Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα») είτε απασχολούν συγκυριακά την κοινή γνώμη (π.χ. Εθνικά «Θέματα Ιστορίας»). Το βιβλίο Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» έρχεται να συμπληρώσει το αντίστοιχο της Γενικής Παιδείας με τέσσερα σημαντικά θέματα, που αναφέρονται στην οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία και τη διπλωματία. Πρόκειται για τη μετάβαση από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση, για τη δημιουργία και διαμόρφωση των πολιτικών κομμάτων, για το προσφυγικό ζήτημα και το κρητικό ζήτημα. Τα τέσσερα αυτά θέματα εντάσσονται χρονικά στην περίοδο των δύο τελευταίων αιώνων της ιστορίας μας και συνδέονται άμεσα και έμμεσα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα:

  • τα κόμματα αποτελούν πολιτικό θεσμό και σχετίζονται με την άσκηση της εξουσίας (εκτελεστικής - νομοθετικής), και τη διαχείριση, κατά περίσταση και δυνατότητα, των ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών ζητημάτων. Από τα ζητήματα αυτά κατά την παραπάνω χρονική περίοδο ξεχωριστή σε σπουδαιότητα θέση κατέχουν:
  • το οικονομικό, οι απαραίτητες δηλαδή διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσει η χώρα μας να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. H σημαντικότερη απ' αυτές ήταν η μετάβαση από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση.
  • η αντιμετώπιση των ποικίλων άμεσων ή έμμεσων συνεπειών κάθε εξέγερσης, άστοχης διπλωματικής κίνησης, πολεμικής αποτυχίας ή εξωτερικής περιπλοκής, μέσα στις οποίες πρωτεύουσα θέση είχαν οι πρόσφυγες, που εγκατέλειπαν ως τραγικά θύματα τις εστίες τους και ζητούσαν σωτηρία και καταφύγιο στην ελεύθερη Ελλάδα. Και τέλος,
  • οι επαναστάσεις που κατά καιρούς εκδηλώνονταν σε διάφορες αλύτρωτες περιοχές και κλόνιζαν κυριολεκτικά την οικονομία, την εσωτερική πολιτική και τη διπλωματία μας. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό της Κρήτης με τους συνεχείς αγώνες της, για ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα, και τις ποικίλες διπλωματικές προεκτάσεις τους.
Αδρομερώς, δηλαδή, το βιβλίο παρουσιάζει όψεις της Νεοελληνικής Ιστορίας από το 1821 έως το 1936, και εστιάζεται σε τέσσερα επιμέρους θέματα που σκιαγραφούν άμεσα ή έμμεσα τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα. H εσωτερική συνάφεια των θεμάτων είναι εμφανής και η αξιοποίηση του βιβλίου εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνους που θα το χρησιμοποιήσουν.­
­ ***·        Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

1.   Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική μεταρρύθμιση, ποιους στόχους και ποια αποτελέσματα είχε;

Απάντηση

Πρόλογος: σελ. 42-43: «Στον ελληνικό χώρο... ελλείψεις» 

Κυρίως απάντηση: σελ. 43-45: «Οι πρακτικές αυτές... Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ»


2.   Ποια ήταν η πορεία εξέλιξης του αγροτικού ζητήματος από την ενσωμάτωση των Επτανήσων και της Θεσσαλίας ως το μεσοπόλεμο;

Απάντηση

Πρόλογος: σελ. 42-43: «Στον ελληνικό χώρο... ελλείψεις» 

Κυρίως απάντηση: σελ. 43-45: «Οι πρακτικές αυτές... Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ


3.   Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της κρίσης του 1932 στην πολιτική ζωή της Ελλάδας;

Απάντηση

Πρόλογος:  σελ. 54: «Οι προσπάθειες... οικονομικές συμφωνίες» (να τονιστεί ο κρατικός παρεμβατισμός),

Κυρίως απάντηση: σελ. 54: Οι πιο σημαντικές... δικτατορίας».

