SOS ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014) - ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤOΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ


τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Η θεματολογία στην έκθεση-έκφραση των πανελληνίων εξετάσεων είναι δυνατόν να συνοψισθή εις τις εξής 46 θεματικές, ως εμφανίζονται κατωτέρω:Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1.    Εφευρέσεις
2.    Ανώτατη Παιδεία
3.    Εννοιολογική σύγχυση και πολιτική εκμετάλλευση
4.    Ανθρώπινα Δικαιώματα
5.    Σχετικά με τη διαφήμιση
6.    ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ
7.    χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου
8.    Θανατική ποινή
9.    Σχετικά με την επιστήμη και το ρόλο της στην κοινωνία
10.           Σχετικά με το καλό και το κακό στην επιστημονική γνώση
11.           Η δύναμη της μάζας
12.           Μηχανισμός του εξανδραποδισμού
13.           Η τεχνική πρόοδος
14.           Η γλώσσα του δοκιμίου
15.           Σχετικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα
16.           Μνημεία και Εκπαίδευση: η συμβολή των δασκάλων
17.           Ο σεβασμός της ζωής
18.           Σχετικά με το ποδόσφαιρο
19.           Λαϊκότητα και λαϊκισμός
20.           Η κλωνοποίηση
21.         Ψυχολογικές και παιδαγωγικές επισημάνσεις για τη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση
22.           Ανισότητες στην πληροφόρηση
23.         Internet
24.           πνευματική ιδιοκτησία
25.           Ηλεκτρονικό εμπόριο
26.           Ο ελεύθερος χρόνος
27.           Μητρότητα
28.           Γλώσσα της εξουσίας και γλώσσα της παιδείας
29.           Παιδεία και εθνική μόρφωση
30.         Η Προστασία του περιβάλλοντος
31.           Ο πνευματικός άνθρωπος: Απόπειρα ορισμού και κοινωνικού προσδιορισμού του

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1.   σχετικά με την πληροφόρηση,
2.    σχετικά με τη δημοσιογραφία,
3.    σχετικά με τον Τύπο
4.    σχετικά με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
5.    σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλματος
6.    σχετικά με την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης
7.    σχετικά με την κριτική/αξιολόγηση ατόμου και την αυτοκριτική
8.    σχετικά με τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια για εξοικονόμηση χρόνου στη σύγχρονη καθημερινή ζωή

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1.    Η γλωσσομάθεια και η χρησιμότητά της
2.    σχετικά με τον προφορικό και το γραπτό λόγο
3.    σχετικά με το διάλογο
4.    σχετικά με την εφηβεία
5.    σχετικά με την αγάπη και τον έρωτα
6.    σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα
7.    το κωμικό και η σημασία του γέλιου

εξ αυτών επαρουσιάσθησαν σύμφωνα με το πρόσφατο παρελθόν (απ’ το 2003 και εντεύθεν, ήτοι 11 έτη πλέον) οι εξής:
·        το 2003 το φυσικό περιβάλλον εν συναρτήσει με την ποιότητα ζωής
·        το 2004 ο κόσμος της πληροφορίας
·        το 2005 η σημασία του ομαδικού παιχνιδιού, ήτοι η άθλησις
·        το 2006 το φυσικό περιβάλλον και πάλι ως φυσικαί καταστροφαί
·        το 2007 η ανθρωπιστική παιδεία και συνείδησις
·        το 2008 η παράδοσις και η απομάκρυνσις των νέων
·        το 2009 το βιβλίο και συνύπαρξις αυτού με το διαδίκτυο (πληροφόρηση)
·        το 2010 η αυτομόρφωσις
·        το 2011 το διαδίκτυο και πάλι ως διάδοσις της γνώσεως μέσω αυτού
·        το 2012 η προσφορά της τέχνης
·        το 2013 το φυσικό περιβάλλον για άλλη μια φορά ως έλλειψις σεβασμού του ανθρώπου προς αυτό
·        το 2013 εις τας επαναληπτικάς εξετάσεις ενεφανίσθη ο διάλογος

Τι μπορούμε να παρατηρήσουμε;
Α) ότι το φυσικό περιβάλλον παρουσιάστηκε τρείς φορές (2003/2006 & 2013)
Β) ότι η πληροφόρησις, διαδίκτυο παρουσιάστηκε κι αυτή τρείς φορές (2004/2009 & 2011)
Γ) ότι η άθληση(2005), η ανθρωπιστική παιδεία(2007), η παράδοση(2008), η αυτοκριτική(αυτομόρφωσις)(2010), και η Τέχνη(2012) παρουσιάστηκαν από μία φορά.
Δ) εκ των 12 θεματολογιών οι 9 ανήκουν άπασαι στην ύλη της Γ’ Λυκείου. Και βέβαια η Πληροφόρηση, υπάρχει και αυτή εις την ύλη της Γ’ λυκείου αλλά την εντάσσουμε σ’ αυτήν της Β ως πλέον εμπεριεχομένη εις την γενικοτέραν έννοια-θεματολογία των ΜΜΕ. Μόνον η Τέχνη ανήκει εις την θεματολογία της Β’ Λυκείου καθαρά και αυτή η Παράδοση εις την ύλην της Α λυκείου που την εντάσσω στον προφορικό λόγο και στον γραπτό.
Συμπεράσματα:
·        εφ’ όσον το φυσικό περιβάλλον ως θεματολογία αν και αγαπημένο θέμα των επιτροπών εξετάσεων εμφανίστηκε πέρυσι, όπως και ο διάλογος στις επαναληπτικές είναι δυνατόν να αποκλεισθή από τα πιθανά, όπως είναι δυνατόν να αποκλεισθή και η θεματολογία της Α λυκείου συλλήβδην.
·        Τι απομένει; Πρώτον να δώσουμε έμφασιν εις την αγαπημένη θεματολογία των επιτροπών την πληροφόρησιν ήτοι Ψυχολογικές και παιδαγωγικές επισημάνσεις για τη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση / Ανισότητες στην πληροφόρηση / Internet, που έπεσε πριν 3 έτη. Θα ήταν εγκληματικό να την αποκλείσουμε όταν έπεσε το 2009 και σε 2 έτη ξαναεμφανίστηκε. Τώρα στα 3 είναι πολύ πιθανόν.
·        Αποκλείουμε και την θεματική του πνευματικού ανθρώπου της ΟΕΦΕ
·        Και δίδουμε έμφασιν περισσότερον ίσως και από την πληροφόρησιν εις τι το παρένθετον. Ονομάζω έτσι αυτά που έπεσαν από μία μονον φορά. Παρατηρώ ότι παρένθετον έπεσε το 2005 και ακολούθησε μετά από 2 έτη το 2007 το δεύτερο και αμέσως μετά το 2008 άλλο ένα. Υπήρξε σιγή το 2009 και εμφανίστηκε παρένθετον το 2010. τώρα έχει υπάρξει σιγή παρενθέτου το 2011 και το 2012. Οπότε;
Προτείνω να δοθούν εμφάσεις στα:
1.    σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλματος
2.    Ανθρώπινα Δικαιώματα
3.    Σχετικά με το καλό και το κακό στην επιστημονική γνώση
4.    Η τεχνική πρόοδος
Τα τρία τελευταία ως εμπεριέχοντα σε κάτι ποιο γενικό του Πόλεμος και Ειρήνη δια παράδειγμα. Διότι την έννοιαν της ειρήνης την φοβάμαι πολύ
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him