ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2014

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2014

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Ορισμένες σχολές και τμήματα λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι' αυτό για τις σχολές και τα τμήματα αυτά απαιτείται πρόσθετη εξέταση σε ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων Ειδικότερα για τα τμήματα:


- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και Πειραιά, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου, Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πειραιά, και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ) και Αγ. Νικολάου Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν) απαιτείται εξέταση σε μια από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.


- Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.


- Aγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας, των ΕΚΠΑ και ΑΠΘ απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.


- Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου απαιτείται εξέταση σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.


- Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών των ΕΜΠ, ΑΠΘ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Θράκης, Πατρών και Θεσσαλίας, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ –Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Γραφιστικής – Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας, Γραφιστικής- Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνας, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας, απαιτείται εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο.


- Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτείται εξέταση στο Ελεύθερο σχέδιο.


- Μουσικών Σπουδών των ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "Αρμονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων".


Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.


Σημειώνεται ότι:


1. Η εξέταση του ελεύθερου σχεδίου και του γραμμικού σχεδίου γίνεται ως εξής:
α) Η εξέταση στο ελεύθερο σχέδιο περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο, και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση.
β) Η εξέταση στο γραμμικό σχέδιο περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού, και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.


2. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά) γίνεται ως εξής:

Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.


Οι εξεταζόμενοι καλούνται :


Α) Nα απαντήσουν στη ξένη γλώσσα :

 α) σε τρεις-τέσσερις (3-4) ερωτήσεις που απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.).
 β) σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου.


Β) Να απαντήσουν σε τρεις ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση.


Γ) Να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στη ξένη γλώσσα 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος, σε ποιον, για ποιο πράγμα και για ποιον σκοπό γράφει.


3. Η εξέταση στα μουσικά μαθήματα γίνεται ως εξής:


α) "Αρμονία": Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας.
β) "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων": Περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση.


Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται:

α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων,

β) με τη δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών,

γ) με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών,
δ) με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων και
ε) με την πέμπτη ομάδα αναγνώριση - ταύτιση μελωδιών.


Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:

Ανακοινώνεται κατ' αρχήν στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης. Στη συνέχεια, με την επισήμανση στους εξεταζόμενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το μουσικό άκουσμα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης, το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές και μετά τη λήξη της τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10΄΄ έως 12΄΄ χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him