***

·        Β. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

1.   Ποιες ήταν οι βασικές ρυθμίσεις των συνταγμάτων του 1844 και του 1864;

Απάντηση

Σελ. 70-72: «Η δυναμική παρουσία ... σε συναίνεση», σελ. 78-79: «Μέσα σε συνθήκες ... δεδηλωμένης το 1875» 


2.   Ποιες ήταν οι αδυναμίες των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 και πώς αντιμετωπίστηκαν;

Απάντηση

Σελ. 71: «Μια αδυναμία ... κομματικών μηχανισμών», σελ. 72: «Συνταγματική πρόβλεψη ... σε συναίνεση», σελ. 78: «Μέσα σε συνθήκες ... συντάγματος»,  «Κατοχυρώθηκαν μεταξύ άλλων η ελευθερία ... οι βιαιοπραγίες», σελ. 78-79:«Παρά την έντονη ... πολιτικού τοπίου» 


3.   Ποιο εκλογικό σύστημα καθιέρωσε το σύνταγμα του 1844; Ποιες υπήρξαν οι σχετικές ρυθμίσεις του συντάγματος του 1864 και πώς εφαρμόστηκαν τις δεκαετίες 1880 και 1890;

Απάντηση

Σελ. 72: «Με άλλες διατάξεις ... διαφορετικών συνδυασμών», σελ. 78:«Κατοχυρώθηκε η άμεση, μυστική ... με σφαιρίδια», σελ. 82-83:«Το εκλογικό σύστημα ... στη δημόσια ζωή» 


4.   Να παρουσιάσετε την υπονόμευση του κοινοβουλευτικού συστήματος από τον Ι. Κωλέττη, αρχηγότου γαλλικού κόμματος, και τον Δ. Βούλγαρη, αρχηγό της παράταξης των Πεδινών.

Απάντηση

Σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης ... για τη διαδοχή», σελ. 77: «Οι πεδινοί ... μικροκαλλιεργητές» 


5.   Για ποιους λόγους παρήκμασε το γαλλικό κόμμα κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας;

Απάντηση

Σελ. 73: «Τα πολιτικά κόμματα ... σε παρακμή», σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης ... για διαδοχή», σελ. 74-75 «Κατά την περίοδο ... πολιτική σκηνή» 


6.   Ποια ήταν τα αίτια της παρακμής του ρωσικού κόμματος την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας;

Απάντηση

Σελ. 73: «Τα πολιτικά κόμματα ... σε παρακμή», σελ. 73: «Στην περίοδο... επίκαιρα θέματα», σελ. 74-75: «Κατά την περίοδο... από την πολιτική σκηνή» 


7.   Να παρουσιάσετε το εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του τρικουπικού κόμματος και την εξέλιξη υλοποίησής του

Απάντηση

Σελ. 80: «Το διάστημα ... ο Χαρίλαος Τρικούπης», σελ. 81: «Οι αντίθετοι ... δραστηριότητες» (μόνο όσα σχετίζονται με τον Τρικούπη), σελ. 84-85: «Κατά την περίοδο ... (π.χ. αποκέντρωση)» 


8.   Να παρουσιάσετε το πρόγραμμα του Δηλιγιαννικού κόμματος και την κατάληξή του.

Απάντηση

Σελ. 81: «Οι αντίθετοι με την πολιτική ... παραγωγικές δραστηριότητες» (μόνο όσα σχετίζονται με το Δηλιγιάννη), σελ. 85: «Στο διάστημα από την πτώχευση ... εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα» 


9.   Να αναφέρετε τα κριτήρια με τα οποία οι εκλογείς επέλεγαν το κόμμα της αρεσκείας τους κατάτις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι.

Απάντηση

Σελ. 82: «Η βάση των κομμάτων... κάθε κοινωνικής ομάδας», σελ. 82-83: «Το εκλογικό σύστημα... κύρος στη δημόσια ζωή», σελ. 84:
 «Σε αντίθεση... συχνό φαινόμενο» 


10.                     Ποια υπήρξε η θέση των βουλευτών στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Να προσδιορίσετε τακριτήρια επιλογής τους, την κοινωνική τους προέλευση και τη λειτουργία τους στον κομματικό μηχανισμό.

Απάντηση

Σελ. 82-83: «Η βάση των κομμάτων ... δημόσια ζωή», σελ. 84: «Οι υποψήφιοι βουλευτές ... εκλογικής τους περιφέρειας» 


11.                     Να αναφερθείτε στο χαρακτήρα και την οργάνωση των κομμάτων το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.

Απάντηση

Σελ. 82: «Στη δεκαετία του 1880... κάθε κοινωνικής ομάδας», σελ. 84: «Η οργάνωση των κομμάτων...εκλογικής τους περιφέρειας», σελ. 84: «Αντίθετα με άλλες χώρες... του ενεργού πληθυσμού» 


12.                     Να παρουσιάσετε το πρόγραμμα του κόμματος των Φιλελευθέρων και το μεταρρυθμιστικό του έργο.

Απάντηση

Σελ. 89-90: «Οι εκσυγχρονιστές ... της Εθνοσυνέλευσης», σελ. 90
-91: «Το πρώτο εξάμηνο ... κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λπ.» 


13.                     Να αναφερθείτε στις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 1910-1912.

Απάντηση

Πρόλογος σελ. 89: «Πριν από τις εκλογές... ακτήμονες».

Κυρίως απάντηση σελ. 89: «Σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες... ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές», σελ. 90: «Ο Βενιζέλος... στο μεταρρυθμιστικό του έργο», σελ. 91: Το  ρεύμα... κοινωνικών προβλημάτων» 


14.                     Να προσδιορίσετε το χαρακτήρα του κόμματος των Φιλελευθέρων.

Απάντηση

Σελ. 89-90: «Οι εκσυγχρονιστές... την ψήφιση νέου», σελ. 91-92: «Όσον αφορά τη δομή... σε κάθε άλλο κόμμα» 

***

Γ. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ


1.   Με ποιους τρόπους εκδηλώθηκαν οι διώξεις εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης το 1914 και με ποιο πρόσχημα;

Απάντηση

Σελ. 138: «Τους πρώτους μήνες.... σε βάρος των Ελλήνων», σελ. 139: «Οι καταπιέσεις... πολλές χιλιάδες» 

 
2.   Να αναφερθείτε στα προσφυγικά - μεταναστευτικά ρεύματα που εκδηλώθηκαν τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία.

Απάντηση

Σελ. 137: «Οι πρώτοι Έλληνες ... με επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης», σελ. 139-140: «Παράλληλα με την άφιξη ... Αρμένιοι και Ρώσοι», σελ. 140: «...τη Ρουμανία (το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολιτικών συγκρούσεων)» 


3.   Ποιοι οι όροι της ελληνοτουρκικής σύμβασης της Λοζάνης (30 Ιαν. 1923) για την ανταλλαγή των πληθυσμών και τις περιουσίες των ανταλλαξίμων;

Απάντηση

Σελ. 149-151: «Στις 24 Ιουλίου... επίμαχων περιοχών», σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο 11... ανταλλαξίμων» 
 

4.   Τι ήταν η ΕΑΠ και ποιες διευκολύνσεις της παρείχε η ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξη του έργου της;

Απάντηση

Σελ. 153: «Η ελληνική κυβέρνηση... Προνοίας και Αντιλήψεως», σελ. 155: «Η ΕΑΠ λειτούργησε... απέναντι στους πρόσφυγες» 


5.   Πώς αντιμετωπίστηκε η ανάγκη της προσωρινής στέγασης των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή; Πώς υλοποιήθηκε η οριστική στέγαση των προσφύγων στα πλαίσια της αγροτικής αποκατάστασης;

Απάντηση

Σελ. 148: «Στην αρχή ... οργανωμένα», σελ. 148-149: «Με την άφιξη ... με τους πρόσφυγες», σελ. 157: «Για τη στέγαση ... Αγροτική Τράπεζα» 


6.   Πώς διαφοροποιείται η περίπτωση των ευπόρων προσφύγων σε σχέση με τους υπόλοιπους πρόσφυγες;

Απάντηση

Σελ. 159: «Υπήρχαν βέβαια ... για πολλά χρόνια», σελ. 163: «Οι πρόσφυγες δεν αποτελούσαν ... πολύ πιο αργούς  ρυθμούς» 


7.   Ποιος ο ρόλος α) της Αγροτικής Τράπεζας και β) της Εθνικής Τράπεζας στην αποκατάσταση των προσφύγων;

Απάντηση

α) σελ. 157: «Την αξία ... η Αγροτική Τράπεζα» 

β) σελ. 160: «Το έργο της εκτίμησης ... την προκαταβολή αυτή» και σελ. 162 (η Εθνική Τράπεζα παρακρατούσε το25% της προκαταβολής της αποζημίωσης)


8.   Ποιες υπήρξαν οι αντιδράσεις των προσφύγων στην υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης και των ελληνοτουρκικών συμφωνιών του 1930; Ποιες αιτιάσεις διατύπωναν σε βάρος του ελληνικού κράτους για την αντιμετώπισή τους;

Απάντηση

Σελ. 149: «Το πρώτο διάστημα ... στη νέα πατρίδα», σελ. 151: «Όταν έγινε γνωστή ... ελληνικού κράτους», σελ. 161-162: «Ο συμψηφισμός των ανταλλαξίμων (που προβλεπόταν στις συμφωνίες του 1930)... και του 1933», σελ. 163-165: «Οι περισσότεροι πρόσφυγες ... ευαγή ιδρύματα» 


9.   Να αναφερθείτε στις πολιτικές πεποιθήσεις των προσφύγων.

Απάντηση

Σελ. 165: «(Στην πολιτική ζωή). Πριν ακόμα ... το μίσος εναντίον τους», σελ. 161-162: «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις ... και του 1933» 


10.                     Να παρουσιάσετε τα προσφυγικά ρεύματα στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη το χρονικό διάστημα 1914-1925.

Απάντηση

Σελ. 137: «Ο αριθμός των προσφύγων ... στη νέα πατρίδα», σελ. 138: «Πρώτα θύματα υπήρξαν ... αρχές του 1914», σελ. 139: «Οι ενέργειες των Σούρκων ... πολλές χιλιάδες», σελ. 144-146: «Ήδη από τον Αύγουστο ... στη Ρωσία» 

***

Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ


1.   Να αναφερθείτε στο χαρακτήρα του Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας.

Απάντηση

Σελ. 207: «Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ... ο Ελευθέριος Βενιζέλος», σελ. 208: «Το θετικό ... ψυχολογία των Κρητών»


2.   Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην εσωτερική κρίση μετά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Κρητικής Πολιτείας και οδήγησαν στην απόλυση του Βενιζέλου από το αξίωμα του υπουργού;

Απάντηση

Σελ. 208-209: «Αλλά το πιο σημαντικό ... κλίμα διχασμού», σελ. 209-210: «Η κρίση κορυφώθηκε ... κρητικής  αντιπολίτευσης»


3.   Ποια υπήρξαν τα αίτια και οι αφορμές της επανάστασης του Θερίσου; Πώς επηρέασε το κίνημα την πορεία του Κρητικού ζητήματος;

Απάντηση

Σελ. 209-210: «Η κρίση κορυφώθηκε ... το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου», σελ. 215-216: «Το κίνημα του Θερίσου δεν πέτυχε ... οριστικής του επίλυσης»


4.   Πώς αντέδρασαν αρχικά στην επανάσταση του Θερίσου α) ο Πρίγκιπας Γεώργιος β) το βασιλικό περιβάλλον στην Αθήνα γ) οι Μ. Δυνάμεις;

Απάντηση

Σελ. 212-213: Όλο το υποκεφάλαιο 4β (Η αντίδραση του Πρίγκιπα), σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν τήρησαν ... συμπαράσταση προς τους επαναστάτες»


5.   Να αναφερθείτε στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Κρητικής Πολιτοφυλακής

Απάντηση

Πρόλογος: Σελ. 208-209: Ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγματα πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα, θεωρούσε ότι η λύση του ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα έπρεπε να είναι σταδιακή, με βαθμιαίες κατακτήσεις. Ως πρώτη μάλιστα κατάκτηση θεωρούσε την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από τις κρητικές πόλεις και την αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή με Έλληνες αξιωματικούς, σελ. 215: «(Μετά την επανάσταση του Θερίσου, το 1906) Έπειτα από μακρότατες και επίπονες διαπραγματεύσεις ...στην Κρήτη»

Κυρίως απάντηση: σελ. 216: «(Κατά την περίοδο της αρμοστείας Ζαΐμη 1906-1908) το πιο σημαντικό είναι ... της νήσου»


6.   Ποια γεγονότα προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο Κρητικό ζήτημα από το πρώτο ενωτικό ψήφισματων Κρητών (24.9.1908) μέχρι και τις εκλογές της 17ης Μαΐου 1910;

Απάντηση

Σελ. 216-217: Όλο το κεφάλαιο 6 (Η κατάλυση της Αρμοστείας και το πρώτο ενωτικό ψήφισμα), σελ. 218: Όλο το κεφάλαιο 7 (Σα γεγονότα των ετών 1909 -1913)

***

Ε. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

1.   Ποια ήταν η δράση και η συμβολή του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου στην εξέλιξη του ζητήματος των Ελλήνων του Πόντου;

Απάντηση

Σελ. 249: «Λίγες μέρες ... Νεότουρκων», σελ. 251: «Η πρόταση του Ελ. Βενιζέλου ... εξελίξεων»


2.   Ποια ήταν η πολιτική των Νεοτούρκων απέναντι στον ποντιακό ελληνισμό;

Απάντηση

Σελ. 246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου ... τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική ...εθνότητες του κράτους»


3.   Ποιοι παράγοντες οδήγησαν τους Ποντίους στην απόφαση να αγωνιστούν για τη δημιουργία αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας; Ποιοι αναδείχτηκαν πρωτεργάτες σε αυτούς τους αγώνες;

Απάντηση

Σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική ... Ποντιακής Δημοκρατίας», «Οι Έλληνες της Διασποράς ... Καραβαγγέλης», σελ.250: «Στην Ευρώπη πρωτεργάτης ... Σοβιετικής Ένωσης»


4.   Ποια στάση τήρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις απέναντι στο ζήτημα των Ελλήνων του Πόντου;

Απάντηση

Σελ. 250-251: «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ... έλαβαν μέρος στη Συνδιάσκεψη», σελ. 252-253: «Στις 10 Μαρτίου 1921 ... δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία»


5.   Ποια στάση κράτησαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στο Ποντιακό ζήτημα α) κατά το συνέδριο τουΠαρισιού β) την περίοδο 1921-22;

Απάντηση

α) Σελ. 250-251: « Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ... υπέρ του λαού σας»

β) Σελ. 251-152: «Το πολιτικό γεγονός ... με τους Έλληνες», σελ. 253: «Η τελευταία προσπάθεια ... κατάρρευση του μετώπου»


6.   Ποιο ρόλο έπαιξε η Ρωσική Επανάσταση του 1917 στις εξελίξεις για το ποντιακό ζήτημα;

Απάντηση

Σελ. 249: «Η δίχρονη προεδρία του Χρύσανθου (στην Τραπεζούντα από το 1916 ως το 1918) ... στην κατοχή των Νεότουρκων», σελ. 250: «Η ρωσική επανάσταση ... υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης», σελ. 251-152: «Το πολιτικό γεγονός ... σύμμαχοι με τους Έλληνες»


7.   Ποιες ήταν οι διπλωματικές ενέργειες του Χρύσανθου και του Γερμανού Καραβαγγέλη για την επίτευξη της αυτονομίας του Πόντου και την ίδρυση Ποντοαρμενικού κράτους;

Απάντηση

Σελ. 251:
«(Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ειρήνης στο Παρίσι επισκέφθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό Βενιζέλο) τον Απρίλιο του 1919 ο μητροπολίτης Χρύσανθος ... στη Συνδιάσκεψη», «Παράλληλα με τον παν-ποντιακό αγώνα ...γρήγορων πολιτικών εξελίξεων», σελ. 252-253: «Στις 10 Μαρτίου 1921 ... του ίδιου έτους»


8.   Να αναφερθείτε στην παρουσία και τη δράση των Ελλήνων Ποντίων της Ρωσίας πριν και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Απάντηση

Σελ. 253: «Αυτή την περίοδο της γενοκτονίας ... τους 750.000», σελ. 249: «Στις δύσκολες εκείνες στιγμές ... Ροστόβ»

***

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΣΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.   Ποιες αντιλήψεις και ποιες κοινωνικές ομάδες εξέφραζαν α) το κόμμα των Φιλελευθέρων και β)τα αντιβενιζελικά κόμματα;

Απάντηση

α) σελ. 48: «Στην περίοδο 1910-1922 ... με πιθανότητες επιτυχίας»
β) σελ.92-93: Όλο το κεφάλαιο «Τα αντιβενιζελικά κόμματα»


2.   Ποια η επίδραση των βαλκανικών πολέμων α) στην οικονομία β) στο εργατικό κίνημα γ) στο κρητικό ζήτημα;

Απάντηση

α) Σελ. 49: «Το κόστος των βαλκανικών πολέμων ... Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος»
β) Σελ. 46: «Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης ... ιδεολογίας στη χώρα»
γ) Σελ. 219-220: Όλο το κεφάλαιο 9 (Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος)


3.   Πώς επηρέασε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος την εσωτερική - οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας;

Απάντηση

Σελ. 46-47: «Στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου ... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», σελ. 49-50: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο ... δεν άργησαν να φανούν», σελ. 94
-96: «Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο ... Ίωνος Δραγούμη, το 1920»


4.   Ποιες διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας) υπέγραψε τη Ελλάδα την περίοδο 1918-1930 που ρύθμιζαν το προσφυγικό ζήτημα;

Απάντηση

Σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 ... της συνθήκης», σελ. 96: «Η Συνθήκη των Σεβρών ... απτή πραγματικότητα», σελ. 149-150: «Στις 24 Ιουλίου 1923 ... επίμαχων περιοχών», σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο ... των ανταλλαξίμων», σελ. 161: «Μετά την υπογραφή ... του άλλου κράτους»


5.   Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής και της άφιξης των προσφύγων στην ελληνική οικονομία;

Απάντηση

Σελ. 50: «Το Νοέμβριο ... βαρύτατες συνέπειές της», σελ. 52: Ολόκληρο το κεφάλαιο 6 (Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου), σελ.167-169: Όλη η υποενότητα (γ. Οικονομία)


6.   Να αξιολογήσετε το έργο του ελληνικού κράτους και της ΕΑΠ στην περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.

Απάντηση

Σελ. 51-52: Ολόκληρο το κεφάλαιο 5 (Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936), σελ. 163: «Η αποκατάσταση και η αφομοίωση ... έργου που επιτεύχθηκε»


7.   Να αναφερθείτε στην πολιτική των Νεοτούρκων έναντι των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Απάντηση

Σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση ... σε βάρος των Ελλήνων», σελ. 139: «Οι καταπιέσεις ... σε πολλές χιλιάδες», σελ. 246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου ... τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική ...εθνότητες του κράτους»


8.   Να παρουσιάσετε τις διώξεις που υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας α) την περίοδο 1913-18, β) την περίοδο 1919-1923.

Απάντηση

α) σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση ... σε βάρος των Ελλήνων», σελ. 139: «Οι καταπιέσεις ... σε πολλές χιλιάδες», σελ. 246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου ... τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική ...εθνότητες του κράτους»
β) Σελ. 144: «Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922 ... κατέφυγε στη Ρωσία», σελ. 253: «Η ποντιακή Δημοκρατία ...ελληνισμού της Μ. Ασίας», σελ. 254 : «Η κατάσταση ... Σαμψούντα»

Επίλογος: Σελ. 253-254: «Από τους 697.000 ...από τις κακουχίες»
, σελ. 254: «Με τη Συνθήκη της Λωζάννης ... την Ελλάδα»


9.   Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της ήττας των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 για την ελληνική οικονομία, καθώς και για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας;

Απάντηση

Σελ. 50: «Το Νοέμβριο του 1920 ... βαρύτατες συνέπειές της», σελ. 96-97: «Η συνθήκη των Σεβρών ... σύνταγμα», σελ. 144: «Οι εθνικές βλέψεις ... φτάνουν στην Ελλάδα»


10.                     Ποιοι θεωρούνται φορείς της αριστερής και σοσιαλιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα; Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη και δραστηριοποίησή τους στην πολιτική ζωή της χώρας;

Απάντηση

Σελ. 46-47: «Οι διαφορές ... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», σελ. 89: «Σε κάποιες εκλογικές ... «Κοινωνιολογική Εταιρεία», σελ. 93: «Τα αριστερά κόμματα ... στους Φιλελευθέρους», σελ. 97-98: «Οι υψηλοί δείκτες ... Κ.Κ.Ε.)»


11.                     Ποια στάση κράτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας α) στο κρητικό ζήτημα β) στο ποντιακό ζήτημα;

Απάντηση

α) σελ. 218-219: «Λίγους μήνες μετά... ισχυρές αντιδράσεις», σελ. 219 «Εκείνο ... 12 Οκτωβρίου 1912»

β) σελ. 250-251: «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ... στη Συνδιάσκεψη»
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